Catalogus Oud Meppel
Titel
MEPPELER DIEP; archiefdoos
Annotatie:
en de actie tegen de komst van een asfaltcentrale langs het Meppeler diep door Sterk Meppel.
1. Groene ordner met documentatie, brieven 2005- 2007.
2. Gele snelhechter.info Raad van State.
3. Hoes met Persbericht e.d.
4. Insteekhoes met Beantwoording ingediende vragen e.d.
5. (Beschadigde) bruine enveloppe van J.A.Nip aan P.C.Jans, bevattende artikelen uit de Meppeler Courant over het Meppelerdiep. 2-1-63 en Vier eeuwen water-ellende, vijf afleveringen januari 1962.
6. Ruilverkaveling "Meppelerdiep" brief over ter inzageligging stukken ingevolge artikel 58 lid 2.
7. Vijf artikelen Vier eeuwen water-ellende rond Meppel. MC.15-1 1962, 17-1, 22-1 24-1 en 26-1-1962. 8. Het Meppelerdiep en zijn betekenis als scheepvaartweg voor Meppel en voor Drenthe; door C. Vermolen, Assen in: Tijdschrift voor economische en sociale geographie. Jrg.40, no.7.15 juli 1949.
9. Knipsels: Scheepvaart in Meppel 1931.
10. Knipsels MC brug Meppelerdiep
11. Plastic mapje met afbn. uit tijdschriften, ansichtkaarten
12. Plastic map met fotokopieŽn van een plattegrond met Meppelerdiep, Waterschap Meppelerdiep (Sector Water en Werken, maart 1999 en een blz. Vergadering van het Natuurkundig Genootschap te Meppel op 12-03-1878
13. Plastic map kopie Meppeler Diep naar een aquarel van A. Torie en Meppelerdiepsluis: de gouden poort van het Noorden (Nieuwsbrief Rijkswaterstaat; november 2011)
14. Waterschap Meppelerdiep uit de startblokken (Waterhuishouding; jrg. 1,nr. 1)
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 125


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl