Catalogus Oud Meppel
Titel
COLLECTIE Jan Nefkens; geschonken ter gelegenheid van de opening van het nieuwe archief van Oud Meppel; archiefdoos.
Annotatie:
1. Almanak voor 't jaar 1810 met notities door J. de Gelder. Met krassen van kinderen (Wolter Kruif)
2. Notitieboekje uit 1866
3. Aantekenboekje boterpacht aan de kerk van Ruinerwold. 1778-1873.
4. Drukwerk van Drenthe's eerste drukker, Jan Lensink te |Meppel. Publicatie 1718.
5. Akte van verhuur van een ongedekte nieuwe praam. Notaris Kniphorst 20 sep.1826. Van Karst Koops Worst aan schipper Lubbert Visschert.
6. Akte van verkoop scheepswerf De nieuwe helling van Jan ter Wal aan Karst Koops Worst. Notaris Kniphorst 1 maart 1825.
7. "Stadsnieuws"voorloper van de Meppeler Courant. Nr.92, nr 139, 22 aug. 1845, nr 161 en 167.
8 tot en met 14. Collectie Vink. Jan Poortman heeft deze waarschijnlijk gekregen van zijn collega Margaretha Vink.
8. Stamboom c. 1739- 1786.
9 en 10. velletjes genealogische aantekeningen.
11. Dagboek van Wolter Vink tijdens de Belgische opstand 1830-'31.
12. Dagboek Willem Vink Jeugdherinneringen 1937
13. Brief op versierd papier van Willem Vink aan zijn ouders. Jan.1867.
14. Certificaat 1832 voor Krijgsverrigtingen van 1830-'31. Niet op de lijst.
15. Lijst van geschonken stukken. Niet aanwezig Geprikte prent
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 129


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl