create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

STADSWACHT, ordner.

Annotatie:
Zwarte ordner met documentatie over oa;
Brieven over onderwijs (Kweekschool)

Masterplan Het Vledder.

Begeleidingscie Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie.

Nota cultureel erfgoed (WOS)

Brieven over Sluisbrug.

Leefbaar Nederland.

Brief over persberichten kantoorgebouw Blankenstein.

Open monumentendag 2002.

Startnotitie, Milieu effect rapportage. Woningbouwontwikkeling tussen Meppel en Nijeveen.

Brief communicatietraining.

Ontwikkelingen omgeving Slotplantsoen.

Stedebouwkundig opzet de Kraton.

Projectopdracht Samen over de Reest.

Boulevardblad 2003 JBV Sur la TĂȘte.

Brieven stg de Abelaar over Keizersgracht 19, Keijzerstroom en Latijnse school.

Buurtonderzoek Ezingebuurt.

Protest tegen komst Asfaltcentrale.

Parkeergarage Prinsenplein.

Profielschets Burgemeester en uitnod afscheid Burgemeester.

Ontwerpfestival Nieuwveense Landen.

Uitnodiging opening Stadshuis Meppel.

Benoeming tot raadslid H.H.M. Jansen.

Diverse uitnodingen symposiums, tentoonstellingen enz.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 175 2