create
counter
Catalogus: : pagina 12

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  
Er zijn 266 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 12  

<<    <       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
MONUMENTEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Lijsten van monumenten.

2. Snelhechter met Hoofdlijnen (en voorlichtingsbijeenkomst gemeentelijk en provinciaal monumentenbeleid, 23 april 1991

3. Vaststelling meerjarenprogramma restauratie monumenten 1989. Raadsvoorstel.

4. Aanwijzingsvoorstel beschermd stadsgezicht Oud-Zuid. 2 maart 2009 (Rijksdienst voor archeologie...)

5. Snelhechter oranje met MSP Monumenten selectie project 7-10 1994.Concept van de Provincie.

6. Blauwe map met krantenartikelen ; waaronder van Piet de Groot in de MC 1-121975 en de restauratie- wisselprijs

7. Gedenkteken 1940-1945, verzetsmonument.

8. Hoes Nieuwsbrieven WVC, Monumentenbeleid 1985.
9. 9. Boekje sheets t.b.v. MSP-informatiebijeenkomst. 17 blz., afbn.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 121
Titel
Print deze titel
MSC; archiefdoos

Annotatie:
1. envelop met voetbalplaatjes.

2. ongedateerde krantenfoto Bal Masqué.

3. Programma feestavond 16 april 1933 met Strijdlied.

4. Artiestenlied Mannenkoor 20-jarig jubileum MSC.

5. Originele foto's, programma slotlied uit album van de fam. Noorman te Heerenveen.

6. De MSC-er 28 februari 1931 en april 1946.

7. Diverse krantenartikelen.

8. Jubileumuitgave 1910-1985.

9. Paasbode 1986, 1989.

10. 80 jaar MSC, 85 jaar MSC.

11. Presentatiegidsen 1999/2000, 2000/2001, 2003/2004,
2005/2006.

12. Map met de MSC'err Jr.56.4, Jrg. 58.9, Jrg. 59.6, Jrg. 60.7 en het kampioensnummer 4 mei 1989.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 6 3

Zie ook:
A 6 Sport Algemeen
A 6, 2 FC Meppel
A 7 QuickTitel
Print deze titel
MULDERS / ten Hove; houtwaren en bouwmaterialen; archiefdoos.

Annotatie:
1. Notulenboek 12 juni 1922- met korte geschiedenis.

2. Notulenboek 1921- .

3. Notulenboek 1961- . tiental bladzijden.

4. Bouwtekening Stationsweg 16, ten Hove 1951

5. Hoes met enige bijvoegsels Staatscourant 1950 en 1961

6. Enveloppe met rijbewijs en andere officiele papieren van Cornelis ten Hove

7. Hoes met Kasboekje uit 1896

8. Prijscourant uit 1913.

9. Briefkaart met motorschip Frieda.

10. Artikel van Menny Bakker, interview met mw. Elly ten Hove- Mulders, niet geplaatst in Oud Meppel.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 31
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Doos I

1. mapje met vleeswarenzakje uit 1959

2. map met briefpapier; factuur; debiteurenvorderingen en briefpapier Keuringsdienst van Slachtdieren en Vlees

3.hoes met Commerciëel rapport 1963, Financieringsoverzicht 1963; Fiscaal rapport 1963 door L.J.Abercrombie, accountant

4. hoes met 2 rapporten fiscaal boekjaar 1964

5. hoes met 3 rapporten boekjaar 1965

6. hoes met 2 rapporten boekjaar 1965 en 1966

7. map met 4 enveloppen met grossierfacturen

8. boekje KNVB bedrijfsvoetbal v.v. Murris
9. map met stukken overname Slacht-en Vleesbedrijf Pouw door Murris

10. map corresp faillissement BV 'Mustang'H en K
11. 4 boekjes Ned. Staatswetten, 27-II, 27-II, 98-I en 98-II

12. map met sollicitatiebrieven commercieel bedrijfsleider fa. Murris

13. envelop met notaboekjes ontsmetten en mapje met wegingen door waag Heino

14. notitieboekje met prijzen (datum onbekend)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 1

Zie ook:
A63-2 t/m A63-9
OM 33-4
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Doos met bouwvergunningen jaren 1964 t/m 1995 Galgenkampsweg 10a Meppel

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 2

Zie ook:
A63-1, A63-3 t/m A63-9
OM 33-4
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Algemeen handboek voor werknemers Murris Meppel bv 31-1-1994

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 3

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-4 t/m A63-9
OM 33-4
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. map met corresp. rechtszaak ivm vervalsing keuringsstempels varkensvlees. gedaagden T. Murris en J. Bos

2. Handboek Min. Landbouw en Visserij voor vleesverwerkende bedrijven;

3. streekgids ZwDrenthe en NwOverijssel, er is meer dan Randstad alleen; blz 24 fa Murris

4. groene map met aanvr bouwvergunning nieuwbouw; geen doorgang, uitbreiding bestaande locatie Galgenkampsweg;

5. map met reclamemateriaal, boekje foto's slachtwijze vee, advertentiekosten Boom Pers, Oijslager en vv MSC;

6. 3 kasboeken jaren 1987 t/m 1990

7. CD met foto's TBD


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 4

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-5 t/m A63-9
OM 33-4
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. ingelijste Certificaat milieumanagementsysteem 2004 nr. 661416 VION Meppel

2. ingelijste Erkenning PVE/IKB-varkensvlees 1995 Murris Meppel

3. ingelijste Certificaat IKB-erkenning 1999 Hendrix Meat Group CV

4. ingelijste Certificaat Duurzaam Drenthe 2001 Hendrix Meat Group CV

5. ingelijste foto vv Murris bedrijfsvoetbal TBD

6. bord Keuringsdienst van Vee en Vlees, bevind zich op zolder

7. 2 gelamineerde posters over CO2 verdoven .........

8. Ontruimingsplattegrond Slachthal en stal VION


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 5

Zie ook:
A 63-1, A63-2, A63-3 en A63-4

Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. uitnod feestavond 29-5-1981 tgv pensioenering dhr. J. Bos.

2. uitnod. afscheidsfeest 28-3-1997 beëindiging werkzaamheden dir Jan Bos sr; kaarten met opgave deelname afscheidsfeest.

3. gekopieerd verslag De geschiedenis van exportslachterij Murris.

4. foto vrachtwagen Murris Exportslachterij; tbd

5. map schriftelijke waarschuwingen nav bedrijfinspectie sept/okt 1995 en jan 1997.

6. map Kwaliteitssysteem op basis van HACCP bij Murris bv. Afstudeerproject dec 1995 C. Booij en L. Keijzer Landbouwuniversiteit Wageningen

7. Statische berekening Bouwtech Adviesbur Ter Weer Prinsen tbv uitbr stal met losplaats Meppel mrt 1995.

8. TNO-rapport jan 1994 schatting geuremissie en geurimmissie varkensslachtbedrijf Murris bv

9. map uitnod 90jr bestaan en 50jr huwelijksfeest echtpaar A. Murris-Hogenkamp 1-12-1995, lijst genodigen, draaiboek avond, toespraken, bedankjes en donatie aan Diabetesfonds Ned

10. handboek GMP in de varkensslachterijen-en uitsnijderijen door Vakgr Voedingsmiddelen v Dierlijke Oorsprong 28-6-1996

11. Energie-en Milieuonderzoek Murris Meppel bv door
RBK-groep Deventer april 1996

12. Eindrapportage RBK-groep Deventer over Afvalwaterzuivering Murris - Meppel, 3-10-1996

13. Drents Ondernemerskontakt 7e jrg nr. 43 .Openheid troef bij exportslachterij Murris Meppel bv, blz 28

14. verslag bijeenkomst 18-1-1996 te Lunteren over rol slachterijen in IBK-keten (Integrale Kwaliteitsbewaking) spreker Murris bv

15. map foto's personeel- en slachterij. tbd

16. map met stickers vervaardiging van diervoeder bestemd voor fa Teeuwissen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 6

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5
OM 33-4
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
1. witte multimap met sheets over samenwerkingsverband met Hendrix en Smits dd 27-4-1998

2. map met corr. bezoek Gemeentebestuur Meppel aan Murris bv op 10-9-1996

3. map met krantart diverse kranten over Murris bv /Hendrix Meat 1996 - 2004

4. doos met sheets over uitleg Wat we doen, wie we zijn: Hendrix Meat

5. tijdschrift Veehouder en Dierenarts 12e jrg, nr 1 met op blz 22 art over Varkensslachterij Murris; ontsmetten en reinigen

6. brieven van Smits Emmen bv over onderzoek samenwerking met Hendrix en Murris 15-4-1998

7. Bedrijfsreportage gemeente Meppel, art Openheid troef bij Murris Meppel bv,

8. 2 expl Hendrix X-flits; jrg 4, nr 1 en 2 1998

9. rapport Nutreco over HSEQ Audit bij Hendrix Meat Group; 30,31-8 en 1-9-1999

10. Map bedrijf Nutreca over werkwijze bedrijf

11. map met tek betreft Hoofdgebouw en deel bijgebouwen, situatie enz 15-1-1999 Hendrix Meat Group

12. map met tek bereft overzicht rioleringssysteem vuil water en schoon water; kadastertek; layout elektra; milieuverg begane grond en 1e verd. 2004/2005


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 7

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-8, A63-9
OM 33-4
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
witte multimap met personeelsblad van Hendrix Meat Group genaamd MEATteam, jrg 1(1999) nrs 4; jrg 2 (2000) nrs 1-5; jrg 3 (2001) nrs 1-4, jrg 4(2002) nrs 1-3; jrg 5 (2003) nrs 3 en 4; jrg 6(2004) nr 3 en 6

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 8

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-7, A63-9
OM 33-4
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
1. plasticmapje met foto's voor het personeelsblad (niet geplaatst) ; lijst werknemers VION

2. briefpapier(onbeschreven) Hendrix Meat Group, briefpapier ( onbeschreven) Dumeco; 2 visitekaartjes: Hendrix Meat Group en Dumeco beide op naam van Jan Bos

3. Brochure Meat our business; producent en verwerker van varkens(vleesproducten)

4. Brochure Experienced in farming, processing and marketing nav het samengaan van Hendrix, Murris en Smits. Folder Vakantiewerk bij Hendrix Meat Group

5. map met handleiding slachtwijze slachtvarkens juli 2002

6. map met voorstelling Hendrix Meat Group/Nutreco Agriculture Companies met titel; United for food safety (duitstalig)

7. Report Nutreco HSEQ Audit Hendrix Meat Group 7-9 juni 2004

8. Wijkkrant Kijk op de Wijk met aandacht voor de stankoverlast van de Hendrix Meat Group

9. map met onderzoek geursituatie Meppel door Witteveen+Bos iov gemeente Meppel 14-9-2007

10. map met Geuronderzoek VION Meppel door Witteveen+Bos iov gemeente Meppel 29-11-2007

11. 2 tek met bedrijfssituatie


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 9

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-7, A63-8
OM 33-4<<    <       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 266 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 12