create
counter
Catalogus: : pagina 19

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  
Er zijn 270 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 19  

<<    <       8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
SPORT FC Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met badge en vaantje Bertus Schuttoernooi 8 mei 1986.

2. FC journaal.Jrg.20 juni-juli, jrg. 30 nrs 4-6 en jrg.31 nrs 1-5.

3. 'Plakboeken' van Bertus Schut2006-2008.

4. Groene map mwt o.a. 50 jaar FC, Supportersblaadjes, krantenart en een lijst met 75 jaar data.

5. CD clublied FC Meppel.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 6 2
Titel
Print deze titel
STAD en ESCH; archiefdoos

Annotatie:
6 ingelijste foto´s van directeuren / rectores van de 3-jarige HBS 1909 tot en met de RSG, achtergelaten na de verhuizing naar Ezinge.
1. W. de Hoog Azn., directeur der 3-jarige H.B.S. 1909-'12.. Directeur der 5- jarige H.B.S. 1912-'19.

2. Dr. P. Middel, directeur der Rijks Hogere Burgerschool 1919- '27.

3. Dr.G. Lindeijer, directeur der Rijks Hogere Burgerschool 1927- '46. Rector van het Openbaar lyceum 1946-'51

4. Dr. A. van Dop, rector van het Openbaar lyceum 1951- '56

5. Drs. W.J.de Vos, rector van de Rijksscholengemeenschap 1956- '76 < br>
6. J. Hoogeveen.vanaf 1976.

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 68
Titel
Print deze titel
STAD en ESCH; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met strikken: leerlingenlijsten t/m 1955.

2. Oblong kasboekje Openbaar lyceum 1963.

3. Programma cursus 1948-1949., Openbaar lyceum, afd. gymnasium.

4. Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981, verslag in woord en beeld 100-jarig bestaan.

5. Kaart van Transvaal in lijst; bijblad Meppeler Courant 21 october 1899.

6. Strafregister 1951-

7. Meppeler Courant 19 september 1981. Extra reunisten editie.


8. Map met losse artikelen.

9. Agenda uitgegeven door Stad en Esch met 'Visie; en gedrukte foto's.

10. art. MC 15-7-2016 afscheid direkteur/projectleider H. van der Vlist 'wat is bedacht blijkt uitstekend te werken'

11. art MC dec 2001; 86ste VESTERspektakel met musical 'Van weerloze waarden'
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 72
Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel de Parel; 3 23-ringsbanden, plakboeken van J. Bremer.

Annotatie:
In het eerste deel (A 69, 2) artikel Mijn hobby van 1965 tot 1992; door J. Bremer.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 2-4
Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; archiefdoos met orgelboek

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 1
Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; ordner

Annotatie:
Plakboek van J. Bremer.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 3
Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; ordner met artikelen.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 5
Titel
Print deze titel
STADSWACHT, ordner.

Annotatie:
Zwarte ordner met documentatie over oa;
Brieven over onderwijs (Kweekschool)

Masterplan Het Vledder.

Begeleidingscie Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie.

Nota cultureel erfgoed (WOS)

Brieven over Sluisbrug.

Leefbaar Nederland.

Brief over persberichten kantoorgebouw Blankenstein.

Open monumentendag 2002.

Startnotitie, Milieu effect rapportage. Woningbouwontwikkeling tussen Meppel en Nijeveen.

Brief communicatietraining.

Ontwikkelingen omgeving Slotplantsoen.

Stedebouwkundig opzet de Kraton.

Projectopdracht Samen over de Reest.

Boulevardblad 2003 JBV Sur la Tête.

Brieven stg de Abelaar over Keizersgracht 19, Keijzerstroom en Latijnse school.

Buurtonderzoek Ezingebuurt.

Protest tegen komst Asfaltcentrale.

Parkeergarage Prinsenplein.

Profielschets Burgemeester en uitnod afscheid Burgemeester.

Ontwerpfestival Nieuwveense Landen.

Uitnodiging opening Stadshuis Meppel.

Benoeming tot raadslid H.H.M. Jansen.

Diverse uitnodingen symposiums, tentoonstellingen enz.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 175 2
Titel
Print deze titel
STADSWACHT; archiefdoos

Annotatie:
1. 'Afschrift voor de vereniging : politieke vereniging 'Stadswacht', gevestigd te Meppel.'Notariële akte notaris A. van der Velde te Staphorst, 1979, rep. nr. 7366. Kopie, 4 bladen. In groene map.

2. Stadswacht. Politieke vereniging 'Stadswacht Meppel'Opgericht 2 februari 1978. Huishoudelijk Reglement (...). 3 stencils, 1979.

Stadswacht. Huishoudelijk reglement, fractiestatuut en redactiestatuut, 5 gestencileerde bladen, geniet, met oranje schutblad. In hoes

4.Verkiezingspubliciteit dubbele ansichtkaart, foto Meppeler Diep, wit karton. In hoes.

5.'Sterk Meppel: stem staat voor (...) '. Met uitslagen vqn enquêtes Haveltermade, Buitengebied, Koedijkslanden, Oosterboer. Vier folders gedrukt op glanspapier, geel/wit/rood, met kleurenfoto's, A4 3v.

