Stichting
Oud Meppel

Stichting Oud Meppel

Doelstelling Geschiedenis Bestuur Donateur worden


Bestuur Stichting Oud Meppel


Dagelijks Bestuur (DB):

H.H.M. Jansen Voorzitter
Werkgroep monumentendag
J. Klinkers Vice-voorzitter
Vice-secretaris, Hoofdredacteur
D. Huisman Secretaris
Th. de Vos Penningmeester
W. de Vries Systeembeheerder


Overige leden Algemeen Bestuur (AB):

J.W.M. Nefkens Beheerder dvd's en oude films
W.J. Ponne Presentator diavoorstellingen
J. Punt Co÷rdinator vrijwilligers
Bezorging blad, productie van de kalender
Assistent diavoorstellingen
A. van der Werf Onderhoudscontroleur HCM
S. Willems of Brilman Contact Archeologische Vereniging
Meppel e.o.