create
counter
Catalogus: : pagina 23

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  
Er zijn 270 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 23  

<<    <       12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23]                 

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
WIJNHANDEL De Moor.; archiefdoos.

Annotatie:
1. Drukplaat voor plastic tassen.

2. Twee plastic tassen.

3. Oorkonde in lijst 'best shop in town'

4. Map met advertenties.

5. Map met krantenartikelen.

6. Rode map met brieven.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 88
Titel
Print deze titel
WILHELMINAPARK, archiefdoos.

Annotatie:
1. Kopieën uit OM.5.1 en 5.4. (Voogd)

2. Kopie uit OM16.1. (Ter Heide) en kopie OM.31.3 blz.53

3. Groen in de stad; wandelboekje 2012.

4. Wandeling rond het hertenkamp; lespakket.- Speurtocht door het Wilhelminapark.- Pad door het park.

5. Kopie bomenbestellijst L.Springer met brief 26-12-19,, ook getypte lijst Boomen en struiken met prijzen.

6. Het Wilhelminapark in jaartallen, 3x A4.

7. Gerooide bomen; krantenartikel

8. Kleine speurtocht of wandeling zonder prijzen

9. Literatuurlijst

10. Kopie artikel Meppeler Courant 2-11-1907 (ook in L2.14)

11. Map met kleine artikelen, o.a.gedicht S.Russchen.

12. Opgevouwen Plan wandelpark; 3e blad behoorende bij de Nieuwe Meppeler Courant van 29 Juni 1917. Ten Brink. Gescand KPWAND01

13. Literade in 75- jarig Wilhelominapark., programma 19 juni 1994 In map met meer over het 75-jarig bestaan: nieuws van de commissies, foto-expositie MC.12-10-94, fuchsiatentoonstelling, kunstwerk, teaparty

14. Overdruk NDVA 1989; door H.de Zwaan. (ook aanw. als J2.1969, blz. 129.

15. Wilhelminapark Meppel; geschiedenis van het park; door Albers adviezen,Utrecht , in opdracht gemeente Meppel. 2002. Geringde band,, 72 blz.,afbn.

16. Pad door 't park..75 jaar.door afd.groen, water, wegen, gemeente 10 blz., afbn. Ook getypt zonder afbn.. met plattegrond

17. Meppeler Courant Wilhelminapark 75 jaar. Plusbijlage.


18. Uit: Informatiegids; 1997door Jan Houdel en uit Informatiegids 2003 door L.Albers en A. Guinée

19. Bouwbestek woonhuis Wilhelminapark 26, 23 juli 1932; architectenbureau G. Otten & zoon.

20. Meppeler Courant 31 januari 1975; door T.Boom- Fransen.

21. Snelhechter met kopieën uit het Gemeentearchief tgv 75 jaar park (oa foto's van de Literade

22. . MC. 6-1-2007 - Jubileumfeest13-4-1994, 15 juni 1994 en 30 december 1994.MC.- Schoffelen in geschiedenis park 25-1-1984, Nieuwe Meppeler.- Het Dagblad 16-4-83 (65 jaar).- verschillende artikelen met bezwaren tegen hoge flat .- kap bomen. 1976.- Wilhelminapark 100 MC. 7juni 2019 en 14 augustus

23. Naamgeving park in 1930. MC.18-7-1994.

24. Beheersplan; Albers adviezen/ A.Guinée. 2002 in opdracht van de Gemeente Meppel. Geringde band, 57 blz,, afbn, uitsl.krtn.

25. Folder wandelroute Wilhelminapark 100 jr bestaan; art MC 28-6-2019

26. Het ontstaan van het park en de damherten van prins Hendrik; MC-ZW 20-01-1984

.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 152
Titel
Print deze titel
WORST, Hendrik, archiefstukken.

Annotatie:
1. Mapje met rapportboekje H. Worst Nijkerk.

2. Map met aanmeldingsformulieren tewerkstelling te Dessau bij Junkers Flugzeugwerke 1942-1944.

3. Mapje met treinkaart en Urlaubbschein Utrecht-Dessau 1944.

4. Mapje met kaart voor kleding ivm vertrek naar Duitsland door Distributiedienst Nijkerk 1942, lidmaatschap levensmiddelen werkheim Kornhaus 1943, kontrollkarte briefverkeer 1944.

5. Mapje met 2 stamkaarten Hendrik Worst, geboren 31-12-1921.

6. Plastic map met flyer R.A.F. bombardementen op Keulen, kaartje 'In memoriam' Adolf Hitler.

7. Map met archiefstukken Roelofje Worst-Arp; trouwboekje Jan Arp-Berentje van der Vegt, rapportboekje Roelofje Arp OLS A, stamkaart Roelofje Arp geb 7-2-1922, kopie overlijdensverz. Jan Arp 25-3-1895 Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 171
Titel
Print deze titel
ZANG en vriendschap; archiefdoos..

Annotatie:
1. Jaarverslagen in dik schrift. vanaf 1961- 1992..

2. Map met diverse artikelen. reglement, brandpolis en 3 diploma's.

3.17-ringsband met knipsels en foto's.

4. Schrift met handgeschreven teksten van liederen..

5. Zilverkleurige versiering in doos, soort eikenblad met strik. Met gedicht van R.Kunnekes over het afscheid van Zang en Vriendschap.

6. 2 kasboeken folio

7. Contributieboek, lang, smal

8. Adres- en absentielijst

9. a en b. Die lustige Witwe, Lehar. Programmaboekje 2x

10. Groen schrift ledenlijst

11. Feestgids 31 augustus 1945

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 106
Titel
Print deze titel
ZIEKENFONDSEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Rode map nota's De Voorzorg.1933 en 1937

2. Gele map met bestekteekeningen 'Kantoorgebouw met woningen te Staphorst aan de straatweg naar Meppel' (nu Werkhorst) ; verkregen van G. Vaartjes, Boskoop 1 t/m 12 (11 2 x) en een situatieteekening werk S 250, 1958, 2 tekn. met details I 12 en I 13. Dit gebouw werds geopend onder de naam De Beukhorst op 13 april 1962. Het Algemeen ziekenfonds en plattelandsfonds Zwolle en het Algemeen ziekenfonds voor Drenthe betrokken dit pand.

3. Verzekeringsvoorwaarden voor de Vrijwillige verzekering. 20 blz. getypt, geniet.

4. Algemeen maatschappij ziekenfonds 'Plattelandsfonds Zwolle, juli1952. Losmaking.

5. Accountantskantoor Enklaar. Rapport aan het bestuur van het Algemeen ziekenfonds Drenthe en aangrenzende gebieden over het boekjaar 1959.

6. Correcties en weekstanden (?)

7. Toelichting op de indeling der kaarten..., getypt, geniet.

8. Beplantingsplan 1-9-1961 voor gebouw Werkhorst

9. 2 art. MC.11 en 16 april 1962. opening De Beukhorst en aantk. van Wim de Vries.

10. Hoes met 2 personeelsorgaan Beukeblad nr 3, okt 1988 en nr 3, nov 1989.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 14 doos 1
Titel
Print deze titel
ZIEKENHUIZEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map artikelen Diaconessenhuis.

2. Folder Diaconessenhuis Meppel.

3. Brochure Ned. Herv. diaconesseninrichting. Meppel, 28 mei 1974.

4. Zandloper, sleutelhanger en speld in plastic zakje.

5. Rode folder uit de tijd van Zr. Glasbergen.

6. Folder 1937-1962 Vijf en twintig jaar NH Diaconessen Inrichting Meppel.

7. Jaarverslag 1984 Ned.Herv.Diaconesseninrichting Meppel.

8. Map Jaarverslagen 1984, 1985 Ned.Herv.Verpleegtehuis Reggersoord en jaarverslagen 1984, 1985, 1987 Stg.Psycho-Geriatrisch Verpleeghuis Schiphorst.

9. Nederlands-Hervormde Diaconesseninrichting - Meppel : spreekuren van de specialisten. geplastificeerde gedrukte lijst van spreekuren en telefoonnummers.

10. Getypt artikel over de geschiedenis, jaartal 1943 wordt genoemd, ongedateerd, schrijver onbekend.

11. 'Uitbreiding Diaconessenhuis thans voldongen feit', artikel MC. 9-4-1954

12. Aantekeningen bij uitbreiding Diaconessenhuis horende bij artikel MC 9-4-1954

13. Getypte lijst statistische gegevens verpleegdagen 1937 t/m 1953

14. Bouwtekeningen (6) behorende bij uitbreiding Diaconessenhuis 1954

15. tijdschrift Christelijk Instellingswezen aug 1969 met art over Reggersoord blz 19 - 31.

16. plastic map met krantenart. MC 1986, 1987 Stadsziekenhuis
in Havenstr; krantart DvN 1987 Oude Stadsziekenhuis; krantenart MC 1975Andere vorm Diaconessenwezen; krantenart MC 2010 Haast bij nieuwbouw De Schiphorst.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 15<<    <       12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23]                 

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 270 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 23