create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

Stichting Het PADVINDSTERSCLUBHUIS; Oliab-groep

Annotatie:
1. Envelop met akte notaris J. Snippe oprichting Het Padvindstersclubhuis 18-6-1952.

2. Blauw mapje met doorslagen statuten en oprichtingakte.

3. Blauw mapje met MC art nieuw clubhuis Oliab-groep 19-11-1952

4. Envelop met aanvraag bouwvergunning, bouwtekening en besluit gemeente Meppel nieuw clubhuis.

5. Plastic hoes met schuldbekentenis; gift echtpaar Kleijn; toekenning subsidie gem Meppel.

6. Blauw mapje met brief J. Bos met bedankzegging ddelname bestuur; brief bestuur 22-12-1952 over afwikkening zaken.

7. Blauw mapje met diverse rekeningen ivm de bouw nieuw clubhuis.

8. Plastic hoes met reacties op uitnodiging opening nieuw clubhuis; oa van gemeentebestuur Meppel, gemeentepolitie Meppel, het Ned. Padvindersgilde.

9. Envelop met vergunning herbergen kampeergasten in clubhuis en huisregels 8-6-1953.

10. Blauw mapje met corr verhuur clubhuis aan oa Hopman Kwantgroep, Tamboer-en pijperscorps Sparta en verhuur tenten aan Dakajam.

11. Plastic hoes met vergunningen horeca en tot exploitatie verlof B 21-12-1954. Brief over intrekking inschrijving exploitatie verlof B 17-10-1961.

12. Envelop A. Kornelis, notaris met brief, nota, copie en afschrift statutenwijziging 22-12-1959.

13. Plastic hoes met rekening 1959 en begroting 1960, brief april 1965 vrijw bijdrage Roelof van Munstergroep.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 176

Zie ook:
A 117
OM 21-2 blz 95
OM 23-3 blz 69