create
counter
Catalogus: : pagina 17
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 273 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 17   Ga direct naar pagina: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
RIJKSLANDBOUWSCHOOL: Orgaan van de Vereeniging Van Oud-leerlingen der Rijks Landbouwschool; archiefdoos.

Annotatie:
Jaargang 8 t/m 13 (1896 t/m 1901

Ingebonden jaargangen ooit eigendom van J.Z. Ten Rodengate Marissen, penningmeester, Wageningen. Bij het Historische centrum bezorgd door sloopbedrijf Bork te Stuifzand.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 44 2

Zie ook:
A 44.1 en 3-4
Titel
Print deze titel
RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met Declaratiestukken vanaf 1922

2. Album voor knipsels (uit de Meppeler Courant)

3. Map Sollicitaties

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 44 3

Zie ook:
A 44, 1-2
A 44,4Titel
Print deze titel
RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map cursussen (in Paardenkennis e.d.)

2. Map vervolgcursussen voor landbouwonderwijzers.

3. Lijsten vaccine.

4. Kasstukken

5. Verslagen vacantiecursus Wageningen.
Inhoud gevonden en bezorgd bij het HCM door sloopbedrijf Bork te Stuifzand.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 44 4

Zie ook:
A 44, 1-3
Titel
Print deze titel
RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map Vergaderingen met hoofden en onderwijzers landbouwonderwijs.

2. Map met informatie .

3. Hoes met originele foto's uit het album van familie Noorman, R revue 50 jaar RMLS, 2 en 3 november 1959.

4. Plastic hoes met krantenart 4-11-1959 over 50 jaar RMLS.

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 44 5

Zie ook:
A 44, 1-4
M 304, M 236
Br M 422


Titel
Print deze titel
RIJKSSCHOLENGEMEENSCHAP Zuideinde RSG; archiefdoos.

Annotatie:
1. Lijst met namen bijdragen gedenksteen borstbeeld koningin Wilhelmina . Na bezoek 5 sep.1895

.2. Blauwe map met programma's schooljaren 1969, 1970, 1971, 1972, tot eind 1976. en gids brugklas 1969.

3. Blauwe map Meppeler Couranten 19 sep.1981 reunisteneditie en 21 sep. 1981 receptie. Programma reunie 100 jaar Rijks Hogere Burger school, brief zoektocht namen en recensie gedenkboek. Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981: een verslag van de feestweek (uitg. 1982)

4. RSG nieuwsbulletin, dec.1966, okt. 1969, apr. 1970 en 1981.6 en speurtocht bibliotheek.

5. Blauwe map V.E.S.T.E.R., art. Meppeler Courant dec. 1990. met bibliotheek stamboek.

6. Hoes Reestdalfusiekrant en artikelen daarover 1990.

7. Blauwe map met diverse (kranten-) artikelen.

8. Kwartetspel 100-jarig bestaan RSG door Krips repro, 1981. 3 stuks met verschillende afbn.

9. expositie 'Gaasendam op school', aanbieding geschilderd tweeluik 15 febr. 2008 nav 125 jarig bestaan.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 46 1

Zie ook:
A 71-72
A 68Titel
Print deze titel
RIJKSSCHOLENGEMEENSCHAP; leerlingenlijsten.

Annotatie:
Leerlingenlijsten Rijks HBS en lyceum

2 delen. Deel 6. 1932-1942.

Dl.8 8. 1948-1955.

Met de hand geschreven informatie over leerlingen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 46 3-4Titel
Print deze titel
RIJKSSCHOLENGEMEENSCHAP; map.

Annotatie:
Map met strikken. Jaarverslagen 1881-1936.
Ontbreken:
8. 1888-1889
44. 1924-1925
48.1928-1929
56-65. 1936-1946.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 46 2

Zie ook:
A 46,1
A 72
T 14


Titel
Print deze titel
RIJKSWEG 37 en 32; archiefdoos.

Annotatie:
Ontvangen van de Meppeler Courant..
Opening 25 januari 1979.
1. Boekje File tussen Staphorst en Meppel opgelost. project van de Juniorkamer. 1979?

2. Kaarten Rijksweg 32 ged.omlegging Meppel.- Beplantingsplan 32 en 37, blad 2 en blad 5.-

3. Map met krantenknipsels, brieven over de aansluiting.- Speciale uitgave Meppeler Courant 25 januari 1979 2x

4. Twee originele foto's

5. I bruine enveloppe: Nota Rijkswaterstaat vaststelling tracé novemebr1972..- Kaart variant II.-Commissie van overleg van de wegen.1974.-Samenvatting reacties..1974.

6. Kaart landinrichtingsdienst;recreatieve voorzieningen.1970. .-Aantn.hr.Boom, Groene plan deelnota III.- Concept landschapsplan, kaart.1979. In bruine enveloppe

7. Statenstuk no. 477. Secundaire wegverbinding.1978.

8. Powerpoint gemeentewerken mei 1979
presentatie R. van Veen, onderwijzer Nijeveen, lesmateriaal. Na 1945 de stad zit klem

9. Overzichtskaart externe wegenstructuur

10. Reacties ter visielegging verbinding Rogat-Meppel 6 blz.-A4

11. plastic map met krantenart. Grond- en kunstwerken bij Meppel. aanleg rijksweg 37.

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 147Titel
Print deze titel
RODE KRUIS

Annotatie:
1. 'Onze afdeling door de jaren heen'. Boekje (...) samengesteld vanwege het 100 jarig jubileum van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Meppel-Nijeveen, 2012. 36 blz. plus kaft. Met kleurenfoto's, glanspapier.

2. Uitnodiging Reünie, 2012. Dubbelgevouwen gekleurd glanskarton, met plattegrond en foto's.

3. 75 jaar colonne Meppel-Nijeveen. Rode Kruis Korps 24-10-87. Vaantje, witte stof met rode opdruk. In hoes

4. Medaille Nederlandsche Roode Kruis, met rood en geel lintje. Medaille Pro Merito, met rood/wit/blauw lintje. Van Dhr. Hartkamp. In hoes.

5. Het Nederlandse Rode Kruis. Draagtas, wit katoen met rood/grijze opdruk 'We kunnen niet zonder, geen minuut'. In groene map.

6. Krantenartikelen Rode Kruis Meppel/Nijveen, 2 artikelen Meppeler Courant, 2012. In hoes.

7. Twee verstevigde foto's van medewerkers in actie.Afkomstig van K. Dozeman, 2008.
tbd

8. Krantenart Het Dagblaqd 21-4-1976, afscheid commandant dr. O.C. Frentzen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 158Titel
Print deze titel
Rooms Katholieke Toneelvereniging INTERNOS;

Annotatie:
rode doos;
1. Envelop met contributieboek 1951 t/m 1968 en spaarbankboekjes.

2. Envelop met verslagen en aantekeningen 1959 - 1969.

3. Envelop met kasboeken 1951 - 1969.

4. Plastic map met lege enveloppen.

5. Plastic map met stempelkussen en 3 stempels.

6. Donateurskaart mw. A. Hemme-Bentum.

7. Handleiding Ned. Bibliotheek voor het Amateurtoneel; kenmerk ver. is M36.

8.Het Voetlicht, 3 expl culturele agenda voor Meppel 1968-1969.

9. Groene map met programma's voorstellingen.

10. Gele map met correspondentie 1963-1968.

11. Oranje map met reglementen, leden- en donateurlijst.

12. Statuten Internos.

13. Roze map met jaar- en financiële verslagen 1968-1969.

14. Groene map met statuten, verslagen toneelgroep Pitten.

15. Oranje map met nota's.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 166

Zie ook:
OM 28-1; Om 28-2
Titel
Print deze titel
ROUW- en trouwkaarten van Meppeler inwoners; map..

Annotatie:
Oudste (bij inwerken) kaart uit 1941.

Geert Broekman 4 december 1957

P. Broekman 9 april 1941

Harm Ems 30 april 1968

Roelofje Koops 1 april 1980

Bertus Worst x Fietje Keizer 13 juni 1947

Berend Ulrich x Mensina Alberdina Lameijer 21 juli 1948

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 103Titel
Print deze titel
SCHOOLBOEKEN voor lagere- en middelbare school;

Annotatie:
1. Taalboek deeltje N-10 door J.P. Paulusse en J. Voorwinden met kaft boekhandel van Straaten; Vledderschool

2. Leesboek Lichtende Verten door H.Boelmans en A. Posma
met kaft van boekhandel van Straaten; Vledderschool

3. Atlas van Europa en werelddelen door G. Prop; Beatrixschool

4. Schoolatlas deel 2 Europa en de werelddelen door H. Boelmans, P.A. v. Meurs enz

5. Rekenboekje Het Dagelijkse Leven door O.A. van Loghem en Aug. Weiss gedrukt door M. Stenvert & Zn te Meppel in 1954, was bezit van Jacob Brinkman

Op brede Basis, serie voor Lager Technisch Onderwijs: gedrukt door N.V.H. Ten Brink Uitg. te Meppel

6a. And now ...English door J.D. van der Bent; Eerste deeltje. 5e dr.

6b. And now ...English door J.D. van der Bent; Tweede deeltje. 3e dr.

6c. And now ...English door J.D. van der Bent; Derde deeltje. 2e dr.

7a. Aardrijkskunde A door J.D. van der Bent. 3e dr., 1958

7b. Aardrijkskunde I door H. Balster. 4e dr.

7c. Aardrijkskunde II door H. Balster. 3e dr.

8a. Geschiedenis en maatschappijleer A door C. Eegdeman. 3e dr.

8b. Geschiedenis en maatschappijleer I door C. Eegdeman. 3e dr.

8c. Geschiedenis en maatschappijleer II door C. Eegdeman. 2e dr, 1959

9a. Biologie I door G.A. Lintvelt. 2e dr., 1957

9b. Biologie II door G.A. Lintvelt. 3e dr., 1959

10a. Natuur- en werktuigkunde I door J.M. Visser. 3e dr.

11a. Meetkunde I (hout) door A. Visser. 2e dr.

12a. Exacte vakken A I door A. Visser. 2e dr., 1957

12b. Exacte vakken A II door A. Visser. 2e dr., 1957

13a. Rekenen en algebra I door A.C.J. Wamsteeker Jr. 3e dr.

13b. Rekenen en algebra a3 door A.C.J. Wamsteeker Jr.

14a. Nederlandse taal I door J.J. Borger en A.C.J. Wamsteeker Jr. 2e dr., 1957

14b. Nederlandse taal A door J.J. Borger en G.J. van der Meer. 2e drl., 1957

15. Ons lager Nijverheidsonderwijs onder red. van M.F.J. Wolters:
15a. Schilderen, deel I door J.A.P. Meere. 3e dr., 1957

15b. Schilderen, deel II door J.A.P. Meere. 3e dr., 1958

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 3 1

Zie ook:
A 3