create
counter
Catalogus: : pagina 10

Stichting
Oud Meppel

Catalogus van de Stichting Oud Meppel


Zoek deze tekst in titel:
begint met exact

Zoek deze schrijver:
exact
Zoek tekst in annotatie:

Sorteer op: (gebeurt standaard op "Titel")
Titel
Naam Schrijver
Uitgever
Uitgiftejaar
Plaatsing/Locatie

Doorzoek:
Details (12 titels)
Lijst    (12 titels)  
Er zijn 270 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 10  

<<    <       1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren, klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.


Titel
Print deze titel
JAARKALENDERS Oud Meppel

Annotatie:
Jaargang1982 Kalender Oud Meppel

Oud Meppel kalender jaargangen 1983-1987
Kalender 1990 Oud Meooel (A5)

Oud Meppel kalender anno 1991

Drukkerij Kleen wenst u een voorspoedig 1994-

Oud Meppel kalender jaargangen 1995-2008; uitgave FC.Meppel

Jaarkalender St. Oud Meppel 2009-2012

Jaarkalender 2017- 2018

Jaarkalender 2021

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 151
Titel
Print deze titel
JANS, Hendrikus; archiefstukken; geboren 29 januari 1922

Annotatie:
1. rapportboekje Wilhelminaschool 1928 - 1936,

2. lidmaatschap voetbalvereniging MSC 1945 - 1946

3. internationaal rijbewijs afgegeven 1956

4. Staat van dienst afgegeven 11 oktober 1940

5. div documenten werkstelling in Duitsland 1940-1945

6. corr. van mede arbeiders in Duitsland

7. corr. alimentatie verpleegkosten vader P.G. Jans

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 156
Titel
Print deze titel
JODEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map van alles wat.

2. Hoes met 6 artikelen van Derksen, MC 1986, compleet.

3. Map met namenlijsten, uit Derksen M118, Lijst van de 226 Meppeler joden van W. Bakker, Lijst van aangeslagenen voor de belasting van 1813., uit kranten en artikel Rinsema 10-2002 .

4. Map met artikelen over de joodse begraafplaats.

5. Map over het Joods monument in het Slotplantsoen.

6. Lesbrief in hoes, 1998.

7. Hoes met artikelen Willem Kel.

8. Briefpapier fa, Wolff, de Hes en Meijer L. Wolff (zie ook A 16, 1 nummer 11.

9. Map plannen joods café.

12. Map krantenartikelen herdenking Auschwitz 2015.

13. Blauw map artikelen Th.J. Rinsema, recensie boek, programmafolder en uitnodiging.

14. Map personen afzonderlijk, waaronder Wolff en trouwkaart met foto van Alide Levi en Eliazer Content, 1942.

15. Groene map met toponymische gegevens en wandelingen.
16. In hoes boekje De tweede wereldoorlog en de joden in Meppel door Th.J.Rinsema. Meppel, Stichting Historie in perspectief, 2002.

17. Kaart in hoes Joods bezit 1940, gekocht door de gemeente Meppel in 1956.

18. Map Beschrijving akten van overlijden 1951.

19. Hoes met originele briefkaart A. Klein (gescand).

20. Hoes met fotoafdruk brief Joodse raad 1942.

21. Waardeel; artikel over Zaligman, blz. 16; door T.J.Rinsema.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 18
Titel
Print deze titel
KERKBLAADJE; archiefdoos met gebonden jaargangen.

Annotatie:
Jaargang 1 tot en met jaargang 16..

Doos 1: 1 tot en met 10.

Doos 2: 11 tot en met 16.

Jaargang 13 ontbreekt.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 108 1-2
Titel
Print deze titel
KERSTZANG; archiefdoos.

Annotatie:
Map met voornamelijk post, kasboekje, notulenschrift en 'Komt allen te zamen'; wegwijzer voor de volkskerstzang in Nederland.. Utrecht, 1983.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 89 2
Titel
Print deze titel
KERSTZANG; ordner met informatie over ( de organisatie van de ) kerstzangbijeenkomsten in de Markthallen, ook landelijk vanaf 1955 tot 1999.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 89 1
Titel
Print deze titel
KINDERDAGVERBLIJF 't Boemeltje; archiefdoos.

Annotatie:
Het nieuwe gebouw aan het Zuideinde 25 voor kleuters werd geopend op 29 november 1968. 't Boemeltje/ de Trekschuit .Nieuwbouw na verdwijnen boerderij Meeuwes aan de Werkhorst op 21 maart 1972.

1. Bouwtekeningen, Oostergetel , november 1967.

2. Bestek en voorwaarden , bijbehorend

3. Gescande foto van bedrijfspand Zuideinde 25, eigenaar J.Eleveld.

4. 'De Barak' tegen de grond, artikeltje met foto in de MC 22/2 1974, een vnl. houten 100 jaar oud gebouw aan de Leonard Springerlaan, eerst in gebruik bij de NS, later ook bij het Boemeltje..

5. Uitnodiging voor de opening Zuideinde 25 op 29/11 1968

6. Map met stukken: aanvraag bouwvergunning 12 dec.1967 - bouwvergunning 28 dec.1967- concept statuten stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten - brief van 8-4-66 en 14-1-67 van G.Klamer. en Goedkeuring Volkshuisvesting veranderen woning 28-12 67 - kleine geschiedenis 2 blz

7. Brochure Geestelijk gehandicapt, mogelijkheden in de regio , van de ouderraad B-O- scholen. 24 blz.1971.

8. Jaarverslag over 1970.

9. Briefkaart met foto Boemeltje aan de Werkhorst hoek Reestlaan , uitnodinging voor de opening 21 maart 1972

9. Map met krantenartikelen: MC 20-9-72 - NM. 5-12-68 - MC 17-3-78 - MC. 4-2-74.

10. Ordner met Boemelkrant jrg.5 2 en 4 1975., originele foto van het nieuwe gebouw en brieven e.d. van de heer G. Klamer.( soms dubbel)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 138
Titel
Print deze titel
KINDERTEHUIS
Vereniging Kinderzorg der Ned. Herv. Kerk te Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
Sollicitatiebrieven aan ds. A. Vos rond december 1945.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 75
Titel
Print deze titel
KINDERWAGENFABRIEK Van Werven; archiefdoos.

Annotatie:
1. 18 ontwerpen
2..37 sjablonen
3. Aflegmap met brieven, o.a. jubileumlied - info Kinderwagenmuseum - artikel in origineel en kopie over de geschiedenis., 8 blz. - Handgeschreven boekje bij de oor het personeel aangeboden steen, 15 januari 1948, 25.- j. . bestaan, gelukstelegrammen en briefjes - vloeiblad Nijland's houtagenturen. - brief van bezitter kinderwagen met originele foto.
Map krantenartikelen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 98
Titel
Print deze titel
KLEERHANGERS van Meppeler bedrijven;archiefdoos.

Annotatie:
Houten kleerhangers van

Keizer, Hoofdstraat 14.

A.J. Keizer, Hoofdstraat 39 - Arend Keizer -

Evo, Hoofdstraat 43

Buining 2 x

Zwiers

W.Slot

C & A.

S.Kats, vh Khan.

R. Spijkervet Rzn.

Benthem's 3 x

E. Lakke 2 versch.

Egbert Volk Kruisstraat 10 en nog een, ander model

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 97
Titel
Print deze titel
KLEINE dingen; archiefdoos

Annotatie:
Verzameling losse voorwerpen.

1. 4 aanstekers van Cafe tante Puck, Coberco kaas, Buderus, TB (Breman)

2. sigarendoos Knak met beschadigd knipsel Meppeler Courant zaterdag 4 april ?, distributiestamkaarten Margje Westerveen,(2x) Roelofje Dalsem(2x)
ingebracht samen met gescande foto's Openbare ULO (Henk Lijzen)

3 3 stempels van Werven van Esso/Veka

4. 2 hondenpenningen 1964 .

5. Meppeler mug in cassette1991; herinneringsmunt 850-jarig bestaan Meppel + folder met bestelformulier.

6. Medaille in doosje Daverschot, Meppel van de Meppeler Handelsver. tgv. de Meppeler sportweek 1955. Gewonnen door dhr. Staal met schaken

7. Bundel met vaantjes, ook dubbele van de P.O.V. Brocades , van de Pedaalridders en de Drentse Rijwiel Vierdaagse..

8. Sleutelhanger B. v.d. Weide Gereedschappen

9. Nog 4 sleutelhangers, 2x Pastoor, Woldstraat, 1x Meppeler Handelsvereniging DMD, 1x Spijkerman's supermarkt.

10. 3 medailles 1. aangeboden door de Cooperatieve Landbouwbank Meppel 1e prijs 40.000 k.g melk, 2. L.T.V.1935 aangeboden door Mr. H.Smeenge. 3. Coll. pinken aangeb. Coop. zuivelf. 'De eendracht'.

11. Theelepeltje ter herinnering aan de Memato 1954. Meppeler markt tentoonstelling ter ere van 350 jaar markt in Meppel.

12. 3 | schildjes' met J.v.S daarop en gereedschap.van lood of zink?.

13. houten bordje met MGM schild in koper.. Herinnering aan 10 jaar service1979-1989 voor J.Kreeft.. MGM staat voor Meyers, Gummers en Muller, remcylinderfabriek 1961-1985, daarna Wabco.

14.Linnen tas Drenthe college.

15. Pakje vloei J. Karsten Heerengracht 14.

16. Twee verzilverde lepeltjes wrsch. uit het verzet, 2 1/2 centstuk

17. Handgeborduurd zakdoekje Wilhelmina 40 (1938?) door mw. A.M. Reiding-Boogaard, geboren 1922.

18. Medaille Erelid 'Vester'

19. Vouwmes in doosje. Beijer Meppel

20. Doosje in boekvorm voor twee ringen van fa. D. Kluin, Meppe.l
21. Metalen 8-hoekig plaatle met in spiegelbeeld Schoenhuis Meppel en het wapen er op. Van Jan Brug? gl fotonummer CDPRIS09

22. Klein vierkant doosje juwelier-edelsmid E.G. de Leeuw, Woldstraat 10.

23. Zwarte linnen tas van foto Harmsen, Kerkplein1

tbd

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 126
Titel
Print deze titel
KLEURRIJK Meppel, archiefdoos.

Annotatie:
1. Ringband met Nederlandse Taal.

2. Ringband met Rekenen.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 173 doos 3<<    <       1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19       >    >>

Gebruik de pijltjes om te bladeren,klik op het paginanummer van uw keuze, of klik hier voor de "Lijst" weergave.

Er zijn 270 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 10