create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

OOSTERBOER.

Annotatie:
1. Map. De Oosterboer en Meppel; complete serie artikelen uit de Meppeler Courant door J. Poortman (04-1975 t.m. 06-1976)

2. 'Geschiedenis van de Oosterboer' - J. Poortman (1978) . Ook aanwezig als M 23.

3. Map met diverse krantenartikelen .

4. Meppel Buurtkrant Oosterboer (04-1996)

5. Stukken buurtvereniging Oosterboer: uitnodiging Culturele avond (1961); liedteksten; knipsels.

6. Kopieën van oude archiefstukken.

7. Kopieën haardstedenregister.

8. (Kadastrale-) kaarten.

9. Genealogie op naam: De Bloemen; Van Cuyck; Emmerick-van Rossum/ Hartsuiker-Esinge; Ramhorst; Santinge; Slot.

10. 'De groente en haar omgeving' - P.A. Derks (kopie)
11. Artikel Oud Meppel 1989, nr.3, door Herman Jansen 'De Oosterboer wilde in 1814 los van Meppel'.

12. Administratieve gegevens en aantekeningen m.b.t. o.a. grondschatting, boterpacht en burgermacht (1630-1807).

13. Tekeningen woningbouw Citroenvlinder (1994); tekeningen appartementencomplex Bouwkamp; Gemeentelijk besluit straatnaamgeving (1988).

14. Diverse stukken m.b.t. onderwijs en de geschiedenis van huizen en bewoners

15. Oosterboer troef; door L. de Boer; uit de nalatenschap van J. Poortman. Revue opgemaakt voor de Buurtvereniging op 20 februari 1948. Oblong

16. Nota Ontsluiting Oosterboer; situatie 1981???; de verkeerscommissie van de buurtbelangenver.. 22 blz.,afb.,krt. met aantn. van de heer J.H.Boom.

17. Vier gescande getekende kaartjes van de indeling van de Oosterboer uit 1980-'84.en een schets van het ringpark.

18. MC.11-7- '79 J.de Jong en W. Schouten openen Oosterboer-praktijk

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 4