create
counter
Catalogus: : pagina 19

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  
Er zijn 273 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 19  

<<    <       8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
Sluisje Nijeveense grift; ordner.

Annotatie:
1. Bestek en voorwaarden waarnaar het bestuur van het Waterschap Nijeveen-Kolderveen zal trachten aan te besteden: schutsluisje. 1911.

2. Algemene uitnodiging ter bespreking herstel sluisje, brief van Stichting Oud Meppel, 1991,1 blad. Notulen van de bespreking door R. ter Heide, 1991, 2 bladen geniet. Copie brief sponsorwerving,1992, 1 blad.

3. TU Delft bijzondere onderdelen na bezoek 1991

4. Opdracht restauratie aan Kloosterziel. 1994

5. Stichting restauratie sluisje.met diverse stukken (o.a. Anjerfonds) c. 1993.

6. Sluisje watertoren, bestektekening 1994

7. Over opdrachtvoering restauratie sluisje in de Nijeveense grift, brief van Stichting Restauratie Sluisje Nijeveense Grift (opgericht 1993) aan Stichting Oud Meppel, 1994, 1 blad. Uitstel restauratie, brief van Provincie Drenthe aan Stichting Restauratie Sluisje Nijeveense grift, 1994.

8. Beschikking bijdragen sportvisserij, juni 1980.

9. Evaluatieverslag hoogwater 1998 Waterschap Meppelerdiep. Hoogeveen 16 maart 1999.

10. Mailwisseling F.Benning- H.Janssen

11. OM 15.2, blz.55 e.v. G.A.Coert met aanvulling van R. ter Heide. Restauratie.

10. MC mei 1995. restauratie sluisje nu of nooit.

11. MC. Restauratie komt dichterbij. MC. 7-9-94.

12. Uitnodiging opening, 1995, wit karton, blauwe opdruk aan binnenkant. In hoes.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 157

Zie ook:
A 107
A 61
Titel
Print deze titel
SPEUREN naar de wortels van Meppel.

Annotatie:
wandeling door Meppel aan de hand van foto's van toen voor leerlingen basisscholen van Meppel.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 183

Zie ook:
Br M 558, Br M 637

Titel
Print deze titel
SPORT

Annotatie:
1a. Foto-album en 1b. album met knipsels over judo-vereniging M.O.T.O. (Meegeven Om Te Overwinnen), 1958-1965; schenking van G.J. Van Dijk

2. Het sportboek door J.A.H.J. Amsterdam, van Holkema & Warendorf, z.j. (c.1930?)

3. Groene map met diverse sporten, waaronder de korfbalclub.

4. open

5. Map M.J.V. (Horsham).

6. Map MLTC met jubileumuitgave 50 jaar, 2 clubboekjes 1981 en 1982

7. Hoes de Knalpiepe.

8. Hoes Meppeler IJsclub.

9. Snelhechter wandelvereniging 't Meugien..

10. Map dansen.

11. Map Sparta.
tbd

12. Supportersvereniging der Meppeler Zwem- en Poloclub 'De Reest': Programma van de feestavond op 2 febr. 1954 en Bewijs van lidmaatschap 1954 en 1955 van J. Hemme


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 6 1

Zie ook:
A 7 QUICK gymnastiekvereniging
A 6, 2 FC Meppel A 6, 3 MSC
A70 Alcides.Titel
Print deze titel
SPORT FC Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met badge en vaantje Bertus Schuttoernooi 8 mei 1986.

2. FC journaal.Jrg.20 juni-juli, jrg. 30 nrs 4-6 en jrg.31 nrs 1-5.

3. 'Plakboeken' van Bertus Schut2006-2008.

4. Groene map mwt o.a. 50 jaar FC, Supportersblaadjes, krantenart en een lijst met 75 jaar data.

5. CD clublied FC Meppel.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 6 2

Zie ook:
M 37
M 75
A 6, 1Titel
Print deze titel
STAD en ESCH; archiefdoos

Annotatie:
6 ingelijste foto´s van directeuren / rectores van de 3-jarige HBS 1909 tot en met de RSG, achtergelaten na de verhuizing naar Ezinge.
1. W. de Hoog Azn., directeur der 3-jarige H.B.S. 1909-'12.. Directeur der 5- jarige H.B.S. 1912-'19.

2. Dr. P. Middel, directeur der Rijks Hogere Burgerschool 1919- '27.

3. Dr.G. Lindeijer, directeur der Rijks Hogere Burgerschool 1927- '46. Rector van het Openbaar lyceum 1946-'51

4. Dr. A. van Dop, rector van het Openbaar lyceum 1951- '56

5. Drs. W.J.de Vos, rector van de Rijksscholengemeenschap 1956- '76 < br>
6. J. Hoogeveen.vanaf 1976.

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 68

Zie ook:
A 46
A 71-72
Titel
Print deze titel
STAD en ESCH; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met strikken: leerlingenlijsten t/m 1955.

2. Oblong kasboekje Openbaar lyceum 1963.

3. Programma cursus 1948-1949., Openbaar lyceum, afd. gymnasium.

4. Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981, verslag in woord en beeld 100-jarig bestaan.

5. Kaart van Transvaal in lijst; bijblad Meppeler Courant 21 october 1899.

6. Strafregister 1951-

7. Meppeler Courant 19 september 1981. Extra reunisten editie.


8. Map met losse artikelen.

9. Agenda uitgegeven door Stad en Esch met 'Visie; en gedrukte foto's.

10. art. MC 15-7-2016 afscheid direkteur/projectleider H. van der Vlist 'wat is bedacht blijkt uitstekend te werken'

11. art MC dec 2001; 86ste VESTERspektakel met musical 'Van weerloze waarden'
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 72

Zie ook:
A 46
A 68
Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel de Parel; 3 23-ringsbanden, plakboeken van J. Bremer.

Annotatie:
In het eerste deel (A 69, 2) artikel Mijn hobby van 1965 tot 1992; door J. Bremer.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 2-4

Zie ook:
A 69, 1
A 69, 5
Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; archiefdoos met orgelboek

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 1

Zie ook:
A 69, 2-5

Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; ordner

Annotatie:
Plakboek van J. Bremer.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 3

Zie ook:
A 69, 2

Titel
Print deze titel
Stadsdraaiorgel De Parel; ordner met artikelen.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 69 5

Zie ook:
A 69, 1-4

Titel
Print deze titel
STADSWACHT, ordner.

Annotatie:
Zwarte ordner met documentatie over oa;
Brieven over onderwijs (Kweekschool)

Masterplan Het Vledder.

Begeleidingscie Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie.

Nota cultureel erfgoed (WOS)

Brieven over Sluisbrug.

Leefbaar Nederland.

Brief over persberichten kantoorgebouw Blankenstein.

Open monumentendag 2002.

Startnotitie, Milieu effect rapportage. Woningbouwontwikkeling tussen Meppel en Nijeveen.

Brief communicatietraining.

Ontwikkelingen omgeving Slotplantsoen.

Stedebouwkundig opzet de Kraton.

Projectopdracht Samen over de Reest.

Boulevardblad 2003 JBV Sur la Tête.

Brieven stg de Abelaar over Keizersgracht 19, Keijzerstroom en Latijnse school.

Buurtonderzoek Ezingebuurt.

Protest tegen komst Asfaltcentrale.

Parkeergarage Prinsenplein.

Profielschets Burgemeester en uitnod afscheid Burgemeester.

Ontwerpfestival Nieuwveense Landen.

Uitnodiging opening Stadshuis Meppel.

Benoeming tot raadslid H.H.M. Jansen.

Diverse uitnodingen symposiums, tentoonstellingen enz.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 175 2

Zie ook:
A 175
T7
Titel
Print deze titel
STADSWACHT; archiefdoos

Annotatie:
1. 'Afschrift voor de vereniging : politieke vereniging 'Stadswacht', gevestigd te Meppel.'Notariële akte notaris A. van der Velde te Staphorst, 1979, rep. nr. 7366. Kopie, 4 bladen. In groene map.

2. Stadswacht. Politieke vereniging 'Stadswacht Meppel'Opgericht 2 februari 1978. Huishoudelijk Reglement (...). 3 stencils, 1979.

Stadswacht. Huishoudelijk reglement, fractiestatuut en redactiestatuut, 5 gestencileerde bladen, geniet, met oranje schutblad. In hoes

4.Verkiezingspubliciteit dubbele ansichtkaart, foto Meppeler Diep, wit karton. In hoes.

5.'Sterk Meppel: stem staat voor (...) '. Met uitslagen vqn enquêtes Haveltermade, Buitengebied, Koedijkslanden, Oosterboer. Vier folders gedrukt op glanspapier, geel/wit/rood, met kleurenfoto's, A4 3v.

6. 'Stadswacht Meppel'. Publiciteitsstickers, oranje/zwart papier, 1 ronde twee vierkante.

7. Krantenartikelen, diverse kranten, 1978-2018.

8. Verkiezings-snuffelboekje, programma van de Stadswacht ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen. Lijst 2, 1994. Lijst 1 1997, 2002. A3, 23 blz. met foto's. Lijst 1 7-3-2006 In hoes;

9. Rode map met div tekeningen door Roel de Lange, leraar biologie, tekenaar en schilder tbv de Stadswachter.

10. Mapje met Stadswachter herfst 2005, Lente en winter 2006.

11. Mapje met jaarverslagen Sterk Meppel, 2002 en 2005.

12. Mapje met Sterk nieuws 3de jrg nr 2, 3; 4de jrg nr 1, 6de jrg nr 2 en7de jrg nr 2.

13. Hoes met Wie laat u de kar trekken, profiel van Sterke Kandidaten 2006-2010.

14. Hoes met Nieuwjaarwens Sterk Meppel 2002; 2 kaarten Vergeet niet te stemmen.

15. Hoes met Sterk Meppel en vrijwiliigers; Sterk Meppel en enquête leefomgeving 2006.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 175

Zie ook:
T 7
<<    <       8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 273 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 19