Catalogus Oud Meppel
Titel
Collectie NCZ van oud-directeur J.J.van de Pol en zijn zoon B.W.van de Pol.
Annotatie:
Ingebracht in 6 verhuisdozen door slager Westerbeek, zwager van B.W. van de Pol

1. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Kaasverkoop vereeniging G.A. (N.C.K.) te Amsterdam 1941- 1951.

2. Jaarverslagen van de Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale G.A. (N.C.Z.) Amsterdam, 1953- 1967, 1969 en1970.

3. Jaarverslagen Nationale Cooperatieve Zuivelverkoopcentrale, g.a. 1971- 1985

4. Archiefdoos met Informatie over Hartsuiker

5. 1 en 2 ordners over Hartsuiker

6. 'Losse' flodders uit Broekhuizen

7. Geringde band De Broekhuizen door H. Koops van 't Jagt. Amsterdam, 1994. 82 pagina's A-4

8. Archiefdoos De Schans, keuterij uit c. 1785, Broekhuizen

9. Archiefdoos erf De Wetering en familie; bevat ook map met originele stukken uit 1907 (lakstempel) en 1934 met handgeschreven brieven van G.Otten, Maatkade 3 en bouwtekening.

10. Archiefdoos Oosterboer (zie ook A 4) / De kleine Roobaardije

11, 1-2. Extracten uit het schultenprotocol van Ruinerwold door.R.Span- Vedder 2 x, niet gelijk. Geringde band, 1996 en 1997.

12. Beeindiging dienstverband Coberco. 1993, snelhechter.

13. Archiefdoos De Gagel / De Stad / Jeulinge / de Hof, artikel in kopie van J.R.Westerhuis en geschil 1767 erfscheiding (Broekhuizen)

14. Archiefdoos Broekhuizen algemeen. / Akten Willem Jans en Jan Jacobs Smit 1811- 1887 / kadasterkaarten / schattingen / kaart 2e blad gemeente Ruinerwold sectie D, z.j. met o.a Hogt, Kasteel en de Stad

15. Archiefdoos De Kuipersplaats, ook gespeld Cuyper

16. Archiefdoos Ruinerwold, o.a.grondschattingen / Boerpad 7 / dopen / begraven / begraafplaats / trouwboek

17. Archiefdoos Haakswold., o.a Egbertjen Jans / Wouter Wolters / bewoningsgeschiedenis, uitg. St. Historie Ruinerwold 2004/ / kadasterkaarten / Lijsten. Concept door H. Koops van 't Jagt.Haakswold32 blz.

18.Archiefdoos De Schiphorst / Dickninge / Schiphorst west alle vermelde erven gelegen in het carspel de Wijk op groot vel

19. In kopie H. Koops van 't Jagt..Koekange 1612-1832. 45 pag.A4. 1999.

20. Register van voogdijzaken 1715-1810 Ruinerwold, door R.Span- Vedder.. Kopie.

21. Stukken Roelof van Echten als particulier vervener en de Wetering / Hoogeveense vaart

22. Archiefdoos met mappen 'Diversen'

23. Kopie familieboek door J. Bosman Steenbergen over de families Arends / Vogelzang / Schoemaker en Trompetter e. a. .

24. Map Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij De Eendracht, Ruinerwold.

25. Archiefdoos Machiel Kellij sr. en jr. / VOC opvarenden / Japin, Broekhuizen / Maria Sophia Schoppe(n) / het Buitenboek.

25, 2de exemplaar doos met papieren over de familie Japin,

26. Archiefdoos Roelof Geers / Geerts / Wijchers Wiggers (Hagen)

27. Archiefdoos Slichtinge / Middelveld / Coerts / Derks. Broekhuizen

28. Archiefdoos 't Casteel

29. Archiefdoos Broekhuizen / Kuipersdijkje / kopie├źn artikel Koops van 't Jagt

30. Blauwe map Weerwille, met kaarten

31. Archiefdoos IJhorst trouwboek doopboek Lunsinghstoel lidmaten kerk / Bunskoek / Engelenberg

32. Archiefdoos Kolderveen / Groeneveld

33. Archiefdoos Groenewold en Vedder, zie ook D 411

34. Gele map Stadman

35. Roze map Koekange/ Avereest trouwen en dopen

36. Archiefdoos Pannevet / De Knijpe / Piedmonte / Buurt- en wijkregister Ruinerwold, De Wijk

37. Archiefdoos Huygenserve / Feuchien Geichies / geschil tienden 1792 / Ruinen / over Albert de Leeuw / tienden van Sandrina

38. Archiefdoos Haardstedengelden De Wijk, grondschatting / opvaartgelden / archieven Zwolle 2 x en archieven Assem 2 x / (geschil) Emmerick Everts 1697 / drie mappen Meppel, Harmen Wijchers en haardstedenreg.


39. Nota. Peilsverandering Hoogeveensche vaart westelijk van de Ossesluis.door B.Volbeda. Assen, 1978. 14 blz.,
met uitsl.krtn.
40. Map De Ossehaar kopie digitaal geschiedenis boek van Hoogeveen. 45 pag.

41. Archiefdoos met folders van de NCZ, ook in Duits Frans Engels en Spaans / de Alkmaarse kaashandel ( met 3 blz. geschiedenis NCZ in grote lijnen) / gedenkschrift NCZ 25 jaar 1947 / bundel Een greep uit de geschiedenis van NCZ Alkmaar vanaf 27 april 1969- 28 december 1985 / Coberco NCZ kaas met info per blad per kaassoort. / 350 jaar wikken en wegen in Alkmaar; door H.Koolwijk. De Alk, na 1972. / Zuivelzicht. Boer en zuivelcooperatie 3 april 1984, jubileumuitgave. / NCZ bij de tijd, 8 nrs. c.1979-1983 / Holland; Nederlandse zuivelcontrole onder rijkstoezicht 24 blz. / Roosenschoon, C.F. Wederwaardigheden van een halve eeuw zuivelhandel. 1922-1972. 39 blz. / Over zuivel door Edm. Nicolas.; uitg. van het centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO .80 blz.1970 / The dynamics of the Netherlands dairyland door M. de Kok (22nd int. dairycongress,1986..112 blz. / In en om de NCZ Jrg. 7.2 mei 1963 jubileum van der Post en afscheidsdiner 1966 en Jrg.4.21 okt.1971 / poster A3 Nederland met NCZ vestigingen. Map met gescande originele foto's.

42. Archiefdoos documenten / brieven / krantenknipsels eerste steenlegging 1949, opening 1950 / uitbreiding 1964 en 1975 plus bezoek Prinses Margriet 1976.

43. Archiefdoos met In en om de NCZ, Jrg. 1 1-11. Jrg. 2 1-9 (1958) Jrg.3 1-8(1959), Jrg.4. 1-7, .Jrg.5. 1-5. Jrg.6. 1 Jrg. 7.1-3 en 8.1.

NCZ bij de tijd. Jrg. 11. 4 5 8 9 . Jrg. 12.1 4-5. Jrg.13 (1980) tot en met Jr. 19 compleet.Bovenop: posters over de verspreiding van de NCZ over Nederland en ongescande foto's van De gouden wolf (1970) en diner Japan 1987 plus knipseltje uit de Volkskrant, cartoon uit 1964.

Ingebonden jaargangen In en om de NCZ en NCZ bij de tijd. 1968 t/m 1979

44. Archiefdoos De Wijk.

46. Diverse kaarten van het gebied tussen Meppel en de Wijk

47. Complete artikelen uit andere bladen, al dan niet aanwezig in de bibliotheek, b.v uit de NDVA.
.
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 90


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl