create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

Sluisje Nijeveense grift; ordner.

Annotatie:
1. Bestek en voorwaarden waarnaar het bestuur van het Waterschap Nijeveen-Kolderveen zal trachten aan te besteden: schutsluisje. 1911.

2. Algemene uitnodiging ter bespreking herstel sluisje, brief van Stichting Oud Meppel, 1991,1 blad. Notulen van de bespreking door R. ter Heide, 1991, 2 bladen geniet. Copie brief sponsorwerving,1992, 1 blad.

3. TU Delft bijzondere onderdelen na bezoek 1991

4. Opdracht restauratie aan Kloosterziel. 1994

5. Stichting restauratie sluisje.met diverse stukken (o.a. Anjerfonds) c. 1993.

6. Sluisje watertoren, bestektekening 1994

7. Over opdrachtvoering restauratie sluisje in de Nijeveense grift, brief van Stichting Restauratie Sluisje Nijeveense Grift (opgericht 1993) aan Stichting Oud Meppel, 1994, 1 blad. Uitstel restauratie, brief van Provincie Drenthe aan Stichting Restauratie Sluisje Nijeveense grift, 1994.

8. Beschikking bijdragen sportvisserij, juni 1980.

9. Evaluatieverslag hoogwater 1998 Waterschap Meppelerdiep. Hoogeveen 16 maart 1999.

10. Mailwisseling F.Benning- H.Janssen

11. OM 15.2, blz.55 e.v. G.A.Coert met aanvulling van R. ter Heide. Restauratie.

10. MC mei 1995. restauratie sluisje nu of nooit.

11. MC. Restauratie komt dichterbij. MC. 7-9-94.

12. Uitnodiging opening, 1995, wit karton, blauwe opdruk aan binnenkant. In hoes.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 157