create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

STAD en ESCH; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met strikken: leerlingenlijsten t/m 1955.

2. Oblong kasboekje Openbaar lyceum 1963.

3. Programma cursus 1948-1949., Openbaar lyceum, afd. gymnasium.

4. Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981, verslag in woord en beeld 100-jarig bestaan.

5. Kaart van Transvaal in lijst; bijblad Meppeler Courant 21 october 1899.

6. Strafregister 1951-

7. Meppeler Courant 19 september 1981. Extra reunisten editie.


8. Map met losse artikelen.

9. Agenda uitgegeven door Stad en Esch met 'Visie; en gedrukte foto's.

10. art. MC 15-7-2016 afscheid direkteur/projectleider H. van der Vlist 'wat is bedacht blijkt uitstekend te werken'

11. art MC dec 2001; 86ste VESTERspektakel met musical 'Van weerloze waarden'
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 72