Catalogus Oud Meppel
Titel
Archief collectie Rendo.
Annotatie:
1. Algemeene Waterleiding-maatschappij; verslag over 1911 uitgebracht in de Algemeene vergadering van Aandeelhouders te Amsterdam, ook van 1912-1920. (Electrische drukkerij Wormgoor, Almelo) . Ook: Verslag over 1927, 1928, 1930, 1932, 1936. Brief van Waterschap "Nijeveen-Kolderveen", d.d. 22 october 1914 betr. toestemming om een zinker te leggen.
2. Verslag over het jaar 1905, van bevindingen en handelingen der gezondheidscommissie voor Meppel c.a. (beschadigd) blz.63 e.v. over Meppel.
3. N.V.Electriciteitsfabriek IJsselcentrale, Zwolle. verslag 1925-1929, 1931-1932, 1935 1940 (uitg.Tijl, Zwolle). Jaarverslagen over 1950, ook van Twentsch centraal station Hengelo.Jaarverslag over 1951 weer van de IJsselcentrale,1952-1956, 1958-1959.
4. 3 acten uit 1864, 1873 met lakstempel en 188; betr. fam Snellebrands (in lade) en Aanteekeningen voor de Verslagen van de gemeente gasfabriek te Meppel 1928 gedeeltelijk 1929- '30 - '31- '32. In handschrift, folio . Electriciteitsbedrijf; besluiten 1942, gestencild (geel) en1946 (oranje) plus Waterleiding; besluiten 1946 grijzig.
5. Verslag van den toestand en de werking der gasfabriek van de gemeente Meppel over het jaar 1910 (Boom, Meppel), 1911 Ten Brink, Meppel, afwisselend), 1912-1914, 1916-1920, 1921 (folio) , 1923-1930, 1931-1932 (Giethoorn, Meppel), 1933 (Neerlandia) en 1934
6. Verslag van den toestand en de exploitatie over het jaar 1935 van het Gemeentelijk gasbedrijf te Meppel, het Electriciteitsbedrijf en de Waterleiding, 3 afz. delen (klein) daarna A4:1936 en 1937(Gas ontbreekt), 1938-1941.
7. Verslag van den toestand der gemeente Meppel over het jaar 1937
8. Verslag van den toestand der gemeente Meppel over het jaar 1942
9. Verslag van de toestand en de exploitatie van het Gemeentelijk gas-, waterleiding- en elektriciteitsbedrijf te Meppel over het jaar 1942, 1946-1952 en 1954.
10. Verslag gedaan door burgemeester en wethouders aan den gemeenteraad van Meppel, 1896-1987, 1903-1904.
11. Verslag van den toestand der Gemeente Meppel over het jaar 1908 en 1909.afwisselend uitg. door Boom en ten Brink.
12. Gemeente Meppel; verslag van de toestand en de exploitatie van het Gemeentelijk gas-, waterleiding-, en elektriciteitsbedrijf over het jaar 1955-1957, 1959-1960, 1963-1969.
13. Zwarte folio band met Contracten
14. Folio map met strikken Waterleiding te Meppel Volledig technisch ontwerp; met afzonderlijk ROL
15. Rapport overgang op aardgas. Dl.1-2 Herkenningsboek in A5 ringbanden , dl.3 herkenningsboek toestellen en 4 technische aspecten
16. 23ringsband met alle mogelijke foto's, deels gescand tbd,,,
17. Lade met alle mogelijke papieren over aardgas.
18. IGMO. Verslagen van de "N.V. "IGMO" (intercommunaal gasbedrijf Meppel en omstreken". Van 1965 tot en met 1987.
19. Ringband plakboek advertenties Rendo en Igmo
20. 3 fotoalbums, 23 ringsbanden met personeel en werkzaamheden tbd
21. 23ringsband met knipsels.1.(rood) 1964-1984, dl.2. IGMO 1985-1988 en 3. IGMO/ Rendo 1988-1989
22. 23ringsband Actie zuinig stoken
23. Archiefdoos met dossiermappen, betr. Hesselingen 1961/ berekeningen Staphorst 1957/ overleg met Steenwijk 1946/ aankoop aardgas gem.Holten/ samenwerking met Steenwijk/ correspondentie 1955-1956./ rapport 1962 onderzoek verband pieken waterafname
24. Archiefdoos met drukwerk, o.a. Mededelingen van het Gasinstituut, 13 17 19 en 26. Alleen voor haar, jrg.12.3 1964. Holland and its drinking water problems 1953. H.Lohr. Propaganda 1932. Water in your home. Op verkenning..Tankgastractie. Schiedam, Roelants,1944 Overdruk uit "Het gas"1 mei 1962 door R. Gerssen. Uittreksel uit Ambtsplicht in oorlogstijd door M. K.J.van Nieukerken; gestencild. Verslag 1950-1951 van het Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. Meppel op blz. 21 Rapport van de Com. ter bestudering van het vraagstuk der gasvoorziening in de provincie Friesland.. Gasbedrijf centraal-nederland. Gasbedrijf Zaanstreek; begroting jaar 1958 Staatsmijnen in Limburg. Kroniek van een eeuw watervoorziening 1856-1956. Folder Waterleiding-maatschappij "Zuid-Beveland". Mededeling betreffende de hooge drukgacvoorziening van Valkenburg en Houthem door R. Chr.A. Franken. Mededeling No 23 van de gasstichting april 191955 Katalytisch en thermisch omzetten van gassen.
25. Rapport accountantskantoor inzake de Gemeente gasfabriek 1926 en 1928. en Begrooting der Gemeente gasfabriek 1930 en 1934.
26. Notulenschrift folio 1926.
27. Map waterleidingbedrijf. Handgeschreven stukken 1893, 1902, 1914, van het Ministerie 1894, 1915.
28. Dossiermap Zaanstreek, b.v. 1954.
29. Omslag "Concepten", roze doorslagen.
30. Rapport betreffende het gasbedrijf. 1947 gestencild
31. Rapport betr.tariefsherziening en Frabrieksuitbreiding van het gemeentelijk gasbedrijf te Meppel. na 1940
32. Enveloppe met gescande foto 's
33. Snelhechter met gescande grote foto's
34. Verzameling losse figuren
35. Overeenkomsten, voorwaarden, ook Beilen
36. Algemeene Waterleiding-maatschappij Reglement voor de exploitatie van 1893.
37. Gemeente Meppel; verordening op het beheer van het bedrijf der Gemeente-gasfabriek te Meppel. Nrs. 129, 167, 171 en 173 (instructie) 1907-1911
38. Correspondentie, doorslagen, blauwe omslag in lade
39. 3 "brieven" van de Centrale boekhouding der gemeentelijke bedrijven- en diensten uit 1939 over gebruik van gas van hotels enz., kappers en voor industriŽle doeleinden (met namen)
40. Brief van het Rijkskolenbureau, 14 mei 1946 betreft Wijzigingen in de rantsoeneringsvoorschriften
41. Correspondentie Gasfabriek met A.J. van de Kerk Lzn., betr. gasverlies, d.d. 23 januari 1933. Met fabricage-rekening 1931
42. Verklaring van de St. Sociaal fonds bouwnijverheid; bedrijfspensioenfonds. 1939.
43. Brief aan B7W betreffende de Centrale afstandsgebouwenverwarming, d.d. 27 februari 1950
44. Aantekeningen betr. gas en electriciteitsverbruik 1944,. In handschrift met namen.
45. Lijstje met watermonsters 10-5-1963.
46. Enkel stuk Afdeling II, Kapitaals - ontvangsten. 1960.
47. Plattegrond Stralingswarmteinstallatie. Kantoor gas-water-electr. bedrijf te Meppel 14-11-'52.
48. Waternood door watersnood; de Nederlandse waterbedrijven in het rampgebied in 1953.
49. Verslag van de "N.V. Rendo" (Regionaal nutsbedrijf cvoor Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. 1988.
50. Dossiermap betr.voorzieningen gas, water en electriciteit Hesselingen aan B&W. 1961. Zie ook nr. 23.
51. Aanvulling van het rapport De gasvoorziening van Zeeland, van juni 1949. 16 blz., van de ver. van exploitanten van gasbedrijven.
52. De gasvoorziening van Vleuten; overdruk uit "Het gas", jrg.1933, april.
53. Ringband met Doctoraal scriptie juli 1986 door Menno Versnel. Drenthe krijgt Gas, oprichting van de eerste gasfabrieken in Meppel. Met kopie van tekeningen.
54. Brief opname gasmeters door scholieren dec 1987.
55. Nieuwjaarskaart: RENDO Netwerken wenst u een Energiek 2006
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 161


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl