create
counter
Catalogus Oud Meppel
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 273 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 13   Ga direct naar pagina: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
Algemeen handboek voor werknemers Murris Meppel bv 31-1-1994

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 3

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-4 t/m A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. map met corresp. rechtszaak ivm vervalsing keuringsstempels varkensvlees. gedaagden T. Murris en J. Bos

2. Handboek Min. Landbouw en Visserij voor vleesverwerkende bedrijven;

3. streekgids ZwDrenthe en NwOverijssel, er is meer dan Randstad alleen; blz 24 fa Murris

4. groene map met aanvr bouwvergunning nieuwbouw; geen doorgang, uitbreiding bestaande locatie Galgenkampsweg;

5. map met reclamemateriaal, boekje foto's slachtwijze vee, advertentiekosten Boom Pers, Oijslager en vv MSC;

6. 3 kasboeken jaren 1987 t/m 1990

7. CD met foto's TBD


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 4

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-5 t/m A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. ingelijste Certificaat milieumanagementsysteem 2004 nr. 661416 VION Meppel

2. ingelijste Erkenning PVE/IKB-varkensvlees 1995 Murris Meppel

3. ingelijste Certificaat IKB-erkenning 1999 Hendrix Meat Group CV

4. ingelijste Certificaat Duurzaam Drenthe 2001 Hendrix Meat Group CV

5. ingelijste foto vv Murris bedrijfsvoetbal TBD

6. bord Keuringsdienst van Vee en Vlees, bevind zich op zolder

7. 2 gelamineerde posters over CO2 verdoven .........

8. Ontruimingsplattegrond Slachthal en stal VION


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 5

Zie ook:
A 63-1, A63-2, A63-3 en A63-4
Titel
Print deze titel
MURRIS/VION

Annotatie:
1. uitnod feestavond 29-5-1981 tgv pensioenering dhr. J. Bos.

2. uitnod. afscheidsfeest 28-3-1997 beëindiging werkzaamheden dir Jan Bos sr; kaarten met opgave deelname afscheidsfeest.

3. gekopieerd verslag De geschiedenis van exportslachterij Murris.

4. foto vrachtwagen Murris Exportslachterij; tbd

5. map schriftelijke waarschuwingen nav bedrijfinspectie sept/okt 1995 en jan 1997.

6. map Kwaliteitssysteem op basis van HACCP bij Murris bv. Afstudeerproject dec 1995 C. Booij en L. Keijzer Landbouwuniversiteit Wageningen

7. Statische berekening Bouwtech Adviesbur Ter Weer Prinsen tbv uitbr stal met losplaats Meppel mrt 1995.

8. TNO-rapport jan 1994 schatting geuremissie en geurimmissie varkensslachtbedrijf Murris bv

9. map uitnod 90jr bestaan en 50jr huwelijksfeest echtpaar A. Murris-Hogenkamp 1-12-1995, lijst genodigen, draaiboek avond, toespraken, bedankjes en donatie aan Diabetesfonds Ned

10. handboek GMP in de varkensslachterijen-en uitsnijderijen door Vakgr Voedingsmiddelen v Dierlijke Oorsprong 28-6-1996

11. Energie-en Milieuonderzoek Murris Meppel bv door
RBK-groep Deventer april 1996

12. Eindrapportage RBK-groep Deventer over Afvalwaterzuivering Murris - Meppel, 3-10-1996

13. Drents Ondernemerskontakt 7e jrg nr. 43 .Openheid troef bij exportslachterij Murris Meppel bv, blz 28

14. verslag bijeenkomst 18-1-1996 te Lunteren over rol slachterijen in IBK-keten (Integrale Kwaliteitsbewaking) spreker Murris bv

15. map foto's personeel- en slachterij. tbd

16. map met stickers vervaardiging van diervoeder bestemd voor fa Teeuwissen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 6

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
1. witte multimap met sheets over samenwerkingsverband met Hendrix en Smits dd 27-4-1998

2. map met corr. bezoek Gemeentebestuur Meppel aan Murris bv op 10-9-1996

3. map met krantart diverse kranten over Murris bv /Hendrix Meat 1996 - 2004

4. doos met sheets over uitleg Wat we doen, wie we zijn: Hendrix Meat

5. tijdschrift Veehouder en Dierenarts 12e jrg, nr 1 met op blz 22 art over Varkensslachterij Murris; ontsmetten en reinigen

6. brieven van Smits Emmen bv over onderzoek samenwerking met Hendrix en Murris 15-4-1998

7. Bedrijfsreportage gemeente Meppel, art Openheid troef bij Murris Meppel bv,

8. 2 expl Hendrix X-flits; jrg 4, nr 1 en 2 1998

9. rapport Nutreco over HSEQ Audit bij Hendrix Meat Group; 30,31-8 en 1-9-1999

10. Map bedrijf Nutreca over werkwijze bedrijf

11. map met tek betreft Hoofdgebouw en deel bijgebouwen, situatie enz 15-1-1999 Hendrix Meat Group

12. map met tek bereft overzicht rioleringssysteem vuil water en schoon water; kadastertek; layout elektra; milieuverg begane grond en 1e verd. 2004/2005


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 7

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-8, A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
witte multimap met personeelsblad van Hendrix Meat Group genaamd MEATteam, jrg 1(1999) nrs 4; jrg 2 (2000) nrs 1-5; jrg 3 (2001) nrs 1-4, jrg 4(2002) nrs 1-3; jrg 5 (2003) nrs 3 en 4; jrg 6(2004) nr 3 en 6

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 8

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-7, A63-9
OM 33-4Titel
Print deze titel
MURRIS/VION/HENDRIX MEAT GROUP

Annotatie:
1. plasticmapje met foto's voor het personeelsblad (niet geplaatst) ; lijst werknemers VION

2. briefpapier(onbeschreven) Hendrix Meat Group, briefpapier ( onbeschreven) Dumeco; 2 visitekaartjes: Hendrix Meat Group en Dumeco beide op naam van Jan Bos

3. Brochure Meat our business; producent en verwerker van varkens(vleesproducten)

4. Brochure Experienced in farming, processing and marketing nav het samengaan van Hendrix, Murris en Smits. Folder Vakantiewerk bij Hendrix Meat Group

5. map met handleiding slachtwijze slachtvarkens juli 2002

6. map met voorstelling Hendrix Meat Group/Nutreco Agriculture Companies met titel; United for food safety (duitstalig)

7. Report Nutreco HSEQ Audit Hendrix Meat Group 7-9 juni 2004

8. Wijkkrant Kijk op de Wijk met aandacht voor de stankoverlast van de Hendrix Meat Group

9. map met onderzoek geursituatie Meppel door Witteveen+Bos iov gemeente Meppel 14-9-2007

10. map met Geuronderzoek VION Meppel door Witteveen+Bos iov gemeente Meppel 29-11-2007

11. 2 tek met bedrijfssituatie


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 9

Zie ook:
A63-1, A63-2, A63-3, A63-4, A63-5, A63-6, A63-7, A63-8
OM 33-4Titel
Print deze titel
MUZIEK: zangverenigingen, koren en muziekkorpsen; archiefdoos.

Annotatie:
1. Vijf boekjes Zangconcours.
2. Map verschillende muziekverenigingen.
3. Meppeler Mannenkoor.
4. Map De Bazuin.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 2

Zie ook:
A 106 Zang en vriendschap.
Titel
Print deze titel
NATIONAAL-SOCIALISTISCHE BEWEGING; NSB.

Annotatie:
1. Programma met toelichting nr 1 en 2. NSB dec. 1931.

2. Kaderblad voor functionarissen NSB, nr 8 10-3-1944.

3. Oranje map met 4 pamfletten; wochenspruch der NSDAP; nrs 14, 25, 26 en 27.

4. Blauwe map met 4 naamloze oorkondes met gelofte van trouw aan de NSB.

5. Weekblad Germaansche SS in Nederland 'Storm SS', 12-2-1943.

6. Maandafrekeningstaat Groep aan Kring, gewest 4, district 2, kring 6, groep 8 van in totaal 48,48 gld. NSB Strijd en Vierduitenfonds.

7. Rode map met 3 beschadigde expl Volk en Vaderland; 25-9-1942, 7-5-1943, 2-3-1945.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 167

Zie ook:
D 506
Titel
Print deze titel
NEDERLANDSE Spoorwegen; NS Meppel.

Annotatie:
1. Krantenart Mc 20-3-1978; automatisering treinverkeer

2. Krantenart afscheid niet-automatisch tijdperk

3.Uitnod. afscheidsbijeenkomst personeel Meppel

brief afscheidsavond ivm bijdrage kosten

4. Gele map met fotoreportage werkterrein mrt 1978

5. Boek 20 jr geschiedenis van Ver. v Vervoerspersoneel door F. Landskroon 1936-1956

6. Gele map met cursus Engels voor treinpersoneel aug. 1973

7. Map met tekeningen uit 1971 spoorcomplex Reest en splitsing Steenwijk/Hoogeveen met zijsporen naar NCZ en van Gend en Loos

8. Map met rapportage bijzonder voorval; bevoegdheidsverklaring; werkrooster; werkrooster na invoering CVL

9. Krantenart MC door J. Poortman 16-5-1952; Meppel en de Spoorwegen, over feestelijkheden op 1-5-1870

10. Feestelijke opening der spoorweglijn Meppel-Assen-Groningen. Meppel, 21 april 1870

11. Nederlandsche Staatsspoorwegen: zomerdienstregeling, ingaande 15 mei 1931

12. Trein verdrong diligence Zwolle-Meppel. Meppeler Courant 04-06-1982

13. Een stoomtrein loopt het station van Meppel binnen. Kopie van een (kranten)foto

14. Beschrijving van de waterbezorging met toebehoren op het station van de Staatsspoorwegen te Meppel. 2 blz., dubbelzijdig

15a. Spoorlijn Meppel-Groningen 100 jaar. Meppeler Courant 29-04-1970

15b. Ondertunneling spoorwegovergang bij de Knoppersbrug. Meppeler Courant 23-09-1970

15c. Meppeler blij met spoorlijn in 1870. Nieuwsblad van het Noorden 11-04-1980

15d. Daar rolt hij aan, die wonderwegen. De Nieuwe Meppeler 09-04-1980

15e. Meppel volledig opnemen in intercity-systeem. Meppeler Courant 04-06-1982

15f. NS laat Meppel links liggen. Meppeler Courant 28-11-1988

15g. Spoorlijn Meppe-Zwolle al 125 jaar in gebruik. Meppeler Courant 30-09-1992

15h. Spoorwegongeval en een slapende brugwachter. Meppeler Courant 27-10-1999

15i. Treinongeluk; door Martin Alblas. Meppeler Courant 26-01-2000

15j. Motie aangenomen tegen spoorlijn Reestda. Meppeler Courant 16-02-2007

16a. Spoorwegovergangen bij/in Meppel (Reeststouwe, Allee, Blankensteinweg). Kopieën van 4 (kranten)foto's

16b. Foto van werkzaamheden aan de voorkant van het Stationsgebouw

16c. Meppel toen: Zaturdag, den 1 Oct. 1864. Meppeler Courant 02-10-1992

16d. Bericht uit de krant over een spoorwegongeluk te Ruinerwold (1888). Meppeler Courant 07-05-1982

16e. Afbeeldingen: Het spoorwegongeval bij Meppel (1928) en De Leeuwarder exprestrein met vertraging door Zuidwesterstorm (1916)

16f. Verlaging der spoorwegpensioenen, art Prov Overijsselsche en Zwolse Courant. 12-1-1935.

17a. Staatsspoorwegen: Lijn A-Sectie No. 3 (Koopacte en Staat behoorende bij de koopacte No. 10). 20 November 1865)

17b. Staatsspoorwegen: Lijn A-Sectie No. 2c (Koopacte en Staat behoorende bij de koopacte No. 14). 19 Julij 1865)

17c. Staatsspoorwegen: Lijn A-Sectie No. ?(Koopacte en Staat behoorende bij de koopacte No. 21). 26 Mei 1868)

17d. Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger van de Gemeente Meppel. 5 September 1867

17e. Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger van de Gemeente Meppel. 19 Mei 1925

17f. Uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger van de Gemeente Staphorst. 18 Mei 1925.

18. Map met 2 certificaten; 25jr dienstvervulling 1905-1930 en 40jr dienstvervulling 1905-1945 tnv H. Bekkering, stationschef 1e klasA.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 143Titel
Print deze titel
NEDERLANDSE Vereniging van Huisvrouwen; afdeling Meppel en omstreken; archiefdoos.

Annotatie:
1. Programma ter gelegenheid van het 25-jarig jbileum van de Nederlandse vereniging van huisvrouwen;afdeling Meppel en omstreken. 22-3-1980 in schouwburg Ogterop.

2. Gele 23-ringsband met o.a Muggenspel;geschreven door R.ter Braake.

3. Knipselboek humor c. 1960.

4. Rood schrift.Jubileum ; gestencyld; script.

5. Blauwe map met krantenknipsels

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 119Titel
Print deze titel
NIEHAUS, Marinus; archiefstukken. Geboren 10 October 1872.

Annotatie:
1. Trouwboekje, 23 Mei 1908 met Jantje Tuin

2. Certificaat van goed gedrag Padang 1905.

3. Extract uit Stamboek van onderofficieren... 101-1905

4. Handgeschreven nota's uit 1817-1823 , ook B. Worst

5. Het 5 cents Nederlandsch spoorboekje; winterdienst 1 oct.1902 met kaartje Nederland

6. Ned.Centraal spoorweg Mij; uitgave 1 mei 1903

7. Trommeltje Uiltje met diverse papieren uit WO II

Gekregen via Herman Jansen van Diny Niehaus..

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 139