Catalogus Oud Meppel
Titel
TECHNISCH onderwijs; archiefdoos.
Annotatie:
1. Groene omslag met diverse artikelen
2. ITO snelhechter.
3. 17 ringsband Directievergaderingen 1886-'89.
4. Notulen A5 ITO vergaderingen.
5. Schrift 1951 verg.directie-leraren 1951.
6. Aantekeningen toelatingscommissie '81-'82.
7. SG. De Zuidrand Basisvorming...
8. Presentielijst van het bestuur Technische school Meppel e.o. (lang,smal) 1966 en
9. 1979.
10. Aflegmap originelen formatieplan.
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 45 3


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl