Catalogus Oud Meppel
Titel
collectie E. Bakker en B. Bakker-Boxem.
Annotatie:
1. Plastic hoes met 3 werkboekjes praktisch boekhouden.
2.Blauwe mapje met rapportboekjes 1934 en 1939 en getuigschrift Ambachtsschool Meppel 1937.
3. Blauw mapje met getuigschrift dd 1939, diploma Autogeen, Lasschen en Snijden dd 1940; diploma elektrisch lassen dd 1941, Avondschool voor Nijverheidsonderwijs Meppel.
4. Snelhechter met pensioenreglement Metaalindustrie, correspondentie Meppeler Machinefabriek.
5. Plastic mapje met inschrijfbewijs lidmaatschap ANMB.
6. Oorkonde te loffelijker getuigenis van 37 jaar trouwe dienst 1973.
7. Plastic hoes met 3 schoolschriftjes Bertha Boxem.
8. Tekenboek nr 7, uitgave Firma A. Huisman tnv B. Boxem.
9. Plastic hoes met Rapportboekje Openbare Lagere School C 1934-1937 tnv Egbertha Boxem geb 9 september 1924.
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 180 2


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl