create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

ONTSPANNING en vermaak; archiefdoos..

Annotatie:
1. Lidmaatschapskaart Chr. Oranjevereniging 'Juliana van Stolberg'.

2. Foto en brief Verkenners Padvinderij.

3. Notulenboek Dakajam.

4. Protestbrief Kerkeraad kermis 1896.

5. Map wandelingen rond Meppel door J. Th. Timmer, met kaartjes.

6. Map Frysk Selski[p Waling Dijkstra.

7. Trommeltje met padvindersspulletjes van T. Westerhuis.

8. Schuifspel Gebr. Jakobs, stoom tabak sigarenfabriek. Vergelijk in A 99, andere uitgave.

9. Map programma's van feestavonden, volksfeesten, tentoonstellingen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 1