Catalogus Oud Meppel
Titel
KEGELCLUB "Gooi em om"
Annotatie:
1. Kasboek, sept 1955 - dec 1959, bevat ook ledenlijst.
2. Kasboek, apr 1959 - dec 1987, bevat ledenlijst 1959.
3. Kasboek, jan 1988 - 2020.
4. Kegelboek, met ranglijsten, huisnummers etc 1950 - 1955.
4. a Kegelboek met ranglijsten en adressen etc ongedateerd.
5. Kegelboek, met ranglijsten op naam seizoen 1977-1978, 1978-1979 en 197 -1980.
6. Kegelboek, resultatenoverzicht 1980-1994.
7. Schrift met resultaten 10 ballen 1995 -2003.
8. Plastichoes met financiŽle jaarverslagen, afschriften bank.
9. Leden- en contributielijsten 1963-1994.
10. Plastic hoes met contactgegevens Tivoli, Tivoli Partyjournaal.
11. Plastic map met techniek van het kegelen, spelregels, wedstrijden ed.
12. Groene map met bouw nieuwe kegelbaan bij SociŽteit Tivoli, G. Otten Janszn, architect Meppel 1913, kopie.
13. Afschrift akte houdende opheffing stichting Exploitatie Kegelhuis Tivoli. 1977.
14. Snelhechter met correspondentie ballenkastjes 2002-2003.
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 188 1


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl