create
counter
Catalogus: : pagina 20

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  
Er zijn 270 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 20  

<<    <       9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
Stichting WAARBORGFONDS Meppel; Onderlinge Meppeler Brandassurantie Vereniging.

Annotatie:
1. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvangend 7-12-1877 eindigend 28-1-1897.

2. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvang 2-2-1897 eindigend 27-2-1912.

3. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvang 11-4-1912 eindigend 23-3-1936. Ingevoegd div krantenartikelen, agenda's en correspondentie.

4. Map met agenda Alg. Vergadering 23-3-1936 met agendapunt oprichten stichting Brandwaarborgfonds der OMBV. Bijgevoegd voorstel agendapunt 7 en 8. Concept-statuten Stg Brandwaarborgfonds.

5. Notulenboek Onderlinge Meppeler Brandassurantie-Vereniging aanvang 23-10-1936 eindigend 14-9-1972. Ingevoegd krantenart, agenda's en foto's. tbd

per 1-1-2001 Univé

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 168 doos 2
Titel
Print deze titel
STOLPERSTEINE; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map met o.a. Gedenkboekje; DVD 11-2-11; Geschiedenis door K. van Dorp (gedigitaliseerd) en brochure plaatsing 20 april 2011.

2. blauwe map met div krantenart

3. uittreksel handelsreg Stg Stolpersteine Hoogeveen

4. map Stichting Gedenkstenen; krantenart MC 2-12-2019 overname plaatsing naamstenen. ontwerp van Wessel de Ruijter

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 56 2
Titel
Print deze titel
STOLPERSTEINE; ordner.

Annotatie:
1. Ordner met de namen.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 56 1
Titel
Print deze titel
TCHNISCH ONDERWIJs; archiefdoos.

Annotatie:
1. Aflegmap documentatie fusie.1990.

2. Aflegmap gezamenlijke directievergaderingen LTS - MSG, 1991.

3. Oranje omslag 70 jaar LTS.

4. Enveloppe met lesmateriaal over het Nationaal socialisme, ook in braille.

5a. 5b en 5c. Jaarverslagen 1986, 1988 en 1989.

6. Verkenning naar samenwerking tussen LTS en de Mercurius scholengemeenschap. 1988.

7. Stappenplan inzake fusie 1991

8. Rode snelhechter O.O.G.vergadering

9. ITO notulenschrift.

10. Snelhechter O.O.G. vergadering 23-6-1985.

12. O.O.G.verg. 17-4-1989.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 2
Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; 'Losse' boeken (niet in dozen A45).

Annotatie:
1 - 6. Witte ringbanden met knipsels..1.1962-'89/1990-''94/2001-/2004-1-8-2006-/aug.2007-

7. Stamboek leerlingen vanaf 1918.

8. Copieboek 1918, afschriften bestellingen.

9. Copijboek 1921-'28. Met alfabet achterin.

10.. Kasboek 1926, folioschrift.

11. Ontbreekt.

12. Kasboek Avondschool 1923.

13. Kasboek 1930-'46.

14. Kasboek 1922.

15. Notulenboeken. Afd. Meppel der Vereeniging van het Ambachtsonderwijs in Drenthe 1892-1944.

16. Ver. Ambachtsschool Meppel. Dl.1. 5 april 1917-8 februari 1923.

17. Dl.2. 19223-1930.

18. Dl.3 15 juli 1930-1942 (dik)
.
19. Notulen fonds de Visser 1926-1942.

20. Gecombineerde vergaderingen bestuur en leraren 1949 (heel dik).

21. Folioboek rapporten cursus 1966-c.'74.

22. Ordner notulen De Zuidrand 1991- '92.

23. Notulenboek rapportenvergaderingen 27-2-1970.

24. Absentielijst 1978-'79.

25. Lesroosterinformatie roodbruine 23-ringsband (andere inhoud?)

26. Blauwe ordner met publicaties. RSG.Stad+Esch.

27. 23-ringsband publicaties.

28.

29.

30. Rapportenboeken heel groot) 1934-'42.

31. 1942-'48

32. 1948-'49.

33. 1954.

34. 1855- '61.

35. 1961- '65.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45
Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1 a en 1b. 2 lange smalle presentielijsten 1918 en 1927.

2. Blauwe map met A5 boekjes waaronder Jaarverslagen 1974-'79, Claskrant pasen zomer en herfst 1988 (50 jaar), div. Statuten en reglementen en statuten fonds de Visser.

3 a en 3 b. Notulenboeken 1930 en 1940.

4. Blauwe map met 7 schoolboeken van H. Zweers.

5. Zwart-witte map met notulen Technische school.

6. 2 getuigschriften.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 1
Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1. Groene omslag met diverse artikelen

2. ITO snelhechter.

3. 17 ringsband Directievergaderingen 1886-'89.

4. Notulen A5 ITO vergaderingen.

5. Schrift 1951 verg.directie-leraren 1951.

6. Aantekeningen toelatingscommissie '81-'82.

7. SG. De Zuidrand Basisvorming...

8. Presentielijst van het bestuur Technische school Meppel e.o. (lang,smal) 1966 en

9. 1979.

10. Aflegmap originelen formatieplan.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 3
Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
1. Originelen, afvloeiingsregeling e.d.

2. Correspondentie in blauwe map, 1977.

3 Gele hoes dingspil Diever. 1994.

4. Hoes Correspondentie officiëele opening Randweg, 10 september 1969, plus 50-j. bestaan.

5. Oranje map mooie foto's

6. Groene map met tekeningen.

7. Map met artikelen o.a.'Technisch onderwijs in Drenthe uit 'Drenthe' nov.1960 en Ver. techn.school Meppel door J.Snijders.
7. Geschiedenis vanaf 1915; door J.Snijders.

8. Beschrijving decoraties in koper Technische school; ontwerp Huib de Ru met tekening.

9. Het technisch onderwijs in Drenthe; door W.J.Haak. Uit 'Drenthe' november 1960.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 5
Titel
Print deze titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.

Annotatie:
12 ( dikke) schriften van H.Otter van de Ambachtsschool, c. 1927.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 doos 4
Titel
Print deze titel
TIMMERMAN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Uit en thuis; een bundel liedjes; bew. door J.B.Kok.. Amsterdam, Zuylen, z.j.

2 en 3. Ons liedboek; door J.Pelser en G.J.van Zanten;16e dr.1921 en 15e dr.1933. Groningen enz.,Wolters,

4. Wie zingt mee? Uitg. Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam, 1954.

5. De grote klok; een bundel liederen, canons en volksspelen voor het feestjaar 1948. Amsterdam, NJG, 1948.

6. Zangbundel voor huisgezin en samenkomsten; titelblad ontbreekt.

7. Zangbundel ten dienste van het huisgezin en godsdienstige samenkomsten. Rotterdam, Joh. de Heer, 1905.

8. Jan Pierewiet, ook in A 36

9. Liederenbundel ten dienste van het Ned. Jongelingsverbond '; 8ste dr. Amstwrdam, NJV, 1939.

10. Com nu met sang; keur van geestelijke... liederen; verz. onder leiding van G. van Ravenzwaaij. Wageningen, |Keuning, z.j.

11. Oud-Nederlandsche liederen uit den 'Nederlandtsche Gedenck-clanck' van A. Valerius (1626) ; 4de onveranderde dr.Amsterdam, Alsbach, 1941. Met toelichting door A.D. Loman en J.C.M. van Riermsdijk.1893.

12. Rode map met bladmuziek.

13. Blauwe map met 4 houten bordjes met spreuken

14. Bijbelsch dagboekje voor opvoeders; door J.C.Wirtz Czn. Amsterdam, Spruyt's , z.j.

15. Hoes met zegeltjes, plaatjes en kaartjes.

16. Kerstliedeken; in lijst (Maria die soude naar Bethlehem gaan)(kerst 1930).

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 42
Titel
Print deze titel
TONEELVERENIGINGEN- EN TONEELBOEKJES; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met 6 tekstboekjes 'Het minnespel der maagden door D.J. Eggengoor. Alkmaar, Vink,,z.j. 'Je hebt 't of je hebt 't niet. en 'Het muisje had een staartje', beide Toneelfonds Pieter Langendijk. 'Lui van Standing'. Alkmaar, Vink, z.j. en 'Paul speelt het klaar.' door H.van Hoek. Meppel, Neerlandia. '7 Schetsjes' door J. Schouten, Meppel Neerlandia

2. Map met enveloppe met foto's en programma's TAVENU van. Dhr. Vorstman, en krantenartikelen.

3. Map toneelvereniging Internos .

4. Programma Chr. reciteerver. 'Excelsior'..

5. Programma Chr. Oranjever. 'Juliana van Stolberg'

6. Meppeler Courant; nachteditie. La fete du Saint Benoit Ladre.. 5 januari 1957. toneelvereniging Internos

7. Twee toneelstukken door Uzipétus (G.Broekhuizen). De heksenbrouwketel (Baumann, Meppel) en De professor van de heide.(Neerlandia)

8. Toneelboekje; klucht in één bedrijf Trouwen...tut straffe; in drents dialect, vert door J. Poortman

9. Toneelboekje; Bok,Bok, Hoeveul Horens?. Blijspel in ZuidOost Drents door Harm Dijkstra.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 3
Titel
Print deze titel
Twee kartonnen panelen samengesteld door Henk Boerwinkel; achtergebleven in het pand Hesselingen 15, waar het theater was..

Annotatie:
Plaats: Archief (niet in een doos!)
Ingebracht door hr. Zandbergen, die een jaar in het pand heeft gewoond.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 128<<    <       9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 270 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 20