create
counter
Catalogus: : pagina 14

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  
Er zijn 273 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 14  

<<    <       3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
NIEUWE Meppeler, de

Annotatie:
Ingebonden jaargangen met Meppeler kluitjes (M190).
1. Jaargang 5; 4 januari t/m 28-12-1961.

2. Jaargang 6; 3 januari t/m 27 december 1962.

3. Jaargang 7; 2 januari t/m 31 december 1963.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 179

Zie ook:
M 190

Titel
Print deze titel
NIEUWVEENSE landen; archiefdoos.

Annotatie:
1. Ordner met Bestemmingsplan, adviesbureau RBOI, Rotterdam.c. 2010. 132 blz., fign.

2. Geringde band. OKRA landschapsarchitecten, Utrecht 2009. Scenariodocument nieuwveense landen Meppel. 23 blz, afbn.

3.Geringde band. Wonen tussen de weilanden; masterplan nieuwveense landen; OKRA landschapsarchitecten, Utrecht. 2004. 86 blz.,afbn.

4. Hoes met kaart IMOSS, stedenbouw, Zwolle.Verkavelingsplan.versie 1, 2011.

5. Map met knipsels, o.a. advies VAC.

6. Nieuwveense landen; resultaten scenariospel en conceptvorming.. Oblong (was Br M 201). 66 blz- afbn.

7. Cultuurhistorische inventarisatie. Gemeente 2003. (was BrM 288), 15 blz. met uitslaande krt en afz. bijlage 10 blz.

8. Autotunnel bij Nieuwveense Landen: gelijkvloerse overgang voor fietsers en voetgnagers. Knipsel uit de Meppeler Courant van 24-01-2007; foto

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 122
Titel
Print deze titel
NND Noord Nederlandse drukkerij; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met personeelsorgaan 'Ons contact' 1981- 1987 (incompleet)

2. Jubileumnummer ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan; 1935-1985.

3. Het komt wel goed: programma van de jubileum-revue ter gelegenheid van de N.V. Noord-Nederlandse Drukkerij

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 32 1

Zie ook:
Br M 118
A 32 2
Titel
Print deze titel
NND Noord Nederlandse Drukkerij; archiefdoos.

Annotatie:
1. Boekje 'Bembo'; monotype letterproef..Meppel, NND, z.j.

2. Brochure 'Ludlow' letterproef. Meppel, NND, z.j. Met losse inleg: 'Cijfers', aanvulling 'Ludlow-letterproef'.en een los blad hoofdletters.

3. Enveloppe met brief aan medewerkers 1969 met bouwtekening.

4. Brochure NND door D. de Vilder en E.J. Stenvert jaar 1955.

5. Statuten n.v. Noord Nederlandser Drukkerij Meppel jaar 1949.

6. Brochure informatie-avond jongeren-opleidings programma Plan2000.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 32 2

Zie ook:
A 32 1
Br M 118
Titel
Print deze titel
NOTARIELE akten; archiefdoos.

Annotatie:
1. Gele map met notariele akten van notaris Krans, Westra, Kornelis en Brouwer.

2. Kopieën van akten, in witte enveloppe (via J.Nefkens)

3.Dik schrift Vermogensbelasting 1920-1922,, door H.Wouda gevonden in het voormalig pand van notaris Westra (Zuideinde)

4. Personele belasting, map uit de nalatenschap van J. de Wolde, bevat Notariële akten., o.a. van 1854.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 43
Titel
Print deze titel
NOTULENBOEKEN van de RK Werkliedenvereniging St. Jozef (van c. 1900) Afdeling Meppel opgericht 5 mei 1932 samenwerkend met/opgegaan in de Katholieke Arbeidersbeweging KAB (1945?); archiefdoos.

Annotatie:
1. 15 mei 1932 - 18 november 1934

2. 25 juni 1935 - 6 april 1941 (KAB)

3. 6 april 1941 - 28 januari 1945

4. 27 juni 1945 - 29 oktober 1953 (St.Jozef)

5. 22 februari 1948 - 26 januari 1950 (KAB)

6. 12 maart 1950 - 18 november 1954 (KAB)

7. 26 januari 1955 - 1962 inclusief jaarversalg 1954 .
Vergaderingen vonden meestal op zondag plaats na de hoogmis, in het Parochiehuis.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 40
Titel
Print deze titel
Nut en genoegen; archiefdoos.

Annotatie:
Volledige naam Pluimvee- en pelsdierenfokvereniging; opgericht 13 jjuni 1973. Fusie van Nut en Sport; opgericht 01-03-1922 en Ons gernoegen; opgericht 29-01-1941,.
Doos 1.
1.Tabellarisch kasboek. 1970. Groot. ,

2.Contributieboek. 1948. Groot.

3. Kasbnoek Nut en genoegen 1982- Groot., oblong rood.

4. Haasboek 1946 Nut en genoegen. groot.

5. Inkomsten Markthallen... groot. 9 november 1973.

6-8. Notulen Nut en sport 1927-1968.

9-18. Tien Notulenboeken Ons genoegen. 1941-1980..

Doos 2.
19-20. Presentie lijst Nut en genoegen 1945-19691945-1969.1969-1988 en 1970-1985.

21. Notulen Nut en genoegen5-3-1982-

22. Dagkasboek Nut en genoegen.1977- ' 86. Tentoonstellingen.

23. Kasboek Poort van Drenthe. Tot 1996.

24. Overzicht geschiedenis. 1 A-4 mdet krantenknipsel Regionale jubileumtentoonstelling 20-22 oktober Markthallen,

25. Schrift ledenlijst per 1 april 1975.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 163 1-2
Titel
Print deze titel
OGTEROP; archiefdoos.

Annotatie:
1. Het geslacht Ogterop; schouwburg; de geschiedenis; brochure geschenk ter gelegenheid van het 35-j.huwelijk van Mr.J.J.Wanrooy en A.L. Ogterop.

2. OM 15.1

3. Groene map met artikelen en kopieën..

4. 150 jaar schouwburg Ogterop jubileum seizoen 17-18 Meppel.

5. Kopie folder Hotel - café- restaurant -bar Ogterop

6. Brief dhr. Vorstman met uittrekbare afstandenkaart Ogterop, in hoes.

7. Schouwburg Ogterop; jubileum magazine, januari t/m mei 2018.

8.Gemeente Meppel; uitgave ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe schouwburg,11 oktober 1971. recensies.

9. Het voetlicht;culturele agenda voor Meppel. Jrg.1 1 november 1968. Kopie.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 109
Titel
Print deze titel
OLDEMAATEN, Scholengemeenschap met Vrouwenarbeidschool en daarna Huishoud- en industrieschool; archiefdoos.

Annotatie:
1. 17-ringsband met kleine handgeschreven geschiedenis van de Vrouwenarbeidschool (12 november 1924 geopend, werd zeker na 1956 Huishoud- en industrieschool en in 1976 Oldemaaten) en recepten

2. Groene map met informatie over de huishoudschool Prinsenplein en artikel G. van Dorsten- van Diermen, OM.20.4

3. Gele map met Jaarverslagen 1944 1946 1956 1960-'70 1972 1974 1980- '86.

4. Hoes met 2 programma's Prinsenplein. 1974

5. Blauwe map met Jubileumkrant 65 jaar, 1989 en Reünie 1985..Oproep voor de 60-j. reünie.

6. Hoes met Personeelslijsten 1973 1975 en 1985.

7. Vereeniging vrouwenarbeidschool voor Meppel en omstreken. Prospectus 10 blz., oblong, 2 foto's. Z.j.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 48 1

Zie ook:
A 48 (2)

Titel
Print deze titel
ONTSPANNING en vermaak; archiefdoos..

Annotatie:
1. Lidmaatschapskaart Chr. Oranjevereniging 'Juliana van Stolberg'.

2. Foto en brief Verkenners Padvinderij.

3. Notulenboek Dakajam.

3a. Dakajam '80 met reacties van kinderen. Uitg. van Krips Repro Meppel

4. Protestbrief Kerkeraad kermis 1896.

5. Map wandelingen rond Meppel door J. Th. Timmer, met kaartjes.

6. Map Frysk Selski[p Waling Dijkstra.

7. Trommeltje met padvindersspulletjes van T. Westerhuis.

8. Schuifspel Gebr. Jakobs, stoom tabak sigarenfabriek. Vergelijk in A 99, andere uitgave.

9. Map programma's van feestavonden, volksfeesten, tentoonstellingen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 1

Zie ook:
A 9 (2)
A 9 (3)
A 10 1-3 DMDTitel
Print deze titel
OOSTERBOER.

Annotatie:
1. Map. De Oosterboer en Meppel; complete serie artikelen uit de Meppeler Courant door J. Poortman (04-1975 t.m. 06-1976)

2. 'Geschiedenis van de Oosterboer' - J. Poortman (1978) . Ook aanwezig als M 23.

3. Map met diverse krantenartikelen .

4. Meppel Buurtkrant Oosterboer (04-1996)

5. Stukken buurtvereniging Oosterboer: uitnodiging Culturele avond (1961); liedteksten; knipsels.

6. Kopieën van oude archiefstukken.

7. Kopieën haardstedenregister.

8. (Kadastrale-) kaarten.

9. Genealogie op naam: De Bloemen; Van Cuyck; Emmerick-van Rossum/ Hartsuiker-Esinge; Ramhorst; Santinge; Slot.

10. 'De groente en haar omgeving' - P.A. Derks (kopie)
11. Artikel Oud Meppel 1989, nr.3, door Herman Jansen 'De Oosterboer wilde in 1814 los van Meppel'.

12. Administratieve gegevens en aantekeningen m.b.t. o.a. grondschatting, boterpacht en burgermacht (1630-1807).

13. Tekeningen woningbouw Citroenvlinder (1994); tekeningen appartementencomplex Bouwkamp; Gemeentelijk besluit straatnaamgeving (1988).

14. Diverse stukken m.b.t. onderwijs en de geschiedenis van huizen en bewoners

15. Oosterboer troef; door L. de Boer; uit de nalatenschap van J. Poortman. Revue opgemaakt voor de Buurtvereniging op 20 februari 1948. Oblong

16. Nota Ontsluiting Oosterboer; situatie 1981???; de verkeerscommissie van de buurtbelangenver.. 22 blz.,afb.,krt. met aantn. van de heer J.H.Boom.

17. Vier gescande getekende kaartjes van de indeling van de Oosterboer uit 1980-'84.en een schets van het ringpark.

18. MC.11-7- '79 J.de Jong en W. Schouten openen Oosterboer-praktijk

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 4
Titel
Print deze titel
OPEN MONUMENTEN DAG; archiefdoos.

Annotatie:
1.In blauwe mappen. Oude vlag (nieuwe sponsor)

2. 1987-1988 (eerst aanwezige info)

3. 1991 - 1994 puzzeltochten Meppeler Courant

4. 1995 puzzeltocht Meppeler Courant

5. 2002-2004 programma's.

6. Van af 2007 onder Oud Meppel.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 76

Zie ook:
M 274
<<    <       3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 273 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 14