Catalogus Oud Meppel
Titel
Basisonderwijs HET PALET
Annotatie:
1. Jaarverslagen Oudercommissie.
2. Uitnodigingen en verslagen ouderavonden.
3. Verslagen vergaderingen personeel en oudercommissie.
4. Personeelsblad "Het Penseel".
5. Krantenartikelen.
6. Correspondentie Het Palet met ouders/verzorgers.
7. Correspondentie Gemeente Meppel/ Medezeggenschapsraden en ouders.
8. Afscheid. Herinneringen aan Het Palet.
9. Adressenlijst Oudercommissies, medewerkers.
10. Teksten afscheid juf Zweep en huwelijk Henk en Marian
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 47 doos 3


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl