create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
1. witte multimap met sheets over samenwerkingsverband met Hendrix en Smits dd 27-4-1998

2. map met corr. bezoek Gemeentebestuur Meppel aan Murris bv op 10-9-1996

3. map met krantart diverse kranten over Murris bv /Hendrix Meat 1996 - 2004

4. doos met sheets over uitleg Wat we doen, wie we zijn: Hendrix Meat

5. tijdschrift Veehouder en Dierenarts 12e jrg, nr 1 met op blz 22 art over Varkensslachterij Murris; ontsmetten en reinigen

6. brieven van Smits Emmen bv over onderzoek samenwerking met Hendrix en Murris 15-4-1998

7. Bedrijfsreportage gemeente Meppel, art Openheid troef bij Murris Meppel bv,

8. 2 expl Hendrix X-flits; jrg 4, nr 1 en 2 1998

9. rapport Nutreco over HSEQ Audit bij Hendrix Meat Group; 30,31-8 en 1-9-1999

10. Map bedrijf Nutreca over werkwijze bedrijf

11. map met tek betreft Hoofdgebouw en deel bijgebouwen, situatie enz 15-1-1999 Hendrix Meat Group

12. map met tek bereft overzicht rioleringssysteem vuil water en schoon water; kadastertek; layout elektra; milieuverg begane grond en 1e verd. 2004/2005


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 7