create
counter
Catalogus: : pagina 4
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 273 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 4   Ga direct naar pagina: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
BERGGIERSLANDEN en Koedijkslanden.

Annotatie:
1. Kadasterkaart Hesselingen Sectie H. Gemeente Meppel. Geannoteerde kleurenfoto op dubbele pagina. Annotaties van aangaande artikel over Koedijkslanden van Roel Ter Heide. Oud Meppel jrg. 14 no.1 blz. 53. In hoes.

2.Brieven Gemeente aan de heer M.J. Top aangaande bouwvergunning Koedijkslanden, 4 getekende originelen, bezwaarschrift, niet getekend, 1969. In gele enveloppe.

3. Bouwtekening meppeler woningstichting aangaande uitbreiding Koedijkslanden, uitbreidingsplan 'Koedijkslanden' 1963 en 1964, kopie overzicht woning met huurprijs p.m. In rode map.

4. Krantenartikelen 1. 1967-1969 2. 1971-1976 3. 14982 4. 2007-2013. In hoezen.

5. Wijkkrant Koedijkslanden/Berggierslanden, uitgave Stichting Welzijn Meppel, Woonconcept, Gemeente Meppel, maart 2007, 8 blz. Nog zonder naam. Met kleur en foto's. In hoes.

6. Folder Úurwerk- Goud- en Zilverhandel G J Knol Zuiderlaan 2 (Koedijkslanden). Op wit glanspapier, kleine A4 gevouwen. Met overzicht uitbreiding. In hoes.

7. Kiezen voor de toekomst van een goede verbinding. Stadwachtnotitie maart 1997. 5 A4.

8. Waterrijk gebied, landelijk karakter. Meanderborg 27 blz.,afbn. met poster

9. Map met krantenartikelen

10. Verkavelingsschets gemeente Meppel 17-01-06
en andere kaartenv in map

11. De Bergkoerier 20 december 2011

12. ontwerpkaart Shell Nederland van een QSB a.d.Randweg mei 1969

13. Wijkplatform Koedijkslanden/Berggierslanden, Jubileumuitgave tbv 10 jarig bestaan.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 144Titel
Print deze titel
BLFM (Bond van loodgieters en fitters Meppel); archiefdoos.

Annotatie:
Archiefdoos met 2 notulenboeken 1955 ( 1 vergadering, verder leeg) en 1961.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 23Titel
Print deze titel
BOAZ woningstichting; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met huurreglement en - contract 1933. ',br>
2. Enveloppe met documenten over het project groot- onderhoud/ woningverbetering, agenda's en verslage. Tekeningen, bewonersinformatieboekje, inventarisatie 26 woningen en verslag 3e vergadering van de bewonerscommissie 12-9-1990.

3. Grijze map met 3 brochures van het Minsterie van VROM.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 55Titel
Print deze titel
BROCADES; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met artikel uit Eigen Haard 11-1-1902 'De fabriek van gecomprimeerde geneesmiddelen...' door E. Rombouts .

2. Hoes met advertenties uit 1927

3. Hoes met 'De fabrieksbode 16 april 1971'.

4. Hoes met artikel 'Karsje Brocades ' overleden 11-2-1899,door Jan Timme (een keer handgeschreven, een keer gedrukt) Met originele foto van haar laatste huis bij de Beerebrug

5. Blauwe map geschiedenis.

6. Blauwe map krantenknipsels.

7. Brochure 'Opdat wij niet vergeten' door A. Spruit- Stheeman. 1998.

8. Plattegrond gebouwen Stationsstraat

9. Hoes met Reclamefolder Jecovitol en suikerzakje.

10. Hoes met Royal Chemical an Pharmaceitic works.1905..
11. Extract bezoek koningin Juliana 1 en 2 juni 1950. 2 x.

12. Jaarboekje drogistenbond. 1926.

13. Penning J. Lavet 7 mei1917-1942. Brocapharm, in doosje.

Zit in 14. Trommel Sport en reis verbandtrommel.

15. Boek Inkoop 1915.

16. Herdenkingsboek (ook M 130) Brocades 1800-1950.

17. Blauwe map Genealogie Willem Brocades 12-11 2000.

18. Hoes met foto's, ook originelen.

19. Blauwe map met informatie medewerkenrs en personeel. met schenkingen in oranje enveloppen.

20. Blauw map met 3 bladen Brocades december 1965 en 1966 en Over en weer.ec.1967.

21. Hoes met folder Yamanouchi, en krantenknipsel. 1995.

22. a en b. 2 snelhechters met informatie over de reunie van de POV 19 mei 1990.

23. Groene fles Eau de Cologne D.V.G., 1812. Plaats bovenop de stelling

24. Brocades & Stheeman, Meppel; N.V. Koninklijke pharmaceutische fabriek voorh.; Brochure, overdruk Neerlands welvaart, artikel door Tony de Ridder, januari 1938. .20 blz., afbn. tbd

25. Gist-Brocades N.V.: jaarverslag 1967 (Delft, 1968; 22 blz.)

26. Man in bak: foto's en teksten van personeel van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en spiritusfabriek N.V. Delft

27. Over en weer: periodieke uitg. voor het personeel van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en spiritusfabriek N.V. Delft (1e jrg., nr. 2-december 1967)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 37Titel
Print deze titel
BURGERMACHT DRENTHE; 1797-'98; archiefdoos

Annotatie:
Kopieën uit de oude statenarchieven van Drenthe in omslagen.

- Burgermacht van 1- 575 (onvolledig)

- Lijst van burgers, telling van de bevolking

- Contribuanten volgens huisnummers. 22-922.

- Vrijstellingen van de 'personele dienst onder den wapenen'

- Lijst van beroepen

- Certificaties.,

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 17Titel
Print deze titel
Christelijke Reticeervereniging EXCELSIOR.

Annotatie:
1. Statuten en Huishoudelijk Reglement 'Bocreto'.

2. Briefpapier en envelop 'Excelsior'.

3. Plastic map met uitnodiging 40jr jubileum 9-11-1948 'Excelsior'; Huishoud. Reg. 27-11-1908.

4. Toneelboekje met hist toneelspel '1 april 1572'

5. Twee klasseboekjes 'Theofilus', jaar onbekend.

6. Maandblad Theofilius 'Om 't Hoogste', april 1939

7. Boekje uit Brochurereeks 'Weg en werk van den Wereldbond', deel II in het nieuwe tijdperk, serie 5 nr. 5.

8. Map met krantenknipsel over jubileum Ëxcelsior' (1948) en 'Theofilius' (1944).

9. Predikbeurtenblad 24-11-1945 met verwijzing naar 'Theofilius'.

10. Twee cliche's met fotokopieën toneelver. 'Excelsior'.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 30 4

Zie ook:
A 30, 1
A 30, 2
Q 58, 1 en Q 58,2


Titel
Print deze titel
CLM; ordner

Annotatie:
1. Met: 1909-1959, het vijftig-jarig bestaan van de Coöperatieve Landbouwbank en Aan- en verkoopverening (W.A.); jubileumuitgave.

2. Landbouwbanknieuws 27 maart 1959, nr.140.

3. De landbouw in en om Meppel; t.g.v. de Memato , 17-22 mei 1954..

4. Krantartikelen Meppeler Courant.

5. Grote envelop CLM.

6. Papieren in oranje envelop, schenking mw. Hiddingh 2012; geschiedenis in stencil.; gescande foto.

7.Twee boekjes gekaft met kalender CLM 1964.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 64

Zie ook:
Zie F 18, 1-4
Titel
Print deze titel
COLLECTIE Boere; 50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van een fotogravenechtpaar Boere uit de Wijk, beslaande de jaren 1965-1980..
Bijbehorende negatieven in 9 ordners in de kluis boven.

Annotatie:
50 ringbanden met foto's en bijbehorende krantenartikelen van het fotograven echtpaar Boere uit de Wijk., beslaande de periode van
Deel l. 1965-sep.1970 Uit IJhorst, De Wijk, Nijeveen, Staphorst en Ruinerwold.

Dl.2. 1 okt.1970-juli 1971

Dl.3. aug.1971-mei 1973

Dl.4. 7 mei- 15 juni 1973

Dl.5. 15 juni-20 aug.1973

Dl.6. 20 aug.-10 okt.1973

Dl.7. 8 okt- 3 dec.1974

Dl.8. 3 dec.-21 jan.1974

Dl.9. 21 jan.-25 febr. 1974

Dl.10. 25 febr.-29 mrt 1974

Dl.11. 30 mrt-20 mei 1974

Dl.12. 20 mei- 13 juni 1974

Dl.13. 13 juni-5 aug.1974

Dl.14. 6 aug.-4 sep.1974

Dl.15. 4 sep-14 okt.1974

Dl.16. 14 okt.-19 nov.1974

Dl.17. 20 nov.-23 dec.1974

Dl.18. 23 dec.1974- 24 jan.1975

Dl.19. 27 jan.-24 febr.1975

Dl.20. 24 febr.-24 mrt 1975

Dl.21. 24 mrt-21 april 1975

Dl.22. 21 april-23 mei 1975

Dl.23. 26 mei-7 juli 1975

Dl.24. 9 juli-30 juli 1975

Dl.25. 30 juli-25 aug. 1975

Dl.26. 25 aug.-8 sep.1975

Dl.27. 8 sep.-3 okt.1975

Dl.28. 3 okt.-3 nov.1975

Dl.29. 3 nov.-1 dec. 1975

Dl.30. 1 dec. 1975- 26 jan.1976

Dl.31. 28 jan.-13 mrt 1976

Dl.32. 15 mrt- 7 mei 1976

Dl.33. 7 mei- 2 juli 1976

Dl. 34. 9 juli-28 aug.1976

Dl.35. 30 aug.-25 okt.1976

Dl.36. 25 okt.-29 nov.1976

Dl.37. 29 nov.1976- 17 jan.1977

Dl.38. 21 jan.-22 mrt 1977

Dl.39. 28 mrt-25 april 1977

Dl.40. 25 april-1 aug.1977

Dl.41. 8 aug.-28 sep.1977

Dl.42. 28 sep.-5 dec.1977

Dl.43. 12 dec.1977-10 aoril 1978

Dl.44. 10 april-14 aug.1978

Dl.45. 16 aug.-6 okt 1978

Dl.46. 8 okt.1978-5 mrt 1979

Dl.47. 5 mrt -1 juni 1979

Dl.48. 7 juni-29 okt.1979

Dl.49. 29 okt.1979-1 febr.1980

Dl.50. 4 febr.1980-nov.1980 (laatste deel)


Ringbanden met negatieven:

Map Type Blad vanaf Blad t/m Periode

1 KB 73 200 1971 t/m 1973

2 KB 201 347 mei 1974 t/m juli1975

3 KB 350 500 juli 1975 t/m dec 1976

4 KB 501 650 dec 1976 t/m mrt 1979

5 KB 651 711 april 1979 t/m februari 1980

6 6x6 1 125 1967 t/m 1970

7 6x6 126 250 1970 t/m 1973

8 6x6 251 375 1973 t/m 1975

9 6x6 378 504 1975 (kleur)

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 85Titel
Print deze titel
collectie E. Bakker en B. Bakker-Boxem.

Annotatie:
1. Plastic hoes met 3 werkboekjes praktisch boekhouden.

2.Blauwe mapje met rapportboekjes 1934 en 1939 en getuigschrift Ambachtsschool Meppel 1937.

3. Blauw mapje met getuigschrift dd 1939, diploma Autogeen, Lasschen en Snijden dd 1940; diploma elektrisch lassen dd 1941, Avondschool voor Nijverheidsonderwijs Meppel.

4. Snelhechter met pensioenreglement Metaalindustrie, correspondentie Meppeler Machinefabriek.

5. Plastic mapje met inschrijfbewijs lidmaatschap ANMB.

6. Oorkonde te loffelijker getuigenis van 37 jaar trouwe dienst 1973.

7. Plastic hoes met 3 schoolschriftjes Bertha Boxem.

8. Tekenboek nr 7, uitgave Firma A. Huisman tnv B. Boxem.

9. Plastic hoes met Rapportboekje Openbare Lagere School C 1934-1937 tnv Egbertha Boxem geb 9 september 1924.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 180 2

Zie ook:
A 180
Titel
Print deze titel
Collectie E. Bakker, geb 3 juli 1918.

Annotatie:
collectie schoolschriften Ambachtsschool Meppel, Avondschool voor Nijverheids Onderwijs Meppel betr. autotechniek, metaal bankwerker ect tnv Evert Bakker.
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 180

Zie ook:
A 180-2
Titel
Print deze titel
COLLECTIE Jan Nefkens; geschonken ter gelegenheid van de opening van het nieuwe archief van Oud Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
1. Almanak voor 't jaar 1810 met notities door J. de Gelder. Met krassen van kinderen (Wolter Kruif)

2. Notitieboekje uit 1866

3. Aantekenboekje boterpacht aan de kerk van Ruinerwold. 1778-1873.

4. Drukwerk van Drenthe's eerste drukker, Jan Lensink te |Meppel. Publicatie 1718.

5. Akte van verhuur van een ongedekte nieuwe praam. Notaris Kniphorst 20 sep.1826. Van Karst Koops Worst aan schipper Lubbert Visschert.

6. Akte van verkoop scheepswerf De nieuwe helling van Jan ter Wal aan Karst Koops Worst. Notaris Kniphorst 1 maart 1825.

7. 'Stadsnieuws'voorloper van de Meppeler Courant. Nr.92, nr 139, 22 aug. 1845, nr 161 en 167.

8 tot en met 14. Collectie Vink. Jan Poortman heeft deze waarschijnlijk gekregen van zijn collega Margaretha Vink.

8. Stamboom c. 1739- 1786.

9 en 10. velletjes genealogische aantekeningen.

11. Dagboek van Wolter Vink tijdens de Belgische opstand 1830-'31.

12. Dagboek Willem Vink Jeugdherinneringen 1937

13. Brief op versierd papier van Willem Vink aan zijn ouders. Jan.1867.

14. Certificaat 1832 voor Krijgsverrigtingen van 1830-'31. Niet op de lijst.

15. Lijst van geschonken stukken. Niet aanwezig Geprikte prent

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 129Titel
Print deze titel
Collectie NCZ van oud-directeur J.J.van de Pol en zijn zoon B.W.van de Pol.

Annotatie:
Ingebracht in 6 verhuisdozen door slager Westerbeek, zwager van B.W. van de Pol

1. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Kaasverkoop vereeniging G.A. (N.C.K.) te Amsterdam 1941- 1951.

2. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale G.A. (N.C.Z.) Amsterdam, 1953- 1967, 1969 en1970.

3. Jaarverslagen Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale, g.a. 1971- 1985

4. Archiefdoos met Informatie over Hartsuiker

5. 1 en 2 ordners over Hartsuiker

6. 'Losse' flodders uit Broekhuizen

7. Geringde band De Broekhuizen door H. Koops van 't Jagt. Amsterdam, 1994. 82 pagina's A-4

8. Archiefdoos De Schans, keuterij uit c. 1785, Broekhuizen

9. Archiefdoos erf De Wetering en familie; bevat ook map met originele stukken uit 1907 (lakstempel) en 1934 met handgeschreven brieven van G.Otten, Maatkade 3 en bouwtekening.

10. Archiefdoos Oosterboer (zie ook A 4) / De kleine Roobaardije

11, 1-2. Extracten uit het schultenprotocol van Ruinerwold door.R.Span- Vedder 2 x, niet gelijk. Geringde band, 1996 en 1997.

12. Beeindiging dienstverband Coberco. 1993, snelhechter.

13. Archiefdoos De Gagel / De Stad / Jeulinge / de Hof, artikel in kopie van J.R.Westerhuis en geschil 1767 erfscheiding (Broekhuizen)

14. Archiefdoos Broekhuizen algemeen. / Akten Willem Jans en Jan Jacobs Smit 1811- 1887 / kadasterkaarten / schattingen / kaart 2e blad gemeente Ruinerwold sectie D, z.j. met o.a Hogt, Kasteel en de Stad

15. Archiefdoos De Kuipersplaats, ook gespeld Cuyper

16. Archiefdoos Ruinerwold, o.a.grondschattingen / Boerpad 7 / dopen / begraven / begraafplaats / trouwboek

17. Archiefdoos Haakswold., o.a Egbertjen Jans / Wouter Wolters / bewoningsgeschiedenis, uitg. St. Historie Ruinerwold 2004/ / kadasterkaarten / Lijsten. Concept door H. Koops van 't Jagt.Haakswold32 blz.

18.Archiefdoos De Schiphorst / Dickninge / Schiphorst west alle vermelde erven gelegen in het carspel de Wijk op groot vel

19. In kopie H. Koops van 't Jagt..Koekange 1612-1832. 45 pag.A4. 1999.

20. Register van voogdijzaken 1715-1810 Ruinerwold, door R.Span- Vedder.. Kopie.

21. Stukken Roelof van Echten als particulier vervener en de Wetering / Hoogeveense vaart

22. Archiefdoos met mappen 'Diversen'

23. Kopie familieboek door J. Bosman Steenbergen over de families Arends / Vogelzang / Schoemaker en Trompetter e. a. .

24. Map Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij De Eendracht, Ruinerwold.

25. Archiefdoos Machiel Kellij sr. en jr. / VOC opvarenden / Japin, Broekhuizen / Maria Sophia Schoppe(n) / het Buitenboek.

25, 2de exemplaar doos met papieren over de familie Japin,

26. Archiefdoos Roelof Geers / Geerts / Wijchers Wiggers (Hagen)

27. Archiefdoos Slichtinge / Middelveld / Coerts / Derks. Broekhuizen

28. Archiefdoos 't Casteel

29. Archiefdoos Broekhuizen / Kuipersdijkje / kopieën artikel Koops van 't Jagt

30. Blauwe map Weerwille, met kaarten

31. Archiefdoos IJhorst trouwboek doopboek Lunsinghstoel lidmaten kerk / Bunskoek / Engelenberg

32. Archiefdoos Kolderveen / Groeneveld

33. Archiefdoos Groenewold en Vedder, zie ook D 411

34. Gele map Stadman

35. Roze map Koekange/ Avereest trouwen en dopen

36. Archiefdoos Pannevet / De Knijpe / Piedmonte / Buurt- en wijkregister Ruinerwold, De Wijk

37. Archiefdoos Huygenserve / Feuchien Geichies / geschil tienden 1792 / Ruinen / over Albert de Leeuw / tienden van Sandrina

38. Archiefdoos Haardstedengelden De Wijk, grondschatting / opvaartgelden / archieven Zwolle 2 x en archieven Assem 2 x / (geschil) Emmerick Everts 1697 / drie mappen Meppel, Harmen Wijchers en haardstedenreg.


39. Nota. Peilsverandering Hoogeveensche vaart westelijk van de Ossesluis.door B.Volbeda. Assen, 1978. 14 blz.,
met uitsl.krtn.
40. Map De Ossehaar kopie digitaal geschiedenis boek van Hoogeveen. 45 pag.

41. Archiefdoos met folders van de NCZ, ook in Duits Frans Engels en Spaans / de Alkmaarse kaashandel ( met 3 blz. geschiedenis NCZ in grote lijnen) / gedenkschrift NCZ 25 jaar 1947 / bundel Een greep uit de geschiedenis van NCZ Alkmaar vanaf 27 april 1969- 28 december 1985 / Coberco NCZ kaas met info per blad per kaassoort. / 350 jaar wikken en wegen in Alkmaar; door H.Koolwijk. De Alk, na 1972. / Zuivelzicht. Boer en zuivelcooperatie 3 april 1984, jubileumuitgave. / NCZ bij de tijd, 8 nrs. c.1979-1983 / Holland; Nederlandse zuivelcontrole onder rijkstoezicht 24 blz. / Roosenschoon, C.F. Wederwaardigheden van een halve eeuw zuivelhandel. 1922-1972. 39 blz. / Over zuivel door Edm. Nicolas.; uitg. van het centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO .80 blz.1970 / The dynamics of the Netherlands dairyland door M. de Kok (22nd int. dairycongress,1986..112 blz. / In en om de NCZ Jrg. 7.2 mei 1963 jubileum van der Post en afscheidsdiner 1966 en Jrg.4.21 okt.1971 / poster A3 Nederland met NCZ vestigingen. Map met gescande originele foto's.

42. Archiefdoos documenten / brieven / krantenknipsels eerste steenlegging 1949, opening 1950 / uitbreiding 1964 en 1975 plus bezoek Prinses Margriet 1976.

43. Archiefdoos met In en om de NCZ, Jrg. 1 1-11. Jrg. 2 1-9 (1958) Jrg.3 1-8(1959), Jrg.4. 1-7, .Jrg.5. 1-5. Jrg.6. 1 Jrg. 7.1-3 en 8.1.

NCZ bij de tijd. Jrg. 11. 4 5 8 9 . Jrg. 12.1 4-5. Jrg.13 (1980) tot en met Jr. 19 compleet.Bovenop: posters over de verspreiding van de NCZ over Nederland en ongescande foto's van De gouden wolf (1970) en diner Japan 1987 plus knipseltje uit de Volkskrant, cartoon uit 1964.

Ingebonden jaargangen In en om de NCZ en NCZ bij de tijd. 1968 t/m 1979

44. Archiefdoos De Wijk.

46. Diverse kaarten van het gebied tussen Meppel en de Wijk

47. Complete artikelen uit andere bladen, al dan niet aanwezig in de bibliotheek, b.v uit de NDVA.
.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 90