create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

KINDERDAGVERBLIJF 't Boemeltje; archiefdoos.

Annotatie:
Het nieuwe gebouw aan het Zuideinde 25 voor kleuters werd geopend op 29 november 1968. 't Boemeltje/ de Trekschuit .Nieuwbouw na verdwijnen boerderij Meeuwes aan de Werkhorst op 21 maart 1972.

1. Bouwtekeningen, Oostergetel , november 1967.

2. Bestek en voorwaarden , bijbehorend

3. Gescande foto van bedrijfspand Zuideinde 25, eigenaar J.Eleveld.

4. 'De Barak' tegen de grond, artikeltje met foto in de MC 22/2 1974, een vnl. houten 100 jaar oud gebouw aan de Leonard Springerlaan, eerst in gebruik bij de NS, later ook bij het Boemeltje..

5. Uitnodiging voor de opening Zuideinde 25 op 29/11 1968

6. Map met stukken: aanvraag bouwvergunning 12 dec.1967 - bouwvergunning 28 dec.1967- concept statuten stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten - brief van 8-4-66 en 14-1-67 van G.Klamer. en Goedkeuring Volkshuisvesting veranderen woning 28-12 67 - kleine geschiedenis 2 blz

7. Brochure Geestelijk gehandicapt, mogelijkheden in de regio , van de ouderraad B-O- scholen. 24 blz.1971.

8. Jaarverslag over 1970.

9. Briefkaart met foto Boemeltje aan de Werkhorst hoek Reestlaan , uitnodinging voor de opening 21 maart 1972

9. Map met krantenartikelen: MC 20-9-72 - NM. 5-12-68 - MC 17-3-78 - MC. 4-2-74.

10. Ordner met Boemelkrant jrg.5 2 en 4 1975., originele foto van het nieuwe gebouw en brieven e.d. van de heer G. Klamer.( soms dubbel)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 138