create
counter
Catalogus:

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  

Terug naar het overzichtTitel
Print deze titel

Familie van TRIEST, zadelmakers, archiefdoos.

Annotatie:
1. Plastic hoes met gezinsoverzicht.

2. Plastic hoes met De Distributiebode, nrs 2 en 5 okt 1918. Bonnen van de rijkssuikerkaart.

3. Plastic hoes met documenten Rotterdamsche Verzekering-Societeiten RVS. Nota en
schuldbekentenis 1925-1935.

4. Plastic hoes met diverse trouwkaarten oa Nijdam-Friskus.

5. Plastic hoes met div documenten oa Bewijs van Aandeel Coöperatieve Broodbakkerij 'Vooruit'.
Gelukwenstelegram 30-jarig echtvereniging.

6. Blauwe map met; Statuten en Huishoudelijk Reglement 'de Voorzorg'; Bewijs lidmaatschap 'de Voorzorg'; Afrekeningsnota 2-9-1932 'de Voorzorg'; Statuten en Reglement Algemeen Ziekenfonds; Statuten, Huishoudelijk Reglement Moederfonds 'Vooruit'; bewijs lidmaatschap Meppeler Coöperatieve Productie en Verbruiksvereniging 'Vooruit'; Standenkaart Gemeentelijk Gas, Waterleiding en Electriciteitsbedrijf Meppel 1936/1937; aanslag riool-straatbelasting 1950; envelop met nota 31-10-1951 fa van Mulligen & van Wijk; envelop fa Cuperus nota plaatsen grafmonument juli 1957; uittreksel grafrechten Algemene Begraafplaats; vergunning gemeente Meppel plaatsen grafsteen 8-7-1959; krantenart. MC 30-9-1960 inzake ontruiming Weerdstr 18.

7. Plastic hoes met documenten Raad van Arbeid; renteboekje invaliditeitswet 1919-1928; envelop met aanmaning om rentekaart te tonen 1936; kwijting fl 20,00; 2 niet ingevulde loonlijsten 1952.

8. Plastic hoes met rekening Gerechtsdeurwaarder W. Otter, conclusie inzake van Triest contra J.Vos, inzake ontruimingsprocedure.
9. Blauwe map met familieadv ivm huwelijk van Triest-Hoogeveen MC 11-11-1911, geboorte H.J. van Triest MC 14-12-1912, overlijden H.J. van Triest MC 28-7-1919, dankbetuiging H.J. van Triest MC juli 1919, gebroorte H.J. van Triest MC 12-8-1922,overlijden R. Zwiers MC 16-9-1922, 25 jr jubileum zadelmaker MeppelerNieuwsblad 7-11-1930, overlijden werkgever F.J. Boot MeppelerNieuwsblad 15-8-1932, overlijden S. Hoogeveen MC 29-12-1933.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 178

Zie ook:
OM 26-2