create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

SCHOOLBOEKEN, OUDE;waarschijnlijk allen uit het bezit van Hendrikjen Klaas Rumpt, ook wel genoemd Runt, Oosterboer.

Annotatie:
1. Rekenschrift, Regel van drie├źn, handgeschreven.

2. Werkschrift, Reductio cassarekening, handgeschreven. (.1806)

3. Vraagboekje tot onderwijzing in de christelijke leer (1877,54e druk) 4. Gedicke, Friedrich. Engelsch leesboek. Zutphen, Thieme, 1809.

5. Eenvoudig onderwijs in den godsdienst. 1877.

6. Gezangen. 1798. 7. Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen. 1845.

8. Biblia. Dat is de gansche H. Schrifture... Dordrecht, Staten generaal,1794. O.T. en N.T.. Met psalmen en gezangen, cathechismus.

9. De geschiedenis van Jezus; uit. door de Maatschappij tot Nut van 't algemeen. Leijden enz.,Kortier en zn.,enz.,1805.
Bijbelse historien

10. Gods wijsheid en goedheid in de Schepping. Leesboek naar het Hoogduitsch van K.A. Wagner door L.S.P.Meyboom(1846)

11. Bredow, G.G., en A.Fokke. Bijbelsche verhalen (1839)

12. De Algemeene historie in themata; naar het Hoogduitsch door A. Fokke Simonsz. Amsterdam, C. Timmer, 1808.

13. Sammlung Geschichten und Erzahlungen; hrsg. von G.F.B.W. Frederiks. Nimwegen, Thieme,1808.

14. a. Deken, Daan. Moeder Nelleke Groningen, Noordhof, 1953 (Met stempel van de Vledderschool).

14 b. Boer, J., en K. van der Geest. Op de drempel. Meppel, ten Brink, 1955. Met stempel van de Noorderschool.

15. Bijbelsche historien. Zonder band en titelbladf.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3