create
counter
Catalogus: : pagina 7

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  
Er zijn 266 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 7  

<<    <       1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
FOTOARCHIEF gemeente Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
Duplicaatformulieren van de beschreven foto's nummer 201 - 1000

1. Beschrijvingen per foto in het stadhuis gemaakt door een team van Oud Meppe,l te weten Roel ter Heide, Bertus Schut en
Heinke Nederlof in de periode 1993 - 1995

2. Een lijst op straatnaam

3. Blauwe map met informatie over het project..

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 54

Zie ook:
A 49

Titel
Print deze titel
G. OTTEN Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
6/9-2012 ingebracht.
Kinderkleding `oudere generatie; witte jurkjes voor ongeveer 2 jaar, met kantjes en opnaaisels., een gebreid vestje en 2 mutsjes.
tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 65
Titel
Print deze titel
GEILLUSTREERD familieblad;verkrijgbaar bij den Uitgever van Meppeler Courant; J.A.Boom en zoon te Meppel.

Annotatie:
Wekelijkse zondagbijlage van 10 blz. gebonden in twee banden.
1. Jrg. 9. nr.1. 24 december 1899 - 9 december 1900.

2. Jrg. 15. 17 december 1905 -17 december 1906

3. Jrg.28. Deerlijk gehavend. 25 Februari 1917- 13 October 1918.

4. Jrg.12. 21 december 1902 - 6 december 1903 Los voorin Geïllustreerd Zondagsblad, een los nummer 14 Januari 1894.

5. Jrg. 37. 3 januari - 26 december 1926

6. Jrg. 38. 2 januari - 25 december 1927

7. Jrg. 39. 1 januari - 30 december 1928

8. Jrg. 40. 5 januari - 29 december 1929

9. Jrg. 41. 9 februari - 28 december 1930

10. Jrg. 42. 4 januari - 24 december 1931

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 177 1 - 10
Titel
Print deze titel
GEMEENTE Meppel.; archiefdoos.

Annotatie:
1. Groene map met Informatiebladen.

2. Map Begrotingen.1973, 1974, 1975, 1985.

3. Map met tabellen woningbezit/onderhoud.

4. Afschrift grafrecht 1916.en Convocatie Raadsvergadering 13 november 1827. en nog wat losse stukken.

5. Kwartetspel Juniorkamer.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 28
Titel
Print deze titel
GEMEENTEHUIS; archiefdoos.

Annotatie:
1. Omslag Meppel, algemeen; aangeboden door Gemeente Meppel, bureau Voorlichting en economische zaken tgv de officiële opening op 23 november 1973. (Maaskant)
.
2. Kijken hoe het was; fotoboek door G. van velzel. tgv de verhuizing. Oktober 1990. 52 blz. Naam verandert.

3. Van Secretarie tot stadskantoor 1853-2003; door T.J.Rinsema.56 boz.,afbn (SHiP)

4. Infomagazine 5 november 2005. Open huis nieuwe stadhuis.16 vel A4. en Infomatieblad Het nieuwe stadhuis juli 2003.

5. Tekening van het oude stadhuis Hoofdstraat 22

6. Hoes artikelen over restauratie en neiuwbou 1979, 1982.


7. Bijdrage VAC 3 februari 2003.

8. 150 jaar gemeentehuis Uit: Informatiegids 2004.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 159

Zie ook:
M 216, 1-2

Titel
Print deze titel
GENEALOGIEEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. In hoes Familie Zegering.

2. CD 50 jaar Gens nostra

3. Hoes Familie Jans.

4. Duibbelgevouwen A3 geringde band Familie Otten.

5 Snelhechter Familie Schutterop.

6. A4 geniet Familie Ogterop.

7. losse A4-tjes Familie Nijenhuis

8. Familie Stern losse A4-tjes.

9. Familie Van der Veen / van de Rhoer.

10. Map Familie Bakker / Kluin

11. Map met diverse namen, enkele gegevens.

12. Verslag en foto Genealogische dag van DHV 13 maart 1993 in Ogterop. In hoes.

13. Enveloppe Familie Fransen.

14. Familie Tonckens.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 8
Titel
Print deze titel
GEREFORMEERDE SCHOOLVERENIGING; archiefdoos.

Annotatie:
1. 6 registers voor de Rijks- en gemeentevergoeding. 1.1. 1925-'28.1.2 1929-'31. 1.3. 1932-'37. 1.4. 1938-'42. 1.5. 1943- '47. 1.6. 1943-'47

2. 23 schoolschriften met salarissen 1941 - 1959 .

3. Enveloppe met originele gescande foto, 1 sep.1926.
en Acte van benoeming H.de Boer 1923.

4. Blauwe map met gouden ongevallenpolis De Nederlanden. 1958.

5. Blauwe map met verslagen pogingen overeenkomst Chr. Mavo Steenwijk. 1970.

6. Blauwe map met kasoverzichten

7. Blauwe map met Correspondentenblad 18 aug. 1953.

8. Smalle enveloppen acten verkoop bouwterrein 1954.- Verkoop woonhuis Allee 2 1954.- Acte schuldbekentenis 1955.- Acte van aandeel 11 april 1957.- Acte bouwterrein Haveltermade 1958.

9. Blauwe map met losse stukken, waaronder Feestavond jubileum Ger.Mulo.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 52 1

Zie ook:
A 52, 2

Titel
Print deze titel
GEREFORMEERDE SCHOOLVERENIGING; ordner.

Annotatie:
-. afschriften van aanvragen rijks- en gemeentevergoedingen,
correspondentie salarissen.

-, akten van benoemingen, getuigschriften

-. salaris en toeslagenberekeningen 1960-1961 per aaangestelde.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 52 2

Zie ook:
A 52,1

Titel
Print deze titel
GERMAAN; N.V. Rijwielindustrie F.& J. van Werven; archiefdoos.

Annotatie:
1. Map met knipsels en foto's. Fabriek opgeheven in 1964.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 91
Titel
Print deze titel
Geschiedenis opbouw bibliotheek HCM; archiefdoos.

Annotatie:
1. en 2. Snelhechters met oude catalogi op schrijver en nummer. Met aanduidingen JdW en BS.

3. Indeling gemaakt door Jaap Veen.

4. Eerste titelbeschrijvingen die ingevoerd werden door Jaap Veen 2004

5. Idem. 2005

6. Idem 2002006

7. 2007.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 33
Titel
Print deze titel
GIETHOORN ten Brink; archiefdoos.

Annotatie:
1. Receptieboek officiële ingebruikname uitbreiding 20 maart 1985
.
2. 8 kolommen geschiedenis vanaf begin bovenverdieping wasfabriek Heerengracht.. Herkomst?

3. Bundel kopieën met o.a. foto's echtpaar Jannes en Aaltje Giethoorn-Been.

4. Ten Brink biografisch; brochure. 1970-1996.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 94

Zie ook:
M 58 folio

Titel
Print deze titel
GODSDIENST; archiefdoos.

Annotatie:
1. Rode map met Kerk en gezin.

2. Groene map met afzonderlijke kerkbladen.

3. Groene map met kerken afzonderlijk, waaronder Leger des heils.

4. Enveloppe met Bewijs van Aanneming en bevestiging Hendrik Overweg 1892.

5. Gele map met oude bladen uit 1922, 193

6. Hoes met NH kerkblad 1976 e.v.

7. Vijf boekjes in hoes. Leiddraad. 'Onze gids' 1916, Hand-gebede- boekje en Vergeet uwe belijdenis niet, 1888. De doop van uw kind.plus kalendertje 1918 N.J.V.

8. Groene map met krantenartikelen.

9. Huisnummer 140 van de afgebroken RK.kerk aan de Grote oever.. in hoes.

10. Hoes met Kaarten, Paas - en Kerstdiensten.

11. Dossier Oorlogsschade Rem. kerk in hoes..

12. Hoes documentatie Barr.

13. Hoes Theofilus, propaganda-vergadering 17 maart 1911 en
suikerzakje.

14. Vertrouwelijke informatie van ds. van Nooten over de (Christen-) joden. 1943.

15. Kerkelijk Meppel door de eeuwen heen, door J.Poortman. Kranten en boekje. 1976.

16. Kerkentocht Meppel programma 1996

17. Documentatie herdenkings- glas in loodraam Stephanuskerk.

18. Boekenlegger van de Zondagschoolver. Theofilus Meppel: 1867-1967

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 13 doos 1

Zie ook:
A 13, 2
<<    <       1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 266 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 7