Catalogus Oud Meppel
Titel
Jantje Elizabeth HAASJES-Schoemaker
Annotatie:
1. Overlijdenskaart Jantje Elizabeth Haasjes-Schoemaker met geboortedatum 23-12-1923 en overlijdensdatum 2-8-1995
2. Overlijdenskaart Arend Haasjes met geboortedatum 4-5-1915 en overlijdensdatum 27-8-2004, drager van de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in goud.
3. Rapportboekje Rijkskweekschool te Meppel periode september 1940- augustus 1944
4. Akte van bekwaamheid als onderwijzeres d.d. 15-6-1944 (+ afschrift 2x)
5. Akte van bekwaamheid voor Lager Onderwijs d.d. 23-12-1923
6. Diploma Vakbekwaamheid Kruideniersbedrijf d.d. 23-12-1923
7. Besluit Gemeente Meppel om op verzoek van mevr. Jantje Elizabeth Schoemaker om haar dienstverband als onderwijzeres in vaste dienst aan de openbare lagere Vledderschool met ingang van 1-8-1983 te beŽindigen i.v.m. de regeling vrijwillig vervroegd uittreden.
8. Puntenlijst examen nuttige handwerken te Groningen in 1943 door mej. J.E. Schoemaker
9. Puntenlijst Kruideniersexamen d.d. 8-11-1949,Br> 10. Puntenlijst Rijkskweekschool te Meppel afgelegd op 9 en 10 mei en 14 eb 15 juni 1944
11. Distributie Stamkaart op naam van Jantje E. Schoemaker afgegeven 15-9-1930 in Gemeente Diever
12. Kopie van bladzijde nr 119 van het boek verzetsherdenkingskruis (zie boek X 141)
13. Schetsboek met daarin foto's van zowel de familie van Arend Haasjes als Schoemaker tbd
14. Bewijs van Nederlanderschap afgegeven door de Burgemeester der Gemeente Meppel aan Arend Haasjes d.d. 6-8-1949
15. Stencil met gedichten van Frederik van Eeden, Alice Nahon, Martien Beversluis t.b.v. declamatieconcours d.d.4-1-1942.
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 201


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl