Catalogus Oud Meppel
Titel
TECHNISCH onderwijs; 'Losse' boeken (niet in dozen A45).
Annotatie:
1 - 6. Witte ringbanden met knipsels..1.1962-'89/1990-''94/2001-/2004-1-8-2006-/aug.2007-

7. Stamboek leerlingen vanaf 1918.

8. Copieboek 1918, afschriften bestellingen.

9. Copijboek 1921-'28. Met alfabet achterin.

10.. Kasboek 1926, folioschrift.

11. Ontbreekt.

12. Kasboek Avondschool 1923.

13. Kasboek 1930-'46.

14. Kasboek 1922.

15. Notulenboeken. Afd. Meppel der Vereeniging van het Ambachtsonderwijs in Drenthe 1892-1944.

16. Ver. Ambachtsschool Meppel. Dl.1. 5 april 1917-8 februari 1923.

17. Dl.2. 19223-1930.

18. Dl.3 15 juli 1930-1942 (dik)
.
19. Notulen fonds de Visser 1926-1942.

20. Gecombineerde vergaderingen bestuur en leraren 1949 (heel dik).

21. Folioboek rapporten cursus 1966-c.'74.

22. Ordner notulen De Zuidrand 1991- '92.

23. Notulenboek rapportenvergaderingen 27-2-1970.

24. Absentielijst 1978-'79.

25. Lesroosterinformatie roodbruine 23-ringsband (andere inhoud?)

26. Blauwe ordner met publicaties. RSG.Stad+Esch.

27. 23-ringsband publicaties.

28.

29.

30. Rapportenboeken heel groot) 1934-'42.

31. 1942-'48

32. 1948-'49.

33. 1954.

34. 1855- '61.

35. 1961- '65.
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl