Catalogus Oud Meppel
Titel
JAARKALENDERS Oud Meppel
Annotatie:
Jaargang1982 Kalender Oud Meppel
Oud Meppel kalender jaargangen 1983-1987 Kalender 1990 Oud Meppel (A5)
Oud Meppel kalender anno 1991
Drukkerij Kleen wenst u een voorspoedig 1994-
Oud Meppel kalender jaargangen 1995-2008; uitgave FC.Meppel
Jaarkalender St. Oud Meppel 2009-2012
Jaarkalender 2014, 2015
Jaarkalender 2017- 2019
Jaarkalender 2020 - 2021
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 151


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl