create
counter
Catalogus: : pagina 10

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  
Er zijn 266 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 10  

<<    <       1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
KERSTZANG; ordner met informatie over ( de organisatie van de ) kerstzangbijeenkomsten in de Markthallen, ook landelijk vanaf 1955 tot 1999.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 89 1

Zie ook:
A 89, 2

Titel
Print deze titel
KINDERDAGVERBLIJF 't Boemeltje; archiefdoos.

Annotatie:
Het nieuwe gebouw aan het Zuideinde 25 voor kleuters werd geopend op 29 november 1968. 't Boemeltje/ de Trekschuit .Nieuwbouw na verdwijnen boerderij Meeuwes aan de Werkhorst op 21 maart 1972.

1. Bouwtekeningen, Oostergetel , november 1967.

2. Bestek en voorwaarden , bijbehorend

3. Gescande foto van bedrijfspand Zuideinde 25, eigenaar J.Eleveld.

4. 'De Barak' tegen de grond, artikeltje met foto in de MC 22/2 1974, een vnl. houten 100 jaar oud gebouw aan de Leonard Springerlaan, eerst in gebruik bij de NS, later ook bij het Boemeltje..

5. Uitnodiging voor de opening Zuideinde 25 op 29/11 1968

6. Map met stukken: aanvraag bouwvergunning 12 dec.1967 - bouwvergunning 28 dec.1967- concept statuten stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten - brief van 8-4-66 en 14-1-67 van G.Klamer. en Goedkeuring Volkshuisvesting veranderen woning 28-12 67 - kleine geschiedenis 2 blz

7. Brochure Geestelijk gehandicapt, mogelijkheden in de regio , van de ouderraad B-O- scholen. 24 blz.1971.

8. Jaarverslag over 1970.

9. Briefkaart met foto Boemeltje aan de Werkhorst hoek Reestlaan , uitnodinging voor de opening 21 maart 1972

9. Map met krantenartikelen: MC 20-9-72 - NM. 5-12-68 - MC 17-3-78 - MC. 4-2-74.

10. Ordner met Boemelkrant jrg.5 2 en 4 1975., originele foto van het nieuwe gebouw en brieven e.d. van de heer G. Klamer.( soms dubbel)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 138
Titel
Print deze titel
KINDERTEHUIS
Vereniging Kinderzorg der Ned. Herv. Kerk te Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
Sollicitatiebrieven aan ds. A. Vos rond december 1945.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 75
Titel
Print deze titel
KINDERWAGENFABRIEK Van Werven; archiefdoos.

Annotatie:
1. 18 ontwerpen
2..37 sjablonen
3. Aflegmap met brieven, o.a. jubileumlied - info Kinderwagenmuseum - artikel in origineel en kopie over de geschiedenis., 8 blz. - Handgeschreven boekje bij de oor het personeel aangeboden steen, 15 januari 1948, 25.- j. . bestaan, gelukstelegrammen en briefjes - vloeiblad Nijland's houtagenturen. - brief van bezitter kinderwagen met originele foto.
Map krantenartikelen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 98
Titel
Print deze titel
KLEERHANGERS van Meppeler bedrijven;archiefdoos.

Annotatie:
Houten kleerhangers van

Keizer, Hoofdstraat 14.

A.J. Keizer, Hoofdstraat 39 - Arend Keizer -

Evo, Hoofdstraat 43

Buining 2 x

Zwiers

W.Slot

C & A.

S.Kats, vh Khan.

R. Spijkervet Rzn.

Benthem's 3 x

E. Lakke 2 versch.

Egbert Volk Kruisstraat 10 en nog een, ander model

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 97
Titel
Print deze titel
KLEINE dingen; archiefdoos

Annotatie:
Verzameling losse voorwerpen.

1. 4 aanstekers van Cafe tante Puck, Coberco kaas, Buderus, TB (Breman)

2. sigarendoos Knak met beschadigd knipsel Meppeler Courant zaterdag 4 april ?, distributiestamkaarten Margje Westerveen,(2x) Roelofje Dalsem(2x)
ingebracht samen met gescande foto's Openbare ULO (Henk Lijzen)

3 3 stempels van Werven van Esso/Veka

4. 2 hondenpenningen 1964 .

5. Meppeler mug in cassette1991; herinneringsmunt 850-jarig bestaan Meppel + folder met bestelformulier.

6. Medaille in doosje Daverschot, Meppel van de Meppeler Handelsver. tgv. de Meppeler sportweek 1955. Gewonnen door dhr. Staal met schaken

7. Bundel met vaantjes, ook dubbele van de P.O.V. Brocades , van de Pedaalridders en de Drentse Rijwiel Vierdaagse..

8. Sleutelhanger B. v.d. Weide Gereedschappen

9. Nog 4 sleutelhangers, 2x Pastoor, Woldstraat, 1x Meppeler Handelsvereniging DMD, 1x Spijkerman's supermarkt.

10. 3 medailles 1. aangeboden door de Cooperatieve Landbouwbank Meppel 1e prijs 40.000 k.g melk, 2. L.T.V.1935 aangeboden door Mr. H.Smeenge. 3. Coll. pinken aangeb. Coop. zuivelf. 'De eendracht'.

11. Theelepeltje ter herinnering aan de Memato 1954. Meppeler markt tentoonstelling ter ere van 350 jaar markt in Meppel.

12. 3 | schildjes' met J.v.S daarop en gereedschap.van lood of zink?.

13. houten bordje met MGM schild in koper.. Herinnering aan 10 jaar service1979-1989 voor J.Kreeft.. MGM staat voor Meyers, Gummers en Muller, remcylinderfabriek 1961-1985, daarna Wabco.

14.Linnen tas Drenthe college.

15. Pakje vloei J. Karsten Heerengracht 14.

16. Twee verzilverde lepeltjes wrsch. uit het verzet, 2 1/2 centstuk

17. Handgeborduurd zakdoekje Wilhelmina 40 (1938?) door mw. A.M. Reiding-Boogaard, geboren 1922.

18. Medaille Erelid 'Vester'

19. Vouwmes in doosje. Beijer Meppel

20. Doosje in boekvorm voor twee ringen van fa. D. Kluin, Meppe.l
21. Metalen 8-hoekig plaatle met in spiegelbeeld Schoenhuis Meppel en het wapen er op. Van Jan Brug? gl fotonummer CDPRIS09

22. Klein vierkant doosje juwelier-edelsmid E.G. de Leeuw, Woldstraat 10.

23. Zwarte linnen tas van foto Harmsen, Kerkplein1

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 126
Titel
Print deze titel
KLEURRIJK Meppel, archiefdoos.

Annotatie:
1. Ringband met Nederlandse Taal.

2. Ringband met Rekenen.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 173 doos 3

Zie ook:
A 172, A 173, A 173 2,

Titel
Print deze titel
KLEURRIJK Meppel, ordner.

Annotatie:
Witte ordner met diverse projekten Kleurrijk Meppel.
Krantart, uitnod, foto's.

(tbd)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 173 2

Zie ook:
A 172, A 173 doos 3,

Titel
Print deze titel
KLEURRIJK Meppel, ordner..

Annotatie:
Blauwe ordner met voorbereiding werkgroep Kleurrijk Meppel, ontstaan uit opgeheven Vrouwenraad nav Multiculturele dag 1995.

Verslagen werkgroep, uitnod activiteiten, notulen, oprichtingsakte.

Jaarverslagen 2008. 2009.

Opheffing stichting 25-3-2010.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 173

Zie ook:
A 172, A 173 2, A 173 doos 3,

Titel
Print deze titel
KNIPSELBOEKEN; grote archiefdoos.

Annotatie:
Verschillende plakboeken van diverse mensen. Op een paar na ongedateerd. Geschonken door bijvoorbeeld Mw. Schulteis-Last, en de familie Wittenberg. Op een na na WO II.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 114
Titel
Print deze titel
KNOPPERSBRUG; archiefdoos.

Annotatie:
1. Gele map met krantenknipsels.

2. Notulen Gemeenteraad 13 juni 1`934. Kopie. Naamgeving Knoppersbrug
.
3. Blauwgrijze map met informatie over de Knoppersbrug, met sheets

4. Oplevering reconstructie kruispunt. Arcadis Heidemij. 5-11-'99.

5. Toespraak wethouder Jansen tgv opnieuw aanbrengen van de naam Knoppersbrug.

6. Foto brug 1998 en opening 9 mei 2000.

7. Toespraak C. Knoppers, kleinzoon bij de opening 9 mei 2000

8. (Oude) Situatieschets, foto kruispunt met Knopperslaan en overzicht dempen grachten

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 131
Titel
Print deze titel
KRUISSTRAAT 12; archiefdoos.

Annotatie:
1. Battjes & Ladrak Kruisstraat 12 te Meppel; bouwhistorische verkenning. Erica 2012. 34 blz., foto's, tekn.

2. 4 bouwvoorbereidingstekeningen Bv-01-02, Bv-04-05 B+O definitief

3. Gedrukte foto's bestaande toestand B+O10 blz- afbn.

4. Dantuma Wegkamp Constructie overzichten.6 blz.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 130<<    <       1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 266 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 10