create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

Stichting WAARBORGFONDS Meppel; Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging.

Annotatie:
1. Correspondentie betreft overdracht documentatie aan Stichting Oud Meppel door Stichting Brandwaarborgfonds.

2. Groene map met 4 schriftjes met oprichting, reglementen en notulen 1896 - 1919 Onderlinge Spiegelglasverzekeringsmaatschappij.

3. Notulenboek Ned. Chr. AannemersBond, 1940 - 1951.

4. Kasboek Ned. Chr. Aannemers Bond. 1946 - 1981.

5. map met foto's; Ned. Chr. Aannemers Bond, reisje 1950 nr PGNCAB0, foto POAMBA01; foto OMBV PBOMBV02

6. Boek met presentielijst directievergaderingen 1890-1961 en 1978-1985 Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging.

7. Boek presentatielijst Alg. Vergaderingen O.M.B.V. 1928-2000 (behalve 1945 en 1949).

8. Mapje met uitnodingen Alg Verg OMBV 1923 en 1933.

9. Groene map met krantenart OMBV.

10. Boek met staat van bezittingen OMBV jaren 1937-1954, overgedragen aan Stg Waarborgfonds OMBV 28-12-1937.

per 1-1-2001 Univé.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 168 doos 1

Zie ook:
K250, M250, Br M 254, Br M 496
OM 11-3, OM 11-4