create
counter
Catalogus Oud Meppel
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 273 titels gevonden, op 23 pagina's.    Dit is pagina 10   Ga direct naar pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
INDISCHE buurt; archiefdoos.

Annotatie:
1. Informatiemateriaal over de renovatie en de aktie uit de buurt

2. Hoes met bouwtekeningen buurt

3. Hoes met bouwtekeningen huizen afzonderlijk

4. Map notulen bouwvergaderingen en andere artikelen

5. Enveloppe met originele foto's

6. Tekening van Erik Krom 1979 van de Bankastraat met bijgeschreven namen van bewoners.
6. Extra uitgave 'De papiermolen er uit .....de betonmolen erin'
4 okt. 1978 (groen).

7. Petitie Indische buurt (groen)

8. Ringband presentielijst

9. Hoes HTS studenten

10. Blauwe omslag met diverse papieren

11. 2 exemplaren Huurders-krant Jrg.3.3
12. Tekening Indische buurt door Erik Krom '79

13. Poster presentatie 29 april

14. Buurtkrant Jrg. 4.3

15. Blauwe map met afbeeldingen

16. Hoes met art MC 24 januari 1968; Deel Indische Buurt gaat verdwijnen. Met aantekeningen.

tbd

Zie ook M 273 deel 1 - 3

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 81 4

Zie ook:
A 81, 1-3 ordners.
Titel
Print deze titel
IVN . Instituut voor Natuurbeschermingseducatie:afd. Meppel e.o.; archiefdoos.

Annotatie:
1. Hoes met Meander kwartaalblad,.formaat A5 uit nov. 1978, mrt en sept. 1979, april, juli en dec. 1980, mei, juli en dec. 1981, mei/juni, sept. en dec. 1982, mrt 1983
2. Blauwe map met Meander kwartaalblad A4 juni 1983 -1986 .
3. Hoes krantenknipsel MC. 1983.
4. Hoes jaarverslag 1982-'83.
5. Hoes betreffende opheffing 1988.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 24Titel
Print deze titel
JAARKALENDERS Oud Meppel

Annotatie:
Jaargang1982 Kalender Oud Meppel

Oud Meppel kalender jaargangen 1983-1987
Kalender 1990 Oud Meppel (A5)

Oud Meppel kalender anno 1991

Drukkerij Kleen wenst u een voorspoedig 1994-

Oud Meppel kalender jaargangen 1995-2008; uitgave FC.Meppel

Jaarkalender St. Oud Meppel 2009-2012

Jaarkalender 2014.

Jaarkalender 2017- 2019

Jaarkalender 2020 - 2021

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 151

Zie ook:
Br M 343 Folio
Titel
Print deze titel
JANS, Hendrikus; archiefstukken; geboren 29 januari 1922

Annotatie:
1. rapportboekje Wilhelminaschool 1928 - 1936,

2. lidmaatschap voetbalvereniging MSC 1945 - 1946

3. internationaal rijbewijs afgegeven 1956

4. Staat van dienst afgegeven 11 oktober 1940

5. div documenten werkstelling in Duitsland 1940-1945

6. corr. van mede arbeiders in Duitsland

7. corr. alimentatie verpleegkosten vader P.G. Jans

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 156Titel
Print deze titel
JODEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Blauwe map van alles wat.

2. Hoes met 6 artikelen van Derksen, MC 1986, compleet.

3. Map met namenlijsten, uit Derksen M118, Lijst van de 226 Meppeler joden van W. Bakker, Lijst van aangeslagenen voor de belasting van 1813., uit kranten en artikel Rinsema 10-2002 .

4. Map met artikelen over de joodse begraafplaats.

5. Map over het Joods monument in het Slotplantsoen.

6. Lesbrief in hoes, 1998.

7. Hoes met artikelen Willem Kel.

8. Briefpapier fa, Wolff, de Hes en Meijer L. Wolff (zie ook A 16, 1 nummer 11.

9. Map plannen joods café.

12. Map krantenartikelen herdenking Auschwitz 2015.

13. Blauw map artikelen Th.J. Rinsema, recensie boek, programmafolder en uitnodiging.

14. Map personen afzonderlijk, waaronder Wolff en trouwkaart met foto van Alide Levi en Eliazer Content, 1942.

15. Groene map met toponymische gegevens en wandelingen.
16. In hoes boekje De tweede wereldoorlog en de joden in Meppel door Th.J.Rinsema. Meppel, Stichting Historie in perspectief, 2002.

17. Kaart in hoes Joods bezit 1940, gekocht door de gemeente Meppel in 1956.

18. Map Beschrijving akten van overlijden 1951.

19. Hoes met originele briefkaart A. Klein (gescand).

20. Hoes met fotoafdruk brief Joodse raad 1942.

21. Waardeel; artikel over Zaligman, blz. 16; door T.J.Rinsema.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 18

Zie ook:
A 56
A 16, 1 nummer 11Titel
Print deze titel
KERKBLAADJE; archiefdoos met gebonden jaargangen.

Annotatie:
Jaargang 1 tot en met jaargang 16..

Doos 1: 1 tot en met 10.

Doos 2: 11 tot en met 16.

Jaargang 13 ontbreekt.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 108 1-2

Zie ook:
A 13,1
Titel
Print deze titel
KERSTZANG; archiefdoos.

Annotatie:
Map met voornamelijk post, kasboekje, notulenschrift en 'Komt allen te zamen'; wegwijzer voor de volkskerstzang in Nederland.. Utrecht, 1983.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 89 2

Zie ook:
A 89, 1
Titel
Print deze titel
KERSTZANG; ordner met informatie over ( de organisatie van de ) kerstzangbijeenkomsten in de Markthallen, ook landelijk vanaf 1955 tot 1999.

Annotatie:


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 89 1

Zie ook:
A 89, 2
Titel
Print deze titel
KINDERDAGVERBLIJF 't Boemeltje; archiefdoos.

Annotatie:
Het nieuwe gebouw aan het Zuideinde 25 voor kleuters werd geopend op 29 november 1968. 't Boemeltje/ de Trekschuit .Nieuwbouw na verdwijnen boerderij Meeuwes aan de Werkhorst op 21 maart 1972.

1. Bouwtekeningen, Oostergetel , november 1967.

2. Bestek en voorwaarden , bijbehorend

3. Gescande foto van bedrijfspand Zuideinde 25, eigenaar J.Eleveld.

4. 'De Barak' tegen de grond, artikeltje met foto in de MC 22/2 1974, een vnl. houten 100 jaar oud gebouw aan de Leonard Springerlaan, eerst in gebruik bij de NS, later ook bij het Boemeltje..

5. Uitnodiging voor de opening Zuideinde 25 op 29/11 1968

6. Map met stukken: aanvraag bouwvergunning 12 dec.1967 - bouwvergunning 28 dec.1967- concept statuten stichting Dagverblijven voor Geestelijk Gehandicapten - brief van 8-4-66 en 14-1-67 van G.Klamer. en Goedkeuring Volkshuisvesting veranderen woning 28-12 67 - kleine geschiedenis 2 blz

7. Brochure Geestelijk gehandicapt, mogelijkheden in de regio , van de ouderraad B-O- scholen. 24 blz.1971.

8. Jaarverslag over 1970.

9. Briefkaart met foto Boemeltje aan de Werkhorst hoek Reestlaan , uitnodinging voor de opening 21 maart 1972

9. Map met krantenartikelen: MC 20-9-72 - NM. 5-12-68 - MC 17-3-78 - MC. 4-2-74.

10. Ordner met Boemelkrant jrg.5 2 en 4 1975., originele foto van het nieuwe gebouw en brieven e.d. van de heer G. Klamer.( soms dubbel)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 138Titel
Print deze titel
KINDERTEHUIS
Vereniging Kinderzorg der Ned. Herv. Kerk te Meppel; archiefdoos.

Annotatie:
Sollicitatiebrieven aan ds. A. Vos rond december 1945.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 75Titel
Print deze titel
KINDERWAGENFABRIEK Van Werven; archiefdoos.

Annotatie:
1. 18 ontwerpen
2..37 sjablonen
3. Aflegmap met brieven, o.a. jubileumlied - info Kinderwagenmuseum - artikel in origineel en kopie over de geschiedenis., 8 blz. - Handgeschreven boekje bij de oor het personeel aangeboden steen, 15 januari 1948, 25.- j. . bestaan, gelukstelegrammen en briefjes - vloeiblad Nijland's houtagenturen. - brief van bezitter kinderwagen met originele foto.
Map krantenartikelen

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 98Titel
Print deze titel
KLEERHANGERS van Meppeler bedrijven;archiefdoos.

Annotatie:
Houten kleerhangers van

Keizer, Hoofdstraat 14.

A.J. Keizer, Hoofdstraat 39 - Arend Keizer -

Evo, Hoofdstraat 43

Buining 2 x

Zwiers

W.Slot

C & A.

S.Kats, vh Khan.

R. Spijkervet Rzn.

Benthem's 3 x

E. Lakke 2 versch.

Egbert Volk Kruisstraat 10 en nog een, ander model

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 97