Catalogus Oud Meppel
Titel
BEIJER, N.V. Handelsver. v/h Ter Braake. archiefdoos.
Annotatie:
1. Map correspondentie mbt fluoridering drinkwater en verontreiniging door CLM.
2. Aanvragen en toewijzigen in W.O. II; aankoopvegrunning + toewijzing wijzerthermometers
3. Blauwe map met corr. diverse belastingen.
4. Map met persoonlijke correspondentie met A.E. Kan (1 november 1913), brief met vraag over vieux, lidmaatschapskaart Tivoli, uitnodiging 160 jarig jublileum Heineken-Amstel Agentschap (17-04-1989), verzoek gift Nederlands Genootschap Reclassering. Bedankbrief van Mission Catholique Kaya, Haute-Volta voor gift (april 1969)
5. Map met diverse reclame van firma DAIM betreffende kroonkurk, firma Buzaglo i.v.m. speelkaart, TV-reclame van het Slijters Publiciteits Bureau, diverse ontwerpen voor reclame
6. Map met correspondentie firma Heineken Nederland B.V.
7. Plastic map offertes grondstof limonadegazeuses Chemische Fabriek Naarden en de firma Van Pembroek
8. Plastic map met brief Arbeidsinsp over filtermaskers voor ammoniak met antwoord fa Beijer.
9. Mapje met correspondentie m.b.t. opslag darmslijm van de firma Prins en de firma Organon. Tarieven opslag van boter van Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (april 1966
10. Plastic map met ontheffing art 9 lid 1 wegenverkeersregl voor het uitrijden Molenpad naar Noordeinde met toestemming gemeente Meppel.
11. Plastic map corr NND ontwerpen briefpapier, enveloppen enz.
12. Plastic map met corr personeelszaken; oa Nieuwsbrief POV Beijer, dienstverband J.Trompetter, pensioen P. vd Meij, verlof mej. Hoeve, kladje met Help de deur wil niet open 7-2-1991, Memo 1959 salarisverhoging, Arbeidslijst werk- en rusttijden 1962, rijtijden K. Bult. Brief hartonderzoek (1977). Arbeidsinspectie EHBO-enquête met antwoord van G.ter Braake (augustus 1978). Vakopleiding chauffeurs EVO (november 1978
13. Mapje met uitslagen Jaffi-kleurenwedstrijd 22-8-1963, E. Barelds, M. van Erkelen, L. Appelmelk.
14. Exploit bewoners Boompjes i.v.m. heiwerkzaamheden voor de fa. Beijer. Huurcontract Reestplantsoen 1 (24-6-1942 tot 30-4-1945). Brief notaris Krans i.v.m. aankoop Kruisstr. 1, Meppel. Brief aan Noord Ned. Bottelmij. huurovereenkomst 15-5-1961. Brief aan B&W Meppel verkoop pand Molenstr. 36 (22-12-1970). Transportacte verkoop Molenpad aan J. Post (20-6-1925) van notaris B. van Delden. Brief huurprijsbesluit nieuwbouw 1944. Plattegrond gebouwen Noordeinde
15. Plastic map met CBS gegevens en vragenlijsten.
16. Betaling schulden: Schuldbekentenis H. Santing (mei 1929). Kwitantie van Dhr. H. Visscher (sept. 1960). Bevel tot betaling Dhr. J. Hoeve (8-3-1967). Afwikkeling schulden Dhr. Bruins (okt. 1968)
17. Beijer lanceert in voorjaar nieuwe lijn voor eigen merk gedistilleerd (Meppeler Courant 26-11-1993)
18. Plastic map corr. met div bedrijven over brandstoftoeslag.
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 120 doos 6


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl