create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

SCHUTTEVAER; schippersvereniging.

Annotatie:
1. Agenda's en verslagen van de Algemeene jaarlijkse vergadering der Schippersvereeniging Schuttevaêr (1878, 1880 en 1934)

2. Map van het bestuur van Afdeling Meppel met ingekomen stukken (1884 - 1967)

3. Map van het bestuur van de Afdeling Meppel met uitgaande stukken (1935 - 1967).

4.Map met correspondentie en vergaderstukken van Ver. Schuttevaer afdeling Meppel (1946-1947)

5. Map met diverse stukken waaronder exemplaren van het Weekblad Schuttevaer (november 1900 en november 1985), kranten(knipsels), personele stukken (1884, 1890), lijst met openstelling objecten rijkskanalen in Drenthe (1962), Rijnvaartpolitiereglement (1951), overzicht bestuursleden en donateurs, Waterwegenwet (1950)

6. Gele map met topografische en thematische kaarten en kaarten van waterwegen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 5