create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

MURRIS/VION

Annotatie:
1. uitnod feestavond 29-5-1981 tgv pensioenering dhr. J. Bos.

2. uitnod. afscheidsfeest 28-3-1997 beƫindiging werkzaamheden dir Jan Bos sr; kaarten met opgave deelname afscheidsfeest.

3. gekopieerd verslag De geschiedenis van exportslachterij Murris.

4. foto vrachtwagen Murris Exportslachterij; tbd

5. map schriftelijke waarschuwingen nav bedrijfinspectie sept/okt 1995 en jan 1997.

6. map Kwaliteitssysteem op basis van HACCP bij Murris bv. Afstudeerproject dec 1995 C. Booij en L. Keijzer Landbouwuniversiteit Wageningen

7. Statische berekening Bouwtech Adviesbur Ter Weer Prinsen tbv uitbr stal met losplaats Meppel mrt 1995.

8. TNO-rapport jan 1994 schatting geuremissie en geurimmissie varkensslachtbedrijf Murris bv

9. map uitnod 90jr bestaan en 50jr huwelijksfeest echtpaar A. Murris-Hogenkamp 1-12-1995, lijst genodigen, draaiboek avond, toespraken, bedankjes en donatie aan Diabetesfonds Ned

10. handboek GMP in de varkensslachterijen-en uitsnijderijen door Vakgr Voedingsmiddelen v Dierlijke Oorsprong 28-6-1996

11. Energie-en Milieuonderzoek Murris Meppel bv door
RBK-groep Deventer april 1996

12. Eindrapportage RBK-groep Deventer over Afvalwaterzuivering Murris - Meppel, 3-10-1996

13. Drents Ondernemerskontakt 7e jrg nr. 43 .Openheid troef bij exportslachterij Murris Meppel bv, blz 28

14. verslag bijeenkomst 18-1-1996 te Lunteren over rol slachterijen in IBK-keten (Integrale Kwaliteitsbewaking) spreker Murris bv

15. map foto's personeel- en slachterij. tbd

16. map met stickers vervaardiging van diervoeder bestemd voor fa Teeuwissen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 6