Catalogus Oud Meppel
Titel
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel; ordners
Annotatie:
1. Ordner Notulen 1983-1989 ongeveer.
2. Ordner Notulen 1987-1993 ongeveer..
3. Ordner Brieven en correspondentie c. 1970-'75.
4. Ordner met Brieven en correspondentie 1987-1990.
5. 23-ringsband ALV, Jaarverslagen en brieven
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132 1-5


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl