Catalogus Oud Meppel
Titel
TECHNISCH ONDERWIJS; archiefdoos.
Annotatie:
1. Aflegmap documentatie fusie.1990.
2. Aflegmap gezamenlijke directievergaderingen LTS - MSG, 1991.
3. Oranje omslag 70 jaar LTS.
4. Enveloppe met lesmateriaal over het Nationaal socialisme, ook in braille.
5a. 5b en 5c. Jaarverslagen 1986, 1988 en 1989.
6. Verkenning naar samenwerking tussen LTS en de Mercurius scholengemeenschap. 1988.
7. Stappenplan inzake fusie 1991
8. Rode snelhechter O.O.G.vergadering
9. ITO notulenschrift.
10. Snelhechter O.O.G. vergadering 23-6-1985.
12. O.O.G.verg. 17-4-1989.
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 2


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl