create
counter
Catalogus: : pagina 20

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  
Er zijn 266 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 20  

<<    <       9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1 a en 1b. 2 lange smalle presentielijsten 1918 en 1927.

2. Blauwe map met A5 boekjes waaronder Jaarverslagen 1974-'79, Claskrant pasen zomer en herfst 1988 (50 jaar), div. Statuten en reglementen en statuten fonds de Visser.

3 a en 3 b. Notulenboeken 1930 en 1940.

4. Blauwe map met 7 schoolboeken van H. Zweers.

5. Zwart-witte map met notulen Technische school.

6. 2 getuigschriften.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 1

Zie ook:
A 45, 2-5.

Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1. Groene omslag met diverse artikelen

2. ITO snelhechter.

3. 17 ringsband Directievergaderingen 1886-'89.

4. Notulen A5 ITO vergaderingen.

5. Schrift 1951 verg.directie-leraren 1951.

6. Aantekeningen toelatingscommissie '81-'82.

7. SG. De Zuidrand Basisvorming...

8. Presentielijst van het bestuur Technische school Meppel e.o. (lang,smal) 1966 en

9. 1979.

10. Aflegmap originelen formatieplan.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 3

Zie ook:
A 45, 1-2
A 45, 4-5
Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1. Originelen, afvloeiingsregeling e.d.

2. Correspondentie in blauwe map, 1977.

3 Gele hoes dingspil Diever. 1994.

4. Hoes Correspondentie officiëele opening Randweg, 10 september 1969, plus 50-j. bestaan.

5. Oranje map mooie foto's

6. Groene map met tekeningen.

7. Map met artikelen o.a.'Technisch onderwijs in Drenthe uit 'Drenthe' nov.1960 en Ver. techn.school Meppel door J.Snijders.
7. Geschiedenis vanaf 1915; door J.Snijders.

8. Beschrijving decoraties in koper Technische school; ontwerp Huib de Ru met tekening.

9. Het technisch onderwijs in Drenthe; door W.J.Haak. Uit 'Drenthe' november 1960.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 5

Zie ook:
A 45 1-4

Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
12 ( dikke) schriften van H.Otter van de Ambachtsschool, c. 1927.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 doos 4

Zie ook:
A 45, doos 1-3
A 45, 5
Titel
Print deze titel
TIMMERMAN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Uit en thuis; een bundel liedjes; bew. door J.B.Kok.. Amsterdam, Zuylen, z.j.

2 en 3. Ons liedboek; door J.Pelser en G.J.van Zanten;16e dr.1921 en 15e dr.1933. Groningen enz.,Wolters,

4. Wie zingt mee? Uitg. Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam, 1954.

5. De grote klok; een bundel liederen, canons en volksspelen voor het feestjaar 1948. Amsterdam, NJG, 1948.

6. Zangbundel voor huisgezin en samenkomsten; titelblad ontbreekt.

7. Zangbundel ten dienste van het huisgezin en godsdienstige samenkomsten. Rotterdam, Joh. de Heer, 1905.

8. Jan Pierewiet, ook in A 36

9. Liederenbundel ten dienste van het Ned. Jongelingsverbond '; 8ste dr. Amstwrdam, NJV, 1939.

10. Com nu met sang; keur van geestelijke... liederen; verz. onder leiding van G. van Ravenzwaaij. Wageningen, |Keuning, z.j.

11. Oud-Nederlandsche liederen uit den 'Nederlandtsche Gedenck-clanck' van A. Valerius (1626) ; 4de onveranderde dr.Amsterdam, Alsbach, 1941. Met toelichting door A.D. Loman en J.C.M. van Riermsdijk.1893.

12. Rode map met bladmuziek.

13. Blauwe map met 4 houten bordjes met spreuken

14. Bijbelsch dagboekje voor opvoeders; door J.C.Wirtz Czn. Amsterdam, Spruyt's , z.j.

15. Hoes met zegeltjes, plaatjes en kaartjes.

16. Kerstliedeken; in lijst (Maria die soude naar Bethlehem gaan)(kerst 1930).

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 42
Titel
Print deze titel
TIMOTHEUS; geillustreerd weekblad; gebonden jaargang 1932.

Annotatie:
Afdeling Meppel van de Jongelings-Vereen. op Geref. grondslag werd opgericht den 2 Februari1869.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 30 3

Zie ook:
A 30, 1-4

Titel
Print deze titel
TONEELVERENIGINGEN- EN TONEELBOEKJES; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met 6 tekstboekjes 'Het minnespel der maagden door D.J. Eggengoor. Alkmaar, Vink,,z.j. 'Je hebt 't of je hebt 't niet. en 'Het muisje had een staartje', beide Toneelfonds Pieter Langendijk. 'Lui van Standing'. Alkmaar, Vink, z.j. en 'Paul speelt het klaar.' door H.van Hoek. Meppel, Neerlandia. '7 Schetsjes' door J. Schouten, Meppel Neerlandia

2. Map met enveloppe met foto's en programma's TAVENU van. Dhr. Vorstman, en krantenartikelen.

3. Map toneelvereniging Internos .

4. Programma Chr. reciteerver. 'Excelsior'..

5. Programma Chr. Oranjever. 'Juliana van Stolberg'

6. Meppeler Courant; nachteditie. La fete du Saint Benoit Ladre.. 5 januari 1957. toneelvereniging Internos

7. Twee toneelstukken door Uzipétus (G.Broekhuizen). De heksenbrouwketel (Baumann, Meppel) en De professor van de heide.(Neerlandia)

8. Toneelboekje; klucht in één bedrijf Trouwen...tut straffe; in drents dialect, vert door J. Poortman

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 3
Titel
Print deze titel
Twee kartonnen panelen samengesteld door Henk Boerwinkel; achtergebleven in het pand Hesselingen 15, waar het theater was..

Annotatie:
Plaats: Archief (niet in een doos!)
Ingebracht door hr. Zandbergen, die een jaar in het pand heeft gewoond.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 128
Titel
Print deze titel
Twee plaquettes STAD en ESCGH; archiefdoos.

Annotatie:
Winnaar 'Op weg naar het lagerhuis' van de VARA door Stad en Esch

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 71
Titel
Print deze titel
TWEEDE wereldoorlog. WO II.; archiefdoos.

Annotatie:
1. Gele map met Overijsselsche en Zwolse Courant van donderdag 9 mei 1940. Winschoter Courant 2-9-1939.

2. Map met Meppeler Couranten van 21-2-1936, 14-5-1940, 17-5-1940, 27-8-1940, 23-12-1940, 11-10- 1941, 2-6-'42, 12 juni 1942 (2x, eentje met stripjes om de radar te misleiden laatste nummer). en 20-4-1945.

3. Gele map met 'foute' kranten: Volk en Vaderland 25-6-1943, De stormvlag juli 1942, Arbeid 30-4- 1943, Agrarisch nieuwsblad 30-1- 1939.

4. Blauwe map met o.a. Het Parool 8-8-1944, Ons Vrije Nederland 8-1944, Ons Volk jan 1944

5. Groene map met een aantal Duitse bladen.

6. Strijdend Nederland, aantal nummers.

7. Trouw, aantal nummers.

8. Vrij Nederland, aantal nummers

9. De Vrije pers, aantal nummers.

10. Map Nederland in den vreemde: De vliegende Hollander,, de Wervelwind, Je maintiendrai.

11.Oranje map met Poster en kopi:Tewerkstelling gemeente Meppel 2 october 1944.

12. Map met diverse (kranten-) knipsels.

13. Rode map met verhalen van personen uit de oorlog en een Enveloppe met info naar aanleiding van OM.18.3. Met ,, spel Den Vaderlant ghetrouwe' en liederen: Hekeldicht op Mussert en Duits comité Meppel.

14. Nederlanders in den Nederlandschen arbeidsdienst; folder en brief van januari 1941 van de commandant opbouwdienst aan 'Jongeman van de lichting 1941'

15. Een dwarsligger in de Secretarie : 'kleine man' Hendrik Grooters was een held (Meppeler Courant januari 2004)

16. Map met De Telegraaf 10-5-1940; Nieuwe Rotterdamseche Courant 10-5-1940.

17. Hoes met herdruk Bekendmaking voor het bezette gebied 10-5-1940 in duits en nederlands.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 1

Zie ook:
A 11, 2-4
Br M 161 (Jan Grooters)
OM 12-3 blz. 8; OM 16-1 blz. 12Titel
Print deze titel
TWEEDE wereldoorlog. WO II: na 1947; archiefdoos.

Annotatie:
1. Mobilisatie;5 artikelen uit de Meppeler Courant eind. 1982.

2. Snelhechter Frank Wilson.

3. Rode map krantenartikelen.

4. Gele map knipsels.

5. Rode map Het Parool herdenkingsnummer 1965.

6. Hoes reclamefolder boek Poortman. Rond de bevrijding.2 ex.

7. Hoes Mei'40, bijlageTijls bladen 28 april 1990.

8. Blauwe map Bevrijd. Meppeler Courant 5 mei 1995. - Bevrijdingskrant bij Libelle nr. 18 1995, 50 jaar bevrijding.

9. Blauwe map 60 jaar Vrij! MC. 5 mei 2005 .

10. Map Bevrijdingsbijlage MC 5 mei 2010..

11. Groene map luchtvaartartikelen.

12. Blauw map personen afzonderlijk, o.a. sergeant Swart.

13. Hoes. Landwachter Jacob W., MC 30-9-2011.

14. Blauwe map 2 artikelen MC.

15. Hoes Witboek betreft het gebeuren in de Nederlandse interneringskampen in de jaren na bevrijding.

16. Lijst namen op de reunie van de LO-LKP op 13 september 1997 te Vught.

17. Blauwgrijze map met herinneringen van Rie Kuiper en haar zuster Toos Kuiper van het 'Hoedenpaleis in de Hoofdstraat hoek Prinsestraat met kopieën uit het fotoarchief; ontvangen van Machteld Olthof.

18. Plastic mapje met envelop bevat brieven met zaden ivm Amerikaanse naoorlogse hulp.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 4

Zie ook:
A 11 dozen 1-3

Titel
Print deze titel
TWEEDE wereldoorlog. WO II: na de bevrijding; archiefdoos.

Annotatie:
1. Gele map met Meppeler Couranten, vanaf 17 april 1945 - 1946 incompleet.

2. Gele map met Ons vrije Nederland, jrg. 5.9 (beschadigd) en jrg. 5.19 - De Graafschap 31 maart 1945.

3. Gele map met Vrij Nederland vanaf Bevrijdingsnummer, diverse exemplaren

4. Gele map met Trouw, Bevrijdingsnummer,15 juni 1945 en 3-10-1945.

5. Gele map met VRIJ! boek van P.de Zeeuw J.Gzn. De Branding, de Bilt, 1945.

6. Rode map met gevouwen poster Meppeler Courant -Terugblik - boekje De week van de bevrijding door E. Nander - 3 oranje omslagen met Meppel rond de bevrijding - Programma's herdenkingsdiensten - en meer.

7. Groene map met Kijk nummer 16 - De Waarheid 22 juni1945 - Luctor et emergo 20-4-1945 - De Uitkijk 11 aug.1945.

8. Groene map met diverse losse stukken, waaronder twee briefkaarten en een Duikpas

9. Blauwe map Cornelis Kraal.

10. Gele map met boekjes Gek en wijs tijdens Seijss. Kompas, Den Haag. - Dankdienst eerste nationale gedenkdag 5 mei 1946 -Samen op weg door Otto van Neyenhof. - Terug uit de hel van Buchenwald door K.R. Staal - Commentaar; uitgave van den regeeringsvoorlichtingsdienst 20-1-1945.

11. De Groene 1940-1945 herinneringsalbum door L.J.Jordaan, geringde band, platen met tekst.

12 Blauwe map met laatste brieven van Fokko (Jagersma) en Gerard (Jansen voordat zij werden gefusilleerd, met krantenartikelen en een originele brief van Koningin Wilhelmina.

13. Hoes met NieuweDrentsche Courant; het dagblad voor het Drentsche gezin. 19 23 24 en 25 mei 1945 en 2 juni 1945.

14. Insteekbladen met naoorlogse bonnen. 1946-1950.

15. Art. NvhN 2 mei 1995, De bevrijding gefilmd door Pr Bernhard.

16. Oranje poster: Nederland is herrezen! Van de gezamenlijke verzetsorg in Nederland

17. Blauwe map met Het Parool, bulletin Ochtendnieuws.

18. Groene map met Proclamatie Regering; brochure bezoek koningin Wilhelmina aan Zeeland en Brabant; afb Canadese legerauto op de Dam; boekje Achter de wolken; muziekblad met Vrijheidsmarsch door E. Tholen.

19. Hoes met krantenart MC 8-3-2000 Vliegramp Blauwe Hand en Sint Jansklooster23-3-1944. <

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 3

Zie ook:
A 11 doos 1-2 en 11.4
<<    <       9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 266 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 20