Stichting
Oud Meppel

Stichting Oud Meppel

Doelstelling Geschiedenis Bestuur Donateur worden


Bestuur Stichting Oud Meppel


Dagelijks Bestuur (DB):

H.H.M. Jansen Voorzitter
Werkgroep monumentendag
J. Klinkers Vice-voorzitter
Vice-secretaris, Hoofdredacteur
D. Huisman Secretaris
Th. de Vos Penningmeester
W. de Vries Systeembeheerder


Overige leden Algemeen Bestuur (AB):

J.W.M. Nefkens Beheerder dvd's en oude films
W.J. Ponne Presentator diavoorstellingen
J. Punt Coördinator vrijwilligers
Bezorging blad, productie van de kalender
Assistent diavoorstellingen
A. van der Werf Onderhoudscontroleur HCM
S. Willems of Brilman Contact Archeologische Vereniging
Meppel e.o.