create
counter
Catalogus: : pagina 12

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  
Er zijn 273 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 12  

<<    <       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
MEPPELER Couranten;archiefdoos.Bijzondere bijlagen.

Annotatie:
1. Ommekeer; millenniumkrant 21-12-1999 tot 1-1- 2000.

2. Oranje bijlage 30-4-2001

3. Oranje bijlage 24-4-2002

4. Fantastisch ! 30-4-2002

5. Oranje Klassenkrant Koninginnedag 2002

6. Beatrix 25 jaar onze koningin, 30-4-2005.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 25
Titel
Print deze titel
MEPPELER DIEP; archiefdoos over het Meppeler diep en de actie tegen de komst van een asfaltcentrale langs het Meppeler diep door Sterk Meppel.

Annotatie:
1. Groene ordner met documentatie, brieven 2005- 2007.

2. Gele snelhechter.info Raad van State.

3. Hoes met Persbericht e.d.

4. Insteekhoes met Beantwoording ingediende vragen e.d.


5. (Beschadigde) bruine enveloppe van J.A.Nip aan P.C.Jans, bevattende artikelen uit de Meppeler Courant over het Meppelerdiep. 2-1-63 en Vier eeuwen water-ellende, vijf afleveringen januari 1962.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 125
Titel
Print deze titel
Meppeler Handels Vereniging, MHV en de Grote trek; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met documenten.

2. Roze aflegmap met diverse krantenknipsels DMD en Grote trek..

3. Kopie artikel Oud Meppel 17.4 door A.Lakke Meppeler Handelsvereniging 1921-1996.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 50
Titel
Print deze titel
MEPPELER SLUIS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met krantenartikelen 1976-2007

2. Snelhechter m.b.t de brugwachterswoning.

3. Bundel Oostergetel betreffende de sluiswachterswoning.

4. Kopieen van foto's. in hoes.

5. 'Sluis en sluisbrug, oud of nieuw? Artikel door Herman Jansen,
in Oud Meppel 16.3.

6. Raadsvoorstel nr. XI/8 inzake de toekomst van de Sluisbrug, 2 bladen, 1999. Besluit, 199, 1 blad. In hoes.

7. Over het al of niet kappen van de kastanjebomen bij de sluisbrug. Handgeschreven tegen uitspraak Herman Jansen, door buurtbewoner. 2 bladzijden, in hoes.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 20 1

Zie ook:
A 20 2-3

Titel
Print deze titel
MOES, J; Stouwe nr 1, Meppel; diverse archiefstukken

Annotatie:
1. plastic map met diverse bonnenboekjes; zgn overlijdensadv en oranje boekje de week van de bevrijding van Meppel

2. Brief Bureau Voedselcommissaris voor Drenthe, wijz grens tussen Meppel en Staphorst

3. map met art NvhN 6-12-1960, NvhN 7-12-1960, MC 7-12-1960,
Hoog water in Drenthe en in Meppel

4. art NvhN 12-8-1965 en MC 11-8-1965; brand RK kerk aan het Zuideinde

5. Jubileumnummer MC 1967 (tbd)

6. advertentiepagina Jubileumnr 1967

7. potloodtekening Kolderveen 1962 maker Derk M

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 165
Titel
Print deze titel
MOLEN De Vlijt; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map krantenartikelen.

2. Snelhechter over Herbouw molen de Vlijt met folder van R. ter Heide, ook correspondentie met de gemeente

3a en 3b. Mappen restauratie molen de Vlijt van L. Schut. nov. 1995-'99 en 1999-2000.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 19 Doos 2

Zie ook:
A 19, 1

Titel
Print deze titel
MOLENS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met artikelen en boekje 'Molens in Nederland' door C.P. Braay. Koog a/d Zaan, Kooijman, z.j.

2. Hoes met 'Stellingnieuws', molenstichting Drenthe, nummers 15 dec. 1987 en 22 mei 1991.

3. Notulen in snelhechter bestuur molen De Weert i.o.

4. Rode map krantenknipsels 'De Weert'.

5. Hoes Agenda verg.7 maart 1996.

6. Folder en informatie Molen de Weert.

7. De Eekmolen: restauratie en herbestemming van de Eekmolen / G. Eisma. 31 blz., afbn.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 19 Doos 1

Zie ook:
A 19, 2
M 218
Titel
Print deze titel
MONUMENTEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Lijsten van monumenten.

2. Snelhechter met Hoofdlijnen (en voorlichtingsbijeenkomst gemeentelijk en provinciaal monumentenbeleid, 23 april 1991

3. Vaststelling meerjarenprogramma restauratie monumenten 1989. Raadsvoorstel.

4. Aanwijzingsvoorstel beschermd stadsgezicht Oud-Zuid. 2 maart 2009 (Rijksdienst voor archeologie...)

5. Snelhechter oranje met MSP Monumenten selectie project 7-10 1994.Concept van de Provincie.

6. Blauwe map met krantenartikelen ; waaronder van Piet de Groot in de MC 1-121975 en de restauratie- wisselprijs

7. Gedenkteken 1940-1945, verzetsmonument.

8. Hoes Nieuwsbrieven WVC, Monumentenbeleid 1985.
9. 9. Boekje sheets t.b.v. MSP-informatiebijeenkomst. 17 blz., afbn.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 121
Titel
Print deze titel
MSC; archiefdoos

Annotatie:
1. envelop met voetbalplaatjes.

2. ongedateerde krantenfoto Bal Masqué.

3. Programma feestavond 16 april 1933 met Strijdlied.

4. Artiestenlied Mannenkoor 20-jarig jubileum MSC.

5. Originele foto's, programma slotlied uit album van de fam. Noorman te Heerenveen.

6. De MSC-er 28 februari 1931 en april 1946.

7. Diverse krantenartikelen.

8. Jubileumuitgave 1910-1985.

9. Paasbode 1986, 1989.

10. 80 jaar MSC, 85 jaar MSC.

11. Presentatiegidsen 1999/2000, 2000/2001, 2003/2004,
2005/2006.

12. Map met de MSC'err Jr.56.4, Jrg. 58.9, Jrg. 59.6, Jrg. 60.7 en het kampioensnummer 4 mei 1989.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 6 3

Zie ook:
A 6 Sport Algemeen
A 6, 2 FC Meppel
A 7 QuickTitel
Print deze titel
MULDERS / ten Hove; houtwaren en bouwmaterialen; archiefdoos.

Annotatie:
1. Notulenboek 12 juni 1922- met korte geschiedenis.

2. Notulenboek 1921- .

3. Notulenboek 1961- . tiental bladzijden.

4. Bouwtekening Stationsweg 16, ten Hove 1951

5. Hoes met enige bijvoegsels Staatscourant 1950 en 1961

6. Enveloppe met rijbewijs en andere officiele papieren van Cornelis ten Hove

7. Hoes met Kasboekje uit 1896

8. Prijscourant uit 1913.

9. Briefkaart met motorschip Frieda.

10. Artikel van Menny Bakker, interview met mw. Elly ten Hove- Mulders, niet geplaatst in Oud Meppel.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 31
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Doos I

1. mapje met vleeswarenzakje uit 1959

2. map met briefpapier; factuur; debiteurenvorderingen en briefpapier Keuringsdienst van Slachtdieren en Vlees

3.hoes met Commerciëel rapport 1963, Financieringsoverzicht 1963; Fiscaal rapport 1963 door L.J.Abercrombie, accountant

4. hoes met 2 rapporten fiscaal boekjaar 1964

5. hoes met 3 rapporten boekjaar 1965

6. hoes met 2 rapporten boekjaar 1965 en 1966

7. map met 4 enveloppen met grossierfacturen

8. boekje KNVB bedrijfsvoetbal v.v. Murris
9. map met stukken overname Slacht-en Vleesbedrijf Pouw door Murris

10. map corresp faillissement BV 'Mustang'H en K
11. 4 boekjes Ned. Staatswetten, 27-II, 27-II, 98-I en 98-II

12. map met sollicitatiebrieven commercieel bedrijfsleider fa. Murris

13. envelop met notaboekjes ontsmetten en mapje met wegingen door waag Heino

14. notitieboekje met prijzen (datum onbekend)


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 1

Zie ook:
A63-2 t/m A63-9
OM 33-4
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Doos met bouwvergunningen jaren 1964 t/m 1995 Galgenkampsweg 10a Meppel

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 2

Zie ook:
A63-1, A63-3 t/m A63-9
OM 33-4<<    <       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 273 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 12