Catalogus Oud Meppel
Titel
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel
Annotatie:
1. Receptieboek t.g.v. 100 jaar onderwijsvakbeweging 1888-1988 van ABOP, afd. Meppel e.o. op 11-11-1988
1a. Plastic mapje met uitnodigingen voor de feestavond op 11-11-1988. Bevat tevens felicitatiekaarten
2. Als u het wilt; tekst: Piet Leenders, tekn.: Opland (Zoetermeer: ACOP, 1989)
3. Handboekje Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (1969)
4. Leerplichtwet met leerplichtbeschikking en andere uitvoeringsvoorschriften, voorzien van marginale aantekeningen en alphabetisch register (mei 1948)
5. Lager-onderwijswet 1920, voorzien van marginale aantekeningen en alphabetisch register (maart 1950)
6. Pensioenwet 1922 met uitvoeringsvoorschriften, voorzien van marginale aantekeningen en alphabetisch register (februari 1950)
7. Drie plastic doosjes met insigne van de ABOP (uitgereikt aan jubilarissen)
8. Katoenen tasje van de ABOP
9. ABOP vlag "Onderwijs in actie"
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 132 10


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl