Catalogus Oud Meppel
Titel
BRANDWEER Meppel
Annotatie:
1.Rooster voor 1944 voor de wachtdiensten
2. Ontwerp- Opleidingsvoorschrift voor de Brandweer
3. Indeling van het Personeel en het Materieel en Regeling voor het Uitrukken en voor de Werkzaamheden bij Brand + kopie
4. Aanwijzingen omtrent de Indeeling, Opkomst en Werkzaamheden van de Brandweer te Meppel
5. De branden bij Brocades; door A. Kuurman, H.M. van Sloten en A. Staal (2000, 20 blz.; afbn.)
6. Twee jaarverslagen (1991 en 1997)
7. Bouwsteen 1: Basiskennis rampenbestijding; Stichting Brandweeropleiding in Nederland (1986)
8. Figuren behorende bij Handleiding voor de brandweer ('s-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1995)
9. Leerstof voor hulpverlener bij de brandweer ('s-Gravenhage, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1979)
10. Nader bericht: uitg. van en voor leden van de vrijwillige brandweer Meppel (jrg. 1 t/m jrg. 4, jrg. van 1995 en losse nummers van 1988 (2x), 1990, 1991 (2x) en 1997)
11. Oefenschema: 1984, 1985, 1986 en 1987
12. Uitnodigingen voor feestavonden van P.O.V. Broekstuk en andere festiviteiten + enveloppen van Brandweer Meppel
13. Ons Nader bericht: maandelijks contactorgaan van en voor de Vrijwillige Meppeler Brandweer (jrg. 3, nrs. 3, 5, 9/10 en 12 en jrg. 4, nrs. 3, 4 en 6/7)
14. Uitnodigingen voor contactavonden, cursussen, medische keuringen, vergoedingen voor de vrijwillige brandweerlieden etc.en brieven van diverse instanties (o.a. Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Meppel)
15. Krantenartikelen: 200 jaar Meppeler brandweer (MC 25-04-1975); Kapitaal jacht uitgebrand (Nieuwe Meppeler 03-08-1988); Kleerkast uitgebrand; Woonboot in lichterlaaie (ongedateerd)
16. Brandweerverordening voor de gemeente (84 blz.) en Toelichting tot de Model-brandweerverordening (17 blz.)
17. Brand; artikelen (fotokopie, 1865). Commentaar van vijf brandweerlieden op artikelen in de courant en Foto en tekst over brand in één van de gebouwen van Brocades & Stheeman te Meppel (ongedateerd)
18. Personeel van de Brandweer te Meppel (01-04-1950) tbd
19. Krantenartikel waarin Johannes Bult verslag doet van het verstoppen van de Jobing-staf onder de diverse brandweerkorpsen.
20. Reglementen voor de burgerwagt, ratelwagts, carspels soldaat en op de brandspuyten tot Meppel 1783 (facs. uitg. Meppel, Krips Repro, 1982. ISBN 9064978107)
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 135 doos 2


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl