Catalogus Oud Meppel
Titel
MURRIS/VION
Annotatie:
1. uitnod feestavond 29-5-1981 tgv pensioenering dhr. J. Bos.
2. uitnod. afscheidsfeest 28-3-1997 beŽindiging werkzaamheden dir Jan Bos sr; kaarten met opgave deelname afscheidsfeest.
3. gekopieerd verslag De geschiedenis van exportslachterij Murris.
4. foto vrachtwagen Murris Exportslachterij; tbd
5. map schriftelijke waarschuwingen nav bedrijfinspectie sept/okt 1995 en jan 1997.
6. map Kwaliteitssysteem op basis van HACCP bij Murris bv. Afstudeerproject dec 1995 C. Booij en L. Keijzer Landbouwuniversiteit Wageningen
7. Statische berekening Bouwtech Adviesbur Ter Weer Prinsen tbv uitbr stal met losplaats Meppel mrt 1995.
8. TNO-rapport jan 1994 schatting geuremissie en geurimmissie varkensslachtbedrijf Murris bv
9. map uitnod 90jr bestaan en 50jr huwelijksfeest echtpaar A. Murris-Hogenkamp 1-12-1995, lijst genodigen, draaiboek avond, toespraken, bedankjes en donatie aan Diabetesfonds Ned
10. handboek GMP in de varkensslachterijen-en uitsnijderijen door Vakgr Voedingsmiddelen v Dierlijke Oorsprong 28-6-1996
11. Energie-en Milieuonderzoek Murris Meppel bv door RBK-groep Deventer april 1996
12. Eindrapportage RBK-groep Deventer over Afvalwaterzuivering Murris - Meppel, 3-10-1996
13. Drents Ondernemerskontakt 7e jrg nr. 43 .Openheid troef bij exportslachterij Murris Meppel bv, blz 28
14. verslag bijeenkomst 18-1-1996 te Lunteren over rol slachterijen in IBK-keten (Integrale Kwaliteitsbewaking) spreker Murris bv
15. map foto's personeel- en slachterij. tbd
16. map met stickers vervaardiging van diervoeder bestemd voor fa Teeuwissen
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 63 6


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl