create
counter
Catalogus: : pagina 21
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 273 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 21   Ga direct naar pagina: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
TIMMERMAN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Uit en thuis; een bundel liedjes; bew. door J.B.Kok.. Amsterdam, Zuylen, z.j.

2 en 3. Ons liedboek; door J.Pelser en G.J.van Zanten;16e dr.1921 en 15e dr.1933. Groningen enz.,Wolters,

4. Wie zingt mee? Uitg. Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam, 1954.

5. De grote klok; een bundel liederen, canons en volksspelen voor het feestjaar 1948. Amsterdam, NJG, 1948.

6. Zangbundel voor huisgezin en samenkomsten; titelblad ontbreekt.

7. Zangbundel ten dienste van het huisgezin en godsdienstige samenkomsten. Rotterdam, Joh. de Heer, 1905.

8. Jan Pierewiet, ook in A 36

9. Liederenbundel ten dienste van het Ned. Jongelingsverbond '; 8ste dr. Amstwrdam, NJV, 1939.

10. Com nu met sang; keur van geestelijke... liederen; verz. onder leiding van G. van Ravenzwaaij. Wageningen, |Keuning, z.j.

11. Oud-Nederlandsche liederen uit den 'Nederlandtsche Gedenck-clanck' van A. Valerius (1626) ; 4de onveranderde dr.Amsterdam, Alsbach, 1941. Met toelichting door A.D. Loman en J.C.M. van Riermsdijk.1893.

12. Rode map met bladmuziek.

13. Blauwe map met 4 houten bordjes met spreuken

14. Bijbelsch dagboekje voor opvoeders; door J.C.Wirtz Czn. Amsterdam, Spruyt's , z.j.

15. Hoes met zegeltjes, plaatjes en kaartjes.

16. Kerstliedeken; in lijst (Maria die soude naar Bethlehem gaan)(kerst 1930).

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 42Titel
Print deze titel
TONEELVERENIGINGEN- EN TONEELBOEKJES; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met 6 tekstboekjes 'Het minnespel der maagden door D.J. Eggengoor. Alkmaar, Vink,,z.j. 'Je hebt 't of je hebt 't niet. en 'Het muisje had een staartje', beide Toneelfonds Pieter Langendijk. 'Lui van Standing'. Alkmaar, Vink, z.j. en 'Paul speelt het klaar.' door H.van Hoek. Meppel, Neerlandia. '7 Schetsjes' door J. Schouten, Meppel Neerlandia

2. Map met enveloppe met foto's en programma's TAVENU van. Dhr. Vorstman, en krantenartikelen.

3. Map toneelvereniging Internos .

4. Programma Chr. reciteerver. 'Excelsior'..

5. Programma Chr. Oranjever. 'Juliana van Stolberg'

6. Meppeler Courant; nachteditie. La fete du Saint Benoit Ladre.. 5 januari 1957. toneelvereniging Internos

7. Twee toneelstukken door Uzipétus (G.Broekhuizen). De heksenbrouwketel (Baumann, Meppel) en De professor van de heide.(Neerlandia)

8. Toneelboekje; klucht in één bedrijf Trouwen...tut straffe; in drents dialect, vert door J. Poortman

9. Toneelboekje; Bok,Bok, Hoeveul Horens?. Blijspel in ZuidOost Drents door Harm Dijkstra.

10. Toneelschets; De Piepe door J.G Duiven, drukkerij Neerlandia.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 3Titel
Print deze titel
Twee kartonnen panelen samengesteld door Henk Boerwinkel; achtergebleven in het pand Hesselingen 15, waar het theater was..

Annotatie:
Plaats: Archief (niet in een doos!)
Ingebracht door hr. Zandbergen, die een jaar in het pand heeft gewoond.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 128Titel
Print deze titel
Twee plaquettes STAD en ESCGH; archiefdoos.

Annotatie:
Winnaar 'Op weg naar het lagerhuis' van de VARA door Stad en Esch

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 71Titel
Print deze titel
TWEEDE wereldoorlog. WO II.; archiefdoos.

Annotatie:
1.Gele map met:

1a. Buitengewoon dienstplichtigen lichting 1940 . Het radio-interview met ir. Mussert (Nieuwsblad van het Noorden van 3-5-1940)

1b. Hitler spreekt in de Rijksdag. Maatregelen in ons land in verband met den internationalen toestand (Winschoter Courant 2-9-1939)

1c. Onzekerheid naar alle zijden: stand van zaken in verschillende landen m.b.t. oorlogsdreiging. Oorlogsleed in Noorwegen: het bombardement van Namsos. Openbare bekendmaking met richtlijnen m.b.t. bescherming tegen luchtaanvallen met een kaart van Zwolle voor de luchtbescherming per wijk (Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 9-5-1940)

1d. Nederland en België door Duitschland overvallen met proclamatie van Koningin Wilhelmina. Onze grenstroepen bieden verbitterd weerstand: tenminste 70 Duitsche vliegtuigen neergeschoten (herdr. van De Nieuwe Dag 10-5-1940)

1e. Nederland in oorlog met Duitschland. In Indië staat van beleg afgekondigd: radio-rede (proclamatie) van Gouverneur-generaal (herdr. Nieuwe Amsterdamsche Courant 10-5-1940)
2. Map met Meppeler Couranten:

2a. Foto van Hitler t.g.v. opening automobiel- en motortentoonstelling te Berlijn (van 21-2-1936)

2b. Vertrek van het prinselijk gezin naar Engeland. Bekendmaking van de Commissaris van de Koningin van Drenthe n.a.v. misverstanden over wetten en wettelijke voorschriften na de bezetting (14-5-1940)

2c. Nederland staakt de strijd op dinsdag 14 mei na een groot bombardement op Rotterdam en dreiging andere steden ook te bombarderen. Duitsche zomertijd ingevoerd. Bekendmaking voor bezette gebieden: verordeningen van de Duitsche Weermacht moeten onverkort opgevolgd worden. De Koningin naar Engeland.
(17-5-1940)

2d 27-8-1940, 23-12-1940, 11-10- 1941, 2-6-'42, 12 juni 1942 (2x, eentje met stripjes om de radar te misleiden laatste nummer). en 20-4-1945.

3. Gele map met 'foute' kranten: Volk en Vaderland 25-6-1943, De stormvlag juli 1942, Arbeid 30-4- 1943, Agrarisch nieuwsblad 30-1- 1939.

4. Blauwe map met o.a. Het Parool 8-8-1944, Ons Vrije Nederland 8-1944, Ons Volk jan 1944

5. Groene map met een aantal Duitse bladen.

6. Strijdend Nederland, aantal nummers.

7. Trouw, aantal nummers.

8. Vrij Nederland, aantal nummers

9. De Vrije pers, aantal nummers.

10. Map Nederland in den vreemde: De vliegende Hollander,, de Wervelwind, Je maintiendrai.

11.Oranje map met Poster en kopi:Tewerkstelling gemeente Meppel 2 october 1944.

12. Map met diverse (kranten-) knipsels.

13. Rode map met verhalen van personen uit de oorlog en een Enveloppe met info naar aanleiding van OM.18.3. Met ,, spel Den Vaderlant ghetrouwe' en liederen: Hekeldicht op Mussert en Duits comité Meppel.

14. Nederlanders in den Nederlandschen arbeidsdienst; folder en brief van januari 1941 van de commandant opbouwdienst aan 'Jongeman van de lichting 1941'

15. Een dwarsligger in de Secretarie : 'kleine man' Hendrik Grooters was een held (Meppeler Courant januari 2004)

16. Map met De Telegraaf 10-5-1940; Nieuwe Rotterdamseche Courant 10-5-1940.

17. Hoes met herdruk Bekendmaking voor het bezette gebied 10-5-1940 in Duits en Nederlands.

18. Weekblad: orgaan van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (28-02-1942)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 1

Zie ook:
A 11, 2-4
Br M 161 (Jan Grooters)
OM 12-3 blz. 8; OM 16-1 blz. 12


Titel
Print deze titel
TWEEDE wereldoorlog. WO II: na 1947; archiefdoos.

Annotatie:
1. Mobilisatie;5 artikelen uit de Meppeler Courant eind. 1982.

2. Snelhechter Frank Wilson.

3. Rode map krantenartikelen.

4. Gele map knipsels.

5. Rode map Het Parool herdenkingsnummer 1965.

6. Hoes reclamefolder boek Poortman. Rond de bevrijding.2 ex.

7. Hoes Mei'40, bijlageTijls bladen 28 april 1990.

8. Blauwe map Bevrijd. Meppeler Courant 5 mei 1995. - Bevrijdingskrant bij Libelle nr. 18 1995, 50 jaar bevrijding.

9. Blauwe map 60 jaar Vrij! MC. 5 mei 2005 .

10. Map Bevrijdingsbijlage MC 5 mei 2010..

11. Groene map luchtvaartartikelen.

12. Blauw map personen afzonderlijk, o.a. sergeant Swart.

13. Hoes. Landwachter Jacob W., MC 30-9-2011.

14. Blauwe map 2 artikelen MC.

15. Hoes Witboek betreft het gebeuren in de Nederlandse interneringskampen in de jaren na bevrijding.

16. Lijst namen op de reunie van de LO-LKP op 13 september 1997 te Vught.

17. Blauwgrijze map met herinneringen van Rie Kuiper en haar zuster Toos Kuiper van het 'Hoedenpaleis in de Hoofdstraat hoek Prinsestraat met kopieën uit het fotoarchief; ontvangen van Machteld Olthof.

18. Plastic mapje met envelop bevat brieven met zaden ivm Amerikaanse naoorlogse hulp.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 4

Zie ook:
A 11 dozen 1-3
Titel
Print deze titel
TWEEDE wereldoorlog. WO II: na de bevrijding; archiefdoos.

Annotatie:
1. Gele map met Meppeler Couranten, vanaf 17 april 1945 - 1946 incompleet.

2. Gele map met Ons vrije Nederland, jrg. 5.9 (beschadigd) en jrg. 5.19 - De Graafschap 31 maart 1945.

3. Gele map met Vrij Nederland vanaf Bevrijdingsnummer, diverse exemplaren

4. Gele map met Trouw, Bevrijdingsnummer,15 juni 1945 en 3-10-1945.

5. Gele map met VRIJ! boek van P.de Zeeuw J.Gzn. De Branding, de Bilt, 1945.

6. Rode map met gevouwen poster Meppeler Courant -Terugblik - boekje De week van de bevrijding door E. Nander - 3 oranje omslagen met Meppel rond de bevrijding - Programma's herdenkingsdiensten - en meer.

7. Groene map met Kijk nummer 16 - De Waarheid 22 juni1945 - Luctor et emergo 20-4-1945 - De Uitkijk 11 aug.1945.

8. Groene map met diverse losse stukken, waaronder twee briefkaarten en een Duikpas

9. Blauwe map Cornelis Kraal.

10. Gele map met boekjes Gek en wijs tijdens Seijss. Kompas, Den Haag. - Dankdienst eerste nationale gedenkdag 5 mei 1946 -Samen op weg door Otto van Neyenhof. - Terug uit de hel van Buchenwald door K.R. Staal - Commentaar; uitgave van den regeeringsvoorlichtingsdienst 20-1-1945.

11. De Groene 1940-1945 herinneringsalbum door L.J.Jordaan, geringde band, platen met tekst.

12 Blauwe map met laatste brieven van Fokko (Jagersma) en Gerard (Jansen voordat zij werden gefusilleerd, met krantenartikelen en een originele brief van Koningin Wilhelmina.

13. Hoes met NieuweDrentsche Courant; het dagblad voor het Drentsche gezin. 19 23 24 en 25 mei 1945 en 2 juni 1945.

14. Insteekbladen met naoorlogse bonnen. 1946-1950.

15. Art. NvhN 2 mei 1995, De bevrijding gefilmd door Pr Bernhard.

16. Oranje poster: Nederland is herrezen! Van de gezamenlijke verzetsorg in Nederland

17. Blauwe map met Het Parool, bulletin Ochtendnieuws.

18. Groene map met Proclamatie Regering; brochure bezoek koningin Wilhelmina aan Zeeland en Brabant; afb Canadese legerauto op de Dam; boekje Achter de wolken; muziekblad met Vrijheidsmarsch door E. Tholen.

19. Hoes met krantenart MC 8-3-2000 Vliegramp Blauwe Hand en Sint Jansklooster23-3-1944.

20. Plastic mapje met krantenart Politieke Opsporings Dienst Meppel. Over zuivering Nederlandsche Volksgemeeschap 1946.

21. N.V. Nederlandsche Spoorwegen: extra dienstorder (Utrecht, dag der bevrijding 1945)

22. Het Vrije Dagblad voor Zwolle en omgeving (31-05-1945)

23. Meppeler Courant: algemeen Nieuwsblad voor Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel (Jrg. 102; nrs. 48, 52, 57 en 60 van 1947).

24. Plastic mapje met Bevrijdingslied.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 3

Zie ook:
A 11 doos 1-2 en 11.4
Titel
Print deze titel
TWEELOO; archiefdoos.

Annotatie:
Archiefdoos met diverse materialen over de buurtschap Tweeloo en het verdwijnen ervan.

1. Tweeloo-rapport van de Tweeloo-commissie (1953)

2. Verslagen en brieven van en aan de Raad en Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meppel, de Raadscommissie en de Tweeloo-commissie (1954).

3. Krantenknipsels en artikelen. oa 2 kaarten Tweeloo ivm ledenwerving Oud Meppel

4. Liedtekst Sake Russchen.

5. 'Tweeloo ...' Publicatie van de Tweeloo-commissie.

6. Knipsels en foto's op karton gebruikt bij een tentoonstelling over Tweeloo.

7. .Map afkomstig van de Meppeler Courant; doorslagen van brieven 1953, 1954

8. Artikel in Uilenspiegel Dorp zonder toekomst Jrg.5, nr.53 5-11-53

9. Map met varia ook afkomstig van de Meppeler Courant

10. Tweeloorapport zonder foto's met aantn. van de heer J.H.Boom.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 2Titel
Print deze titel
VAC Vrouwen Advies Commissie

Annotatie:
1.Bouwtekeningen 24 luxe appartementen Irenelaan 1994.

2. Advies ontwerpbestemmingsplan Meppel-Berggierslanden, 6 stukken. 2005-2006. In hoes.

Zie ook A 79, A 80, A82 en A84

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 78

Zie ook:
A 79
A80
A82


Titel
Print deze titel
VAC Vrouwen Advies Commissie; archiefdoos.

Annotatie:
De VAC adviseert bij nieuwbouw, renovatie en woonomgevingsplannen.

1. Blauwe map jaarverslagen1984-2008.

2. Bundel klein bastion.

3. Hoes 40-jarig bestaan

4. Akte van oprichting, statuten in gele hoes

5. Bundel krantenknipsels. < br>
6. Button van de VAC in doosje.

7. Blauwe map met diverse papieren, gebruikerstoets, uitleg aanduidingen, folders e.d.

8. en 9. Kasboek c.1966 en Schrift c.1989 ontvangen van P.Schreuders.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 79

Zie ook:
A 78
A80Titel
Print deze titel
VAC Vrouwen Advies Commissie; archiefdoos.

Annotatie:
De VAC adviseert bij nieuwbouw, renovatie en woonomgevingsplannen.

1. Bouwtekeningen van 'De Stouwe' Stichting voor zorg en dienstverlening. Met adviezen van de VAC.

2. 41 appartementen Ceintuurbaan in enveloppe.

3. Tekeningen Ceintuurbaan in enveloppe.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 80

Zie ook:
A 78
A 79Titel
Print deze titel
VAC; archiefdoos en enveloppen op jaar gesorteerd - vaak met bouwtekeningen van door de VAC (Vrouwen Advies Commissi) behandelde projecten..

Annotatie:
Archiefdoos. Veelal nota's. Danninge Erve Zuid, Gemeente Meppel 2004.- Kadernota wonen, zorg en welzijn gemeente Meppel.2004.- Analyse van de woningmarkt van de gemeente Meppel 2003. - Woningmarktanalyse Meppel 2003.- Woningmarktgegevens nov. 2003.- Starters op de woningmarkt Gemeente Meppel 2003.-Mee(r)doen met Meppel;uitvoeringsprogramma 2006-2010.- Klein Bastion 18 appartementem- 2002.-Het Vledder, stedenbouwkundige visie 2005 ( Dam).- Park & tuin Haveltermade;splitlevel en levensloopwoningen. Woonconcept 2008.- Villa Verdenius; 3 exclusieve appartementen Heerengracht; met geschiedenis.- Pand 109, Hoofdstraat/ Kromme Elleboog; met geschiedenis.

Doos 1 met enveloppen.
1995. 24 appartementen Craelmansland.

1996 De Beemd en Kinderopvang

1997-1998. 84 woningen Gist Brocades terrein

1999 Appartementen De School

2000 Appartementen de Kade

2000 Danninge erve Noord en 2001 CBS De Wel

2000 20 woningen Ceintuurbaan Woonconcept

2002 Woningen De Oude vaart

2002. Appartementen Suyderheem

2002. Shopping centter De Tegenstroom voormalig NND Lorelei

2002. Winkel-en appartementewn Hoofdstraat 109

2003 Troelstraplein 28 woningen

Doos 2.

2003 Kraton

2003. 12 app. Het erf Luzernevlinder

2003 Medisch centrum met app. Rembrandt van Rijn

2003. Appartementen Heerengracht

2003-2006. Berggierslanden Actium.
'
2004. Berggierslanden 34 woningen en 8 app. AM wonen

2004. Bouwfonds BerggierslandenEikenhorst/Lindenhorst/Beukenhorst.

2005-2006 Haveltermade

2009 Allee

2009. Westerstouwe


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 82

Zie ook:
A 78-A79
A 80
A 84