Catalogus Oud Meppel
Titel
Rooms Katholieke Toneelvereniging INTERNOS;
Annotatie:
rode doos;
1. Envelop met contributieboek 1951 t/m 1968 en spaarbankboekjes.

2. Envelop met verslagen en aantekeningen 1959 - 1969.

3. Envelop met kasboeken 1951 - 1969.

4. Plastic map met lege enveloppen.

5. Plastic map met stempelkussen en 3 stempels.

6. Donateurskaart mw. A. Hemme-Bentum.

7. Handleiding Ned. Bibliotheek voor het Amateurtoneel; kenmerk ver. is M36.

8.Het Voetlicht, 3 expl culturele agenda voor Meppel 1968-1969.

9. Groene map met programma's voorstellingen.

10. Gele map met correspondentie 1963-1968.

11. Oranje map met reglementen, leden- en donateurlijst.

12. Statuten Internos.

13. Roze map met jaar- en financiƫle verslagen 1968-1969.

14. Groene map met statuten, verslagen toneelgroep Pitten.

15. Oranje map met nota's.
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 166


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl