create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

SCHOOLBOEKEN voor lagere- en middelbare school;

Annotatie:
1. Taalboek deeltje N-10 door J.P. Paulusse en J. Voorwinden met kaft boekhandel van Straaten; Vledderschool

2. Leesboek Lichtende Verten door H.Boelmans en A. Posma
met kaft van boekhandel van Straaten; Vledderschool

3. Atlas van Europa en werelddelen door G. Prop; Beatrixschool

4. Schoolatlas deel 2 Europa en de werelddelen door H. Boelmans, P.A. v. Meurs enz

5. Rekenboekje Het Dagelijkse Leven door O.A. van Loghem en Aug. Weiss gedrukt door M. Stenvert & Zn te Meppel in 1954, was bezit van Jacob Brinkman

Op brede Basis, serie voor Lager Technisch Onderwijs: gedrukt door N.V.H. Ten Brink Uitg. te Meppel

6a. And now ...English door J.D. van der Bent; Eerste deeltje. 5e dr.

6b. And now ...English door J.D. van der Bent; Tweede deeltje. 3e dr.

6c. And now ...English door J.D. van der Bent; Derde deeltje. 2e dr.

7a. Aardrijkskunde A door J.D. van der Bent. 3e dr., 1958

7b. Aardrijkskunde I door H. Balster. 4e dr.

7c. Aardrijkskunde II door H. Balster. 3e dr.

8a. Geschiedenis en maatschappijleer A door C. Eegdeman. 3e dr.

8b. Geschiedenis en maatschappijleer I door C. Eegdeman. 3e dr.

8c. Geschiedenis en maatschappijleer II door C. Eegdeman. 2e dr, 1959

9a. Biologie I door G.A. Lintvelt. 2e dr., 1957

9b. Biologie II door G.A. Lintvelt. 3e dr., 1959

10a. Natuur- en werktuigkunde I door J.M. Visser. 3e dr.

11a. Meetkunde I (hout) door A. Visser. 2e dr.

12a. Exacte vakken A I door A. Visser. 2e dr., 1957

12b. Exacte vakken A II door A. Visser. 2e dr., 1957

13a. Rekenen en algebra I door A.C.J. Wamsteeker Jr. 3e dr.

13b. Rekenen en algebra a3 door A.C.J. Wamsteeker Jr.

14a. Nederlandse taal I door J.J. Borger en A.C.J. Wamsteeker Jr. 2e dr., 1957

14b. Nederlandse taal A door J.J. Borger en G.J. van der Meer. 2e drl., 1957

15. Ons lager Nijverheidsonderwijs onder red. van M.F.J. Wolters:
15a. Schilderen, deel I door J.A.P. Meere. 3e dr., 1957

15b. Schilderen, deel II door J.A.P. Meere. 3e dr., 1958

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3 1

Zie ook:
A 3