6. 'Stadswacht Meppel'. Publiciteitsstickers, oranje/zwart papier, 1 ronde twee vierkante.

7. Krantenartikelen, diverse kranten, 1978-2018.

8. Verkiezings-snuffelboekje, programma van de Stadswacht ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen. Lijst 2, 1994. Lijst 1 1997, 2002. A3, 23 blz. met foto's. Lijst 1 7-3-2006 In hoes;

9. Rode map met div tekeningen door Roel de Lange, leraar biologie, tekenaar en schilder tbv de Stadswachter.

10. Mapje met Stadswachter herfst 2005, Lente en winter 2006.

11. Mapje met jaarverslagen Sterk Meppel, 2002 en 2005.

12. Mapje met Sterk nieuws 3de jrg nr 2, 3; 4de jrg nr 1, 6de jrg nr 2 en7de jrg nr 2.

13. Hoes met Wie laat u de kar trekken, profiel van Sterke Kandidaten 2006-2010.

14. Hoes met Nieuwjaarwens Sterk Meppel 2002; 2 kaarten Vergeet niet te stemmen.

15. Hoes met Sterk Meppel en vrijwiliigers; Sterk Meppel en enquête leefomgeving 2006.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 175
Titel
Print deze titel
Stichting Het PADVINDSTERSCLUBHUIS; Oliab-groep

Annotatie:
1. Envelop met akte notaris J. Snippe oprichting Het Padvindstersclubhuis 18-6-1952.

2. Blauw mapje met doorslagen statuten en oprichtingakte.

3. Blauw mapje met MC art nieuw clubhuis Oliab-groep 19-11-1952

4. Envelop met aanvraag bouwvergunning, bouwtekening en besluit gemeente Meppel nieuw clubhuis.

5. Plastic hoes met schuldbekentenis; gift echtpaar Kleijn; toekenning subsidie gem Meppel.

6. Blauw mapje met brief J. Bos met bedankzegging ddelname bestuur; brief bestuur 22-12-1952 over afwikkening zaken.

7. Blauw mapje met diverse rekeningen ivm de bouw nieuw clubhuis.

8. Plastic hoes met reacties op uitnodiging opening nieuw clubhuis; oa van gemeentebestuur Meppel, gemeentepolitie Meppel, het Ned. Padvindersgilde.

9. Envelop met vergunning herbergen kampeergasten in clubhuis en huisregels 8-6-1953.

10. Blauw mapje met corr verhuur clubhuis aan oa Hopman Kwantgroep, Tamboer-en pijperscorps Sparta en verhuur tenten aan Dakajam.

11. Plastic hoes met vergunningen horeca en tot exploitatie verlof B 21-12-1954. Brief over intrekking inschrijving exploitatie verlof B 17-10-1961.

12. Envelop A. Kornelis, notaris met brief, nota, copie en afschrift statutenwijziging 22-12-1959.

13. Plastic hoes met rekening 1959 en begroting 1960, brief april 1965 vrijw bijdrage Roelof van Munstergroep.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 176
Titel
Print deze titel
Stichting MEPPELER VROUWENRAAD, ordner.

Annotatie:
Ordner met
Akte van oprichting 4-12-1989.

Verslagen, krantenart, foto's en geschiedenis.

Bijlagen bij werkplan, draaiboek, foto's Multiculturele dag 13-5-1995.

Reacties op De Leefomgeving in Meppel.

Vrouwendag 8-3-1999 Kledingshow, krantart, foto's.

Vrouwendag 8-3-2000 Parade 20ste eeuw, krantart, foto's.

Verslagen ledenvergadering 2001.

Vrouwenmars ivm huiselijk geweld,verslagen, krantart, foto's, bijlagen enz.

Verslagen ledenvergadering 2003.

Opheffing Stichting Meppeler Vrouwenraad.

Losse bundeling De Leefomgeving van Meppel. 2001.

(tbd)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 172
Titel
Print deze titel
Stichting WAARBORGFONDS Meppel; Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging.

Annotatie:
1. Correspondentie betreft overdracht documentatie aan Stichting Oud Meppel door Stichting Brandwaarborgfonds.

2. Groene map met 4 schriftjes met oprichting, reglementen en notulen 1896 - 1919 Onderlinge Spiegelglasverzekeringsmaatschappij.

3. Notulenboek Ned. Chr. AannemersBond, 1940 - 1951.

4. Kasboek Ned. Chr. Aannemers Bond. 1946 - 1981.

5. map met foto's; Ned. Chr. Aannemers Bond, reisje 1950 nr PGNCAB0, foto POAMBA01; foto OMBV PBOMBV02

6. Boek met presentielijst directievergaderingen 1890-1961 en 1978-1985 Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging.

7. Boek presentatielijst Alg. Vergaderingen O.M.B.V. 1928-2000 (behalve 1945 en 1949).

8. Mapje met uitnodingen Alg Verg OMBV 1923 en 1933.

9. Groene map met krantenart OMBV.

10. Boek met staat van bezittingen OMBV jaren 1937-1954, overgedragen aan Stg Waarborgfonds OMBV 28-12-1937.

per 1-1-2001 Univé.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 168 doos 1<<    <       8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 270 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 19