Catalogus Oud Meppel
Titel
GODSDIENST; archiefdoos 1
Annotatie:
1. Groene map met geloofsgeschiedenis van Meppel, meerder krantenartikelen (1979-2019).
2. Insteekhoes met verschillende brochures; Leiddraad. "Onze gids" 1916, Hand-gebede- boekje en Vergeet uwe belijdenis niet, 1888. De doop van uw kind.plus kalendertje 1918 N.J.V. ; Wanneer en waar: gids voor de Nederlandsch Hervormde Gemeente van Meppel en Oosterboer, 1910-1943; Doopsgezind Jaarboekjes, jaar 1940 en jaar 1942.
3. Groene map met documentatie geloofsgemeenschappen combi (meerdere geloofsgemeenschappen genoemd in zelfde documentatie), 1928-1996.
4. Grijsblauwe map met documentatie over Synagogaal Resort (1904), Pinkstergemeente Sion (M. C. 2007) en Doopsgezinde gemeente ( M. C. 2003).
5. Grijsblauwe map met documentatie over de Vrije Evangelische gemeente (1950-2008) en Protestantse Gemeente Meppel (samensmelting Hervormd/Gereformeerd)(1972-1995).
6. Grijsblauwe map met documentatie van het Leger des Heils (1987-1989).
7. Grijsblauwe map met documentatie van het Apostolisch Genootschap (2004-2007).
8. 2 Psalmenboekjes uitgegeven door Interkerkelijke stichting voor de Psalmenberijming 1961 en 1968.
9. Liedboek voor de kerken aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied 1973.
10. Boek Levende stenen, 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerk Meppel, 2021
11. Brochure Jubileumuitgave 80 jaar Chr. Geref. Kerk Meppel, 2001
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 13 doos 1


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